Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie radiowe w NASK – projekt e-świętokrzyskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie radiowe w NASK – projekt e-świętokrzyskie"— Zapis prezentacji:

1 Technologie radiowe w NASK – projekt e-świętokrzyskie
Andrzej Maciej Skrzeczkowski

2 Radio w NASK – stosowane technologie

3 Cechy stosowanego systemu – Cambridge Broadband Ltd. VectaStar 3500:
Radio w NASK Cechy stosowanego systemu – Cambridge Broadband Ltd. VectaStar 3500: Licencjonowane pasmo (ochrona prawna): GHz Polska „Deklaracja Zgodności” Promień komórki radiowej: min. 30 km Transfer na komórkę: 120 Mbps-240 Mbps IP/Ethernet 10/100BaseT, 64 kbps, n*64 kbps, E1, ATM WLAN, VPN Bezpieczeństwo transmisji danych Zdalne zarządzanie

4 Radio w NASK

5 Testy terenowe systemu radiowego VectaStar
Radio w NASK Testy terenowe systemu radiowego VectaStar Profil terenu

6 Uruchomione stacje: Warszawa Gdańsk Gdynia Kraków Wrocław Katowice
Radio w NASK Uruchomione stacje: Warszawa Gdańsk Gdynia Kraków Wrocław Katowice Poznań Oksywie e-świętokrzyskie – 6 stacji radiowych w najbliższym czasie – 4 stacje wokół Warszawy

7 Informacje z wdrożenia projektu
„e – świętokrzyskie – budowa sieci radiowej” Informacje z wdrożenia projektu „e-świętokrzyskie – budowa sieci radiowej” stan na kwiecień 2007 r.

8 Projekt „e-świętokrzyskie – budowa sieci radiowej”

9 Projekt „e-świętokrzyskie”
Telefony VoIP Serwer lokalny Sieć telefoniczna PC POTS/ISDN gateway FE FE Firewall FE Router(y) POTS / ISDN STM-1 ATM FE STM-1 ATM Telefony Router + gateway FE STM-1 / STM-4 FE Radiolinia lub łącze Terminale abonenckie Stacja bazowa 2 x GE GE WiFi FE GE Firewall centralny Sieć Internet Kiosk internetowy Serwer(y) centralne Real. Politechnika Świętokrzyska

10 Elementy składowe rozwiązania:
Projekt „e-świętokrzyskie – budowa sieci radiowej” Elementy składowe rozwiązania: Stacje bazowe systemu radiowego w Końskich, Jędrzejowie, Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Grzybowie k/Staszowa i Sandomierzu. Węzły umożliwiające także podłączenia klientów łączami bezpośrednimi. Łącza dzierżawione pomiędzy stacjami – od ZEORK, a w niedalekiej przyszłości integracja z pozostałymi częściami projektu e-świętokrzyskie

11 zbudowano 6 anten systemu radiowego dostępu do Internetu
Projekt „e-świętokrzyskie – budowa sieci radiowej” Od momentu uruchomienia pierwszej radiowej stacji bazowej r. (przez ok. 6 miesięcy) osiągnięto następujące wskaźniki: zbudowano 6 anten systemu radiowego dostępu do Internetu w zasięgu sieci jest ok osób zrealizowano 17 dołączeń lokalnych operatorów (dla kilku tysięcy odbiorców indywidualnych) na koniec kwietnia zrealizowano podłączenie szerokopasmowe 52 budynków ogólna liczba podłączeń na koniec kwietnia – 58 szt.

12 Rezultaty implementacji projektu – „e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej”
Zapewniono: powszechny, szerokopasmowy, tani dostępu do Internetu na terenach słabiej zurbanizowanych w mniejszych miastach województwa świętokrzyskiego dla instytucji publicznych możliwość budowy sieci korporacyjnych przez instytucje administracyjne, komercyjne i inne konkurencyjny rynek dostawców – wzrost aktywność operatorów lokalnych promocję regionu wzrost poziomu edukacji społeczeństwa w dziedzinie zastosowań teleinformatyki wyrównanie szans – telepraca – e-learning

13 Zasady udostępniania usługi:
Projekt „e-świętokrzyskie – budowa sieci radiowej” Zasady udostępniania usługi: Administracja rządowa i samorządowa, edukacja oraz duże firmy korporacyjne będą dołączani bezpośrednio, za pomocą terminala abonenckiego do anteny radiowej (zapewni to dostęp o gwarantowanych parametrach) Dostęp dla użytkownika indywidualnego będzie realizowany za pośrednictwem lokalnych operatorów, z którymi NASK zamierza nawiązać współpracę

14 Budowa infrastruktury
„e – świętokrzyskie” plany na lata Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej

15 X Jak pobudzić rozwój? dofinansowanie infrastruktury szkolenia
„Włączanie cyfrowe” Jak pobudzić rozwój? dofinansowanie infrastruktury szkolenia X

16 Infrastruktura – założenia i priorytety:
„e – świętokrzyskie” plany na lata Infrastruktura – założenia i priorytety: Infrastruktura musi umożliwić dostęp do Internetu na terenach zdefaworyzowanych Zbudowana infrastruktura powinna zapewnić łączność jednostkom publicznym Budowana infrastruktura powinna stymulować konkurencję (otwartość) Tam gdzie jest to możliwe powinna powstać infrastruktura światłowodowa. Tam, gdzie to nie jest opłacalne należy docierać systemem bezprzewodowym (ze świadomością ograniczenia usługi) Należy wykorzystać istniejące zasoby najlepiej jak to tylko możliwe

