Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBORY MŁODZIEŻY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBORY MŁODZIEŻY."— Zapis prezentacji:

1 WYBORY MŁODZIEŻY

2 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 ,

3 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 ,

4 technik organizacji reklamy technik informatyk
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2 technik ekonomista technik handlowiec technik organizacji reklamy technik informatyk technik żywienia i gospodarstwa domowego kucharz technik organizacji usług gastronomicznych kelner technik żywienia i usług gastronomicznych Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 sprzedawca kucharz małej gastronomii

5 lokalizacja, dobry dojazd dni otwarte, promocja w gimnazjach, reklama
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Klasy pierwsze szkoła cieszy się dobra opinią (dobry poziom, zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych, miła atmosfera, życzliwość pracowników i uczniów, rozwijanie talentów, projekty) dobry kierunek i zawód chodziła moja rodzina znajomi lokalizacja, dobry dojazd dni otwarte, promocja w gimnazjach, reklama

6 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

7 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

8 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

9 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

10 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

11 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Przez przypadek 4 uczniów, ale była też wymarzona szkoła

12 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Przez przypadek 3 uczniów, ale była też wymarzona szkoła

13 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Cała szkoła razem

14 Klasy kończące szkołę czy jesteś zadowolony z wyboru szkoły
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Klasy kończące szkołę (klasy czwarte w technikum i klasy drugie w zsz) czy jesteś zadowolony z wyboru szkoły czy jesteś zadowolony z wyboru zawodu Plany po ukończeniu szkoły kontynuacja nauki (studia w technikum, szkoła w zsz) praca nie wiem zagranica

15 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

16 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

17 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

18 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

19 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

20 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Technikum nr 2

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3

23 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Cała szkoła razem

24 technik żywienia i gospodarstwa domowego kelner
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Losy absolwentów kucharz 22 absolwentów – 10 praca, 2 służby mundurowe, 10 studia: gastronomiczne, ATH, filologia słowiańska ekonomista 56 absolwentów – 12 praca – 37 studia: ekonomiczne, AGH, biotechnologia, filologia, edukacja wczesnoszkolna, informatyk 24 absolwentów – 5 praca (1 za granicą) studia: informatyka, inżynierskie, 1 filologia angielska technik żywienia i gospodarstwa domowego 24 absolwentów – 16 praca - 8 studia: gastronomiczne, ATH, kelner 21 absolwentów – 14 praca – 5 studia: gastronomiczne, WSFiP, 1 bawi dziecko, 1 bezrobotny handlowiec 28 absolwentów – 5 praca, 14 studia: transport, ekonomia, zarządzanie, bhp, j. ang,

25 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Absolwenci sprzed lat ekonomista – 32 absolwentów 21 ukończyło studia (ekonomiczne 10, pedagogiczne, informatyka, geografia, filologia niemiecka, prawo administracyjne, pedagogika, politechnika), 3 pracuje za granicą, 5 ma własne firmy ekonomiczno-księgowe, 5 głównych księgowych, pracują w ZUS, PUP, Betex, nauczyciel, (1 nie żyje) technik technolog żywienia zbiorowego - 32 absolwentów, 12 ukończyło studia (technologia żywności, psychologia, pedagogika), 2 pracuje w Anglii, 2 w Niemczech (1 emeryt wojskowy), 6 własna firma (gastronomia, ślusarska, sprzątająca, księgowa, malarska ), 12 pracuje (mleczarnia, sklep, opiekun w DPS, służba więzienna, nauczyciel, szpital, bank, psycholog) 1993 – 1997 technik technolog żywienia zbiorowego absolwentów, 8 ukończyło studia (technologia żywności, turystyka, ochrona środowiska, zarządzanie i marketing, administracja); 1 pracuje na Wyspach Kanaryjskich, 1 w Irlandii, 1 w Anglii, 4 ma własną firmę (działalność usługowa), 14 pracuje (gastronomia, dziennikarka w „Czasie Skoczowa”, Urząd Gminy w Dębowcu, sanatorium, sklep) 1997 – 1998 ekonomista – 34 absolwentów 24 ukończyło studia ( ekonomiczne, pedagogiczne, filozofia, filologia polska, matematyka), 4 własna firma (księgowość i podatki), 18 pracuje ( księgowość, bank, urząd skarbowy), 1 radny 1998 – 2003 ekonomista – 34 absolwentów, 25 ukończyło studia ( ekonomiczne, politechnika, filologia polska, informatyka, resocjalizacja, AWF, 1 pracuje w Anglii, 2 własna firma (informatyka), 19 pracuje (Teksid, Fach, Lakma, PUP, ZUS, Sanepid, szkoła, Elektrometal, urzędy gminne )

26 Wyzwania współczesnego rynku pracy
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Wyzwania współczesnego rynku pracy Zdobycie zawodu czy gromadzenie nowych kompetencji? Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów : - reakcja na potrzeby rynku pracy - uczenie się przez całe życie - mobilność edukacyjna i zawodowa

27 Cele kształcenia w zawodzie:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Cele kształcenia w zawodzie: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (bhp, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizacja pracy małych zespołów) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszarów kształcenia (branży) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

28 Najbardziej pożądane kompetencje
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Najbardziej pożądane kompetencje - zdolności komunikacyjne - orientacja na osiągnięcia - praca zespołowa - przywództwo - skupienie się na kliencie - elastyczność - stymulowanie rozwoju innych

29 Kompetencje poszukiwane przez pracodawców:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie Cieszyn pl. Londzina 3 , Kompetencje poszukiwane przez pracodawców: zawodowe samoorganizacyjne (samodzielność, decyzyjność, wykazywanie inicjatywy, odporność na stres, motywacja do pracy) interpersonalne (kontakty z innymi ludźmi, współdziałanie w grupie)


Pobierz ppt "WYBORY MŁODZIEŻY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google