Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„TELEWIZJA CYFROWA” DVB-S DVB-T DVB-C ATM/SDH IP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„TELEWIZJA CYFROWA” DVB-S DVB-T DVB-C ATM/SDH IP."— Zapis prezentacji:

1 „TELEWIZJA CYFROWA” DVB-S DVB-T DVB-C ATM/SDH IP

2 Transmisja cyfrowa poprzez satelitę DVB-S

3 Transmisja cyfrowa poprzez satelitę DVB-S
Wykorzystanie cyfrowej transmisji satelitarnej do transmisji sygnału do abonentów umożliwia nadawcy programów radia i telewizji: zwiększenie efektywności transmisji dzięki możliwości przesyłania kilkakrotnie większej liczby programów radia i telewizji niż w przypadku satelitarnej transmisji analogowej; poszerzenie asortymentu oferowanych usług o nowoczesne usługi multimedialne; obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych związanych z budową i obsługą tylko jednej stacji nadawczej; poszerzenie grona abonentów dzięki zwiększeniu zakresu oddziaływania w porównaniu z transmisją naziemną.

4 Transmisja cyfrowa poprzez satelitę DVB-S
Zastosowanie kompresji cyfrowej przynosi korzyści w postaci: efektywniejszego wykorzystania sieci transmisyjnej, ponieważ posiadając tę samą przepływność (pasmo częstotliwości) przesyłamy kilkakrotnie więcej informacji poprawienia bezpieczeństwa emitowanych sygnałów dzięki możliwości wykorzystania procesu kodowania. SCHEMAT BLOKOWY STRUKTURY SYSTEMU DVB-S

5 Transmisja cyfrowa drogą naziemną DVB-T
Systemy transmisji cyfrowej sygnałów telewizyjnych drogą radiofuzji naziemnej (DVB-T) są jednym z rodzajów sieci dostępowych umożliwiających dotarcie z usługami bezpośrednio do abonenta Pozwalają one na przesłanie w pojedynczym kanale telewizyjnym pakietów programowych (multipleksów), które mogą zawierać do programów cyfrowych telewizji i radia oraz dodatkowe usługi multimedialne. Bezpośrednim odbiorcą sygnału jest abonent posiadający terminal (Set-Top-Box), który umożliwia odbiór programów i korzystanie z usług dodatkowych emitowanych drogą naziemną.

6 Transmisja cyfrowa drogą naziemną DVB-T
Wykorzystanie transmisji cyfrowej DVB-T, która może być uruchomiona z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury odbiorczej (odbiorczych sieci antenowych), niesie za sobą wiele wymiernych korzyści dla nadawcy programów, do których należą: zwiększenie efektywności wykorzystania ograniczonych zasobów częstotliwości poprzez transmisję multipleksów cyfrowych w miejsce dotychczasowej transmisji pojedynczych programów; zwiększenie efektywności dotychczas wykorzystywanej sieci naziemnej dzięki możliwości wykorzystania tej samej częstotliwości nadawczej w sąsiednich obszarach nadawczych; znaczny wzrost jakości oferowanych usług poprzez zastosowanie emisji cyfrowych programów radia i telewizji; możliwość zaoferowania abonentom odbioru programów podczas przemieszczania się, której nie oferuje żaden inny rodzaj transmisji cyfrowej; możliwość zaoferowania abonentom dodatkowych usług transmitowanych wraz z programem, takich jak EPG (Electronic Program Guide), transmisja danych, wideo na żadanie itp

7 Transmisja cyfrowa drogą naziemną DVB-T
SCHEMAT BLOKOWY STRUKTURY SYSTEMU DVB-T

8 Transmisja cyfrowa w sieci kablowej DVB-C
System cyfrowej transmisji programów telewizyjnych i radiowych w szerokopasmowej sieci dostępowej HFC (DVB-C) umożliwia dystrybucję sygnałów pochodzących z dowolnej sieci szkieletowej (ATM,SDH ,IP,satelitarna ), jak również oferty programowo-usługowej odbieranej i tworzonej przez regionalnego lub lokalnego operatora sieci kablowej. Sygnały doprowadzane są do terminali abonenckich (Set-Top-Box) umożliwiających odbiór programów i korzystanie z interaktywnych usług multimedialnych.

9 Transmisja cyfrowa w sieci kablowej DVB-C
Transmisja cyfrowa w sieci kablowej pozwala jej operatorowi na: odniesienie większych korzyści ekonomicznych dzięki zastosowaniu pakietu usług interaktywnych i multimedialnych, do których należą: telewizja interaktywna; dostęp do sieci Internet; wideo i audio na żądanie; system dostępu i rozliczania abonentów; gry sieciowe itp. zmianę pozycji rynkowej z oferenta usług odbioru programów radia i telewizji na dostarczyciela zaawansowanych usług telekomunikacyjnych; podniesienie jakości oferowanych usług; wzrost konkurencyjności zarówno wobec innych operatorów kablowych jak i innych rodzajów sieci dostępowych.