17 Infrastruktura – co należy zbudować? Rurociągi i kanalizację kablową
„e – świętokrzyskie” plany na lata Infrastruktura – co należy zbudować? Rurociągi i kanalizację kablową Sieć światłowodową do gmin i większych sołectw Maszty radiowe Sieć radiową Sieć dostępową – do odbiorcy końcowego (przewodową lub radiową)

18 „e – świętokrzyskie” plany na lata 2007 - 2013
większe miejscowości wsie radiowe stacje bazowe istniejące, dostępne, wystarczające łącza trasy postulowane trasy do zbudowania trasy dodatkowe w ramach PPP

19 Infrastruktura światłowodowa:
„e – świętokrzyskie” plany na lata Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w Województwie Świętokrzyskim: Infrastruktura światłowodowa: Część techniczna: inwentaryzacja istniejącej infrastruktury opracowanie projektu technicznego sprzęt sieciowy lokalizacja węzłów Część formalno - prawna beneficjent projektu właściciel infrastruktury wkład własny udostępnianie infrastruktury innym operatorom wskazanie operatora zbudowanej infrastruktury

20 „e – świętokrzyskie” plany na lata 2007 - 2013

21 „e – świętokrzyskie” plany na lata 2007 - 2013
Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w Województwie Świętokrzyskim cd.: Sieć radiowa: Część techniczna: inwentaryzacja istniejącej infrastruktury opracowanie projektu technicznego lokalizacja nowych radiowych stacji bazowych: maszty, kominy, wysokie obiekty dołączenie do szkieletu sieci sprzęt sieciowy wykorzystywane częstotliwości Część formalno - prawna beneficjent projektu właściciel infrastruktury wkład własny udostępnianie infrastruktury innym operatorom wskazanie operatora zbudowanej infrastruktury

22 „e – świętokrzyskie” plany na lata 2007 - 2013

23 „e – świętokrzyskie” plany na lata 2007 - 2013
Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w Województwie Świętokrzyskim cd.: Sieć dostępowa: Część techniczno - organizacyjna: opracowanie wzorcowych i pilotażowych projektów technicznych przegląd możliwych do zastosowania technologii sieciowych wzory dokumentów i wniosków potrzebnych do realizacji inwestycji liniowych opisanie procedur działania operatora lokalnego opracowanie modeli ekonomicznych działania Wsparcie działań operatorów lokalnych wybór jednostki wspomagającej określenie zasad naboru konkretnych projektów przeprowadzanie cyklicznych konkursów na dofinansowywany projekt (np. w połączeniu ze szkoleniami) ocena etapów wdrożenia

24 istniejący lokalni operatorzy telekomunikacyjni „sąsiad dla sąsiada”
„e – świętokrzyskie – operator dla sąsiadów” Dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenach słabo zurbanizowanych poprzez sieć radiową istniejący lokalni operatorzy telekomunikacyjni „sąsiad dla sąsiada”

25 „e – świętokrzyskie – operator dla sąsiadów”
„sąsiad dla sąsiada”

26 Przypadek trudny (dolina, las): 34 451 zł
„e – świętokrzyskie – operator dla sąsiadów” Nakłady operatora w projekcie „sąsiad dla sąsiada” Przypadek trudny (dolina, las): zł budowa masztów sprzęt radiowy instalacja, testy, uruchomienie szkolenia dla „operatora sąsiada” pozwolenie na budowę lub zgłoszenie Przypadek najprostszy (płaski, niewielki, otwarty teren): zł budowa masztów sprzęt radiowy instalacja, testy, uruchomienie szkolenia dla „operatora sąsiada”

27 Nakłady użytkowników („sąsiadów”): 360 – 760 zł
„e – świętokrzyskie – operator dla sąsiadów” Nakłady użytkowników („sąsiadów”): 360 – 760 zł terminal instalacja – 500 Koszty miesięczne operatora: zł dołączenie do Internetu koszty własne i serwisy Użytkownik jest w stanie zapłacić miesięcznie ok. 50 zł (61 zł brutto) 20 użytkowników pokrywa koszty miesięczne operatora 30 użytkowników pokrywa koszty miesięczne operatora i nakłady operatora w najprostszym przypadku dopiero ok. 40 użytkowników pokrywa koszty i nakłady BRAKUJE ŚRODKÓW NA INWESTYCJĘ!!!

28 CZY TAK WYSOKIE OPŁATY SĄ UZASADNIONE??
Doświadczenia projektów „e-świętokrzyskie” Problemy związane z wysokimi kosztami pasma radiowego: w wydatkach operacyjnych wydatki na opłaty za pasmo radiowe stanowią ponad ¼ wszystkich wydatków oznacza to, że w każdym 1000 zł płaconym za Internet przez końcowych użytkowników – ok. 120 zł to opłata dla UKE!!! Art. 185 ust. 11 Prawa Telekomunikacyjnego: „11. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, oraz terminy i sposób ich uiszczania, mając na uwadze kwoty określone w ust. 5, warunki wykorzystywania częstotliwości, oraz koszty prowadzenia gospodarki częstotliwościami, a także potrzebę zagwarantowania optymalnego wykorzystania zasobów częstotliwości.” CZY TAK WYSOKIE OPŁATY SĄ UZASADNIONE??

29 www.eswietokrzyskie.pl INFOLINIA: 0 41 260 41 41 oraz 0 801 80 80 30
Andrzej Maciej Skrzeczkowski NASK ul. Wąwozowa WARSZAWA tel. (22) fax (22) INFOLINIA: oraz


Pobierz ppt "Technologie radiowe w NASK – projekt e-świętokrzyskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google