Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pragmatyka zmian JHP BN na przykładzie wybranej literatury religijnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pragmatyka zmian JHP BN na przykładzie wybranej literatury religijnej"— Zapis prezentacji:

1 Pragmatyka zmian JHP BN na przykładzie wybranej literatury religijnej
Dorota Szumilas Zakład Opracowania Rzeczowego BN

2 600 09 Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
Przykład 1 Rok 21 : droga błogosławieństw : fotokronika / słowo Jan Paweł II ; fot. Arturo Mari ; red. serii, wybór i grafika Leszek Sosnowski ; [red. tomu Jolanta Sosnowska]. - Kraków : Biały Kruk, 2009 po zmianach: Jan Paweł II (papież ; ) Fotografia włoska – od 1945 r. Albumy Mowy i homilie papieskie – od 1965 r. przed zmianami Jan Paweł II (papież ; ) – ikonografia Fotografia włoska – od 1945 r. – album Mowy i homilie papieskie – od 1965 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

3 Przykład 2 Niepokoje dzisiejszego świata - to jutro Chrześcijaństwa / red. tomu Jarosław Sokołowski. - Łomża ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. po zmianach: Urban, Jan (1941- ) Duchowieństwo katolickie – Polska – od 1944 r. Kościół katolicki – Polska – r. Nauka społeczna Kościoła katolickiego – r. Parafia – katolicyzm – Polska – od 1980 r. Kadzidło (woj. mazowieckie)– religia – od 1980 r. Publicystyka polska – r. przed zmianami: Kościół katolicki – Polska – r. - publicystyka Nauka społeczna Kościoła katolickiego – r. – publicystyka 650 9 Publicystyka polska – r. Kadzidło (woj. mazowieckie) – religia – od 1980 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

4 Przykład 3 Jezus czyni mnie wolnym / George A. Maloney ; przekł
Przykład 3 Jezus czyni mnie wolnym / George A. Maloney ; przekł. Michał Zagrodzki. – Kraków : Wydawnictwo WAM, po zmianach: Jezus Chrystus – katolicyzm Biblia. NT – analiza i interpretacja Medytacja – katolicyzm Modlitwa – katolicyzm Wolność – katolicyzm Rozmyślania religijne przed zmianami: Jezus Chrystus – rozmyślania religijne Biblia. NT – rozmyślania religijne Medytacja – katolicyzm Modlitwa – rozmyślania religijne Wolność – rozmyślania religijne 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

5 Przykład 4 Od kapłaństwa do ateizmu : wspomnienia byłego księdza / Zygmunt Pinkowski.- Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Branta, 2009 po zmianach: Pinkowski, Zygmunt (1930- ) Apostazja od stanu duchownego – Polska – r. Duchowieństwo katolickie – Polska – r. Pamiętniki polskie – r. przed zmianami: Pinkowski, Zygmunt (1930- ) – pamiętniki Apostazja od stanu duchownego – Polska – r. – pamiętniki Duchowieństwo katolickie – Polska – r. – pamiętniki Pamiętniki polskie – r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

6 Przykład 5 W nauczaniu Kościoła usłyszysz głos Boga... : felietony z lat / Ireneusz Skubiś.- Częstochowa : Kuria Metropolitalna : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 2009 po zmianach: Nauka społeczna Kościoła katolickiego Kościół katolicki – Polska – od 2001 r. Felieton polski – od 2001 r. przed zmianami: Felieton polski – od 2001 r. Nauka społeczna Kościoła katolickiego – publicystyka Kościół katolicki – Polska – od 2001 r. – publicystyka 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

7 Przykład 6 Oblicza cierpienia i miłości : Słudzy Boży jezuici - męczennicy z II wojny światowej / Stanisław Cieślak. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. po zmianach: Jezuici – biografie – Polska – r. Wojna r. – martyrologia – Polska Słowniki biograficzne przed zmianami: Jezuici – biografie – Polska – r. – słownik Wojna r. – martyrologia – Polska 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

8 Przykład 7 Ekologia a duchowość chrześcijańska / pod red. Sergiusza Nizińskiego. - Poznań : Flos Carmeli Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, 2009. po zmianach: Biblia – analiza i interpretacja Duchowość katolicka Ekologia – teologia – katolicyzm Materiały konferencyjne przed zmianami: Biblia – materiały konferencyjne Duchowość katolicka – materiały konferencyjne Ekologia – teologia – katolicyzm – materiały konferencyjne 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

9 Przykład 8 Duchowość kapłana : katechezy o formacji / Jan Paweł II. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2010. po zmianach: Duchowość kapłańska Kapłaństwo – teologia – katolicyzm Mowy i homilie papieskie – od 1965 r. przed zmianami: Mowy i homilie papieskie – od 1965 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

10 Przykład 9 Czy rozum jest w konflikcie z wiarą? : w X rocznicę ogłoszenia encykliki Fides et ratio / pod red. Jana Krokosa i Marii Ryś. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2009. po zmianach: Jan Paweł II (papież ; ). Fides et ratio Duchowość katolicka Osobowość – rozwój Racjonalizm – a wiara Wiara – a racjonalizm Materiały konferencyjne Encykliki – historia – od 1965 r. przed zmianami: Jan Paweł II (papież ; ). Fides et ratio – materiały konferencyjne Duchowość katolicka – materiały konferencyjne Encykliki – historia – od 1965 r. – materiały konferencyjne Osobowość – rozwój – materiały konferencyjne Racjonalizm – a wiara – materiały konferencyjne Wiara – a racjonalizm – materiały konferencyjne 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