10 Transmisja cyfrowa w sieci kablowej DVB-C
Transmisja cyfrowa w sieci kablowej pozwala również na osiąganie korzyści ekonomicznych nadawcom programów radia i telewizji, pozwalając na tworzenie alternatywnych rozwiązań związanych ze zwiększeniem zasięgu sieci i ilości transmitowanych programów. SCHEMAT BLOKOWY STRUKTURY SYSTEMU DVB-C

11 Transmisja cyfrowa przez sieci ATM/SDH
Wzrost rynku telewizji cyfrowej i rozpowszechnianie się kanałów tematycznych oraz programów lokalnych prowadzi do bardzo dużej złożoności systemów dystrybucji i kontrybucji. Transmisja skompresowanych cyfrowych programów telewizyjnych w sieciach szkieletowych opartych na architekturze ATM/SDH pozwala na wykorzystanie szybkich dwukierunkowych łącz szkieletowych w celu kontrybucji i dystrybucji materiału telewizyjnego pomiędzy studiem centralnym a ośrodkami regionalnymi.

12 Transmisja cyfrowa przez sieci ATM/SDH
Kontrybucja materiału z ośrodków regionalnych do studia centralnego umożliwia osiąganie wysokiej jakości transmisji materiału do dalszej obróbki i przygotowania nadawanego programu, przy czym transmitowane materiały mogą być tworzone w czasie rzeczywistym. Dystrybucja gotowego pakietu programów z centralnego studia pozwala na wykorzystanie sieci ATM/SDH w celu dosłania programu do ośrodków regionalnych, stacji nadawczych telewizji naziemnej lub stacji czołowych sieci kablowej

13 Transmisja cyfrowa przez sieci ATM/SDH
Korzyści wynikające z transmisji programów telewizji cyfrowej poprzez sieci ATM/SDH to przede wszystkim: możliwość wykorzystania istniejących sieci szkieletowych do transmisji programów telewizyjnych na duże odległości; niższy koszt przesyłu i szersze, dostępne na żądanie pasmo przepustowości do przesłania programów w stosunku do transmisji satelitarnej; wykorzystanie jednego przyłącza do sieci w celu transmisji dwukierunkowej pomiędzy studiem centralnym i ośrodkiem regionalnym; wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności transmisji; wysoka jakość transmisji zapewniona przez mechanizmy sieci ATM.

14 Transmisja cyfrowa przez sieci ATM/SDH
SCHEMAT BLOKOWY STRUKTURY SYSTEMU ATM/SDH

15 Transmisja cyfrowa przez sieci IP
Dzięki ekspansji Internetu szerokopasmowe sieci kablowe wykorzystujące do transmisji protokół IP są coraz częściej używane do jednoczesnego dostarczania za ich pośrednictwem usług szybkiej transmisji danych, telefonii i telewizji. Technolgia transmisji skompresowanych cyfrowych programów telewizyjnych za pośrednictwem protokołu IP umożliwia przesyłanie programów z miejsca ich utworzenia do punktu odbioru poprzez powszechnie stosowane sieci wykorzystujące ten protokół.

16 Transmisja cyfrowa przez sieci IP
Transmisja programu telewizyjnego za pośrednictwem protokołu IP pozwala wykorzystać szybkie, dwukierunkowe i już istniejące połączenie komunikacyjne pomiędzy stacjami czołowymi, umożliwia to jednoczesną transmisję danych jak również dystrybucję materiału telewizyjnego pomiędzy stacją główną a stacjami regionalnymi.

17 Transmisja cyfrowa przez sieci IP
Korzyści wynikające z transmisji programów telewizji cyfrowej z wykorzystaniem protokołu IP to przede wszystkim: możliwość zastosowania prostego rozwiązania dzięki wykorzystaniu jednej sieci i jednej technologii do transmisji danych, telefonii i telewizji; ekonomiczność rozwiązania - budowa tylko jednej sieci do realizacji wszystkich cech funkcjonalnych systemu; elastyczność i skalowalność rozwiązania; łatwość utrzymania systemu z uwagi na powszechność wiedzy dotyczącej technologii IP.

18 Transmisja cyfrowa przez sieci IP
SCHEMAT BLOKOWY STRUKTURY SYSTEMU IP

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "„TELEWIZJA CYFROWA” DVB-S DVB-T DVB-C ATM/SDH IP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google