11 Propozycje własne tematów formalnych
10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

12 Księgi parafialne Księgi metrykalne Raptularze Kroniki parafialne
Sumariusze Księgi konsystorskie - Kartoteki parafialne - Księgi inwentarzowe - Księgi zapowiedzi - Księgi ogłoszeń parafialnych - Księgi chorych - Księgi bierzmowanych - Księgi dzieci pierwszokomunijnych - Księgi posiedzeń Rady Duszpasterskiej - Księgi katechizowanych w szkole Księgi metrykalne Księgi zaślubin Księgi ochrzczonych Księgi zmarłych 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

13 Przykład 10 (propozycja zmiany)
Księgi metrykalne parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie. 1, Liber baptisatorum, copulatorum et mortuorum parochialis in Dmenin / Antoni Kaczmarek. - Radom : Wydawnictwo Małonakładowe Jerzy Moniewski, 2002. stan obecny: Księgi parafialne – Polska – 17 w. Parafia – katolicyzm – Polska – 17 w. – źródła Dmenin (woj. łódzkie ; okręg) – ludność – 17 w. – źródła propozycja zmiany: Parafia – katolicyzm – Polska – 17 w. Dmenin (woj. Łódzkie ; okręg) – ludność – 17 w. Księgi metrykalne – Polska – 17 w. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

14 Przykład 11 (propozycja zmiany) Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Cmieloviensis : / wydał Jerzy Moniewski. stan obecny: Akta stanu cywilnego – Polska – w. Księgi parafialne – Polska – w. Parafia – katolicyzm – Polska – w. Ćmielów (woj. świętokrzyskie) – w. – źródła propozycja zmiany: Parafia– katolicyzm – Polska – w. Ćmielów (woj. świętokrzyskie) – ludność – w. Akta stanu cywilnego – Polska – w. Księgi ochrzczonych – Polska – w. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

15 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

16 Przykład 12 (propozycja zmiany) List apostolski motu proprio Ad Tuendam Fidem "Dla obrony wiary" / Jan Paweł II.- Warszawa : Wydaw. Św[iętego] Tomasza z Akwinu, 1998 stan obecny: Listy apostolskie – od 1965 r. Prawo kanoniczne Teologia systematyczna – katolicyzm – od 1965 r propozycja zmiany: 1) Prawo kanoniczne Teologia systematyczna – katolicyzm – od 1965 r. Motu proprio – od 1965 r. 2) Prawo kanoniczne Listy apostolskie (papieskie) – od 1965 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

17 Propozycja własne tematów formalnych – c.d.
Dokumenty soborowe - Konstytucje soborowe - Dekrety soborowe - Deklaracje soborowe 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

18 Przykład 13 (propozycja zmiany)
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym : tekst polski : nowe tłumaczenie / Sobór Watykański II ; [red. Maria Przybył].- Poznań : Pallottinum, 2005 stan obecny: Konstytucje apostolskie – od 1965 r. Eklezjologia katolicka – od 1965 r. Duszpasterstwo – teologia – katolicyzm – od 1965 r. propozycja zmiany: Konstytucje soborowe – od 1965 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

19 Przykład 14 (propozycja zmiany)
Dekret o apostolstwie świeckich : Sobór Watykański II /[tł. z łac. ; wprowadzenie Andrzej Zuberbier]. – Wrocław : Wydaw. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1986 stan obecny: Sobór Watykański (2 ; ) Laikat propozycja zmiany: Laikat Dekrety soborowe – od 1965 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

20 Przykład 15 (propozycja zmiany)
Gravissimum educationis : deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim.- Poznań : "Oficyna Współczesna", 2001 stan obecny: Sobór Watykański (2 ; ) Wychowanie – katolicyzm – od 1965 r. propozycja zmiany: Wychowanie – katolicyzm – od 1965 r. Deklaracje soborowe – od 1965 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

21 Propozycja własne tematów formalnych – c.d.
Dokumenty kongregacji papieskich 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

22 Przykład 16 (propozycja zmiany)
W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary / [red. Janusz Królikowski, Zygmunt Zimowski].- Tarnów : "Biblos", cop. 2002 stan obecny: Prawo kanoniczne Teologia systematyczna – katolicyzm propozycja zmiany: Dokumenty kongregacji papieskich – od 1989 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

23 Dokumenty Episkopatu Polski
(ew. Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski) wśród nich: - Listy pasterskie Episkopatu Polski - Orędzia (biskupów) 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

24 Przykład 17 (propozycja zmiany)
Ceremoniał wspólnoty parafialnej : tekst roboczy przygotowany przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej przy współpracy innych wspólnot / pod. red. Stanisława Szczepańca ; Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski.– Kraków : "Unum", 2002. stan obecny: Liturgia katolicka Parafia – katolicyzm propozycja zmiany: Liturgia katolicka Parafia – katolicyzm Dokumenty Episkopatu Polski – od 2001 r. 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010

25 Dziękuję za uwagę! 10 czerwca 2010 Warsztaty JHP BN 2010


Pobierz ppt "Pragmatyka zmian JHP BN na przykładzie wybranej literatury religijnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google