Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauczanie na odległość Distance learning

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauczanie na odległość Distance learning"— Zapis prezentacji:

1 Nauczanie na odległość Distance learning
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Nauczanie na odległość Distance learning mgr inż. Katarzyna Daniewicz mgr inż. Katarzyna Rytelewska prof. dr hab. Nina Siemieniuk mgr inż. Lucyna Zapolnik mgr Bożena Ignatowska

2 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

3 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

4 Distance learning Nauczanie na odległość jest procesem kształcenia, w którym uczący się i nauczający są oddaleni przestrzeni Distance Learning Glossary, © WSFiZ w Białymstoku

5 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

6 Nauczanie na odległość
Cechy charakterystyczne kierowanie treści dydaktycznych do rozproszonych grup studentów wyjście poza ramy tradycyjnej klasy gdzie wymagana jest obecność wszystkich uczestników kształcenia w jednym czasie i miejscu Edustrada, Dział Metodyki Kształcenia na Odległość, sierpień © WSFiZ w Białymstoku

7 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

8 Historia nauczania na odległość
Okres Kraj Wydarzenia Rok 1700 USA Pierwsze ogłoszenie prasowe z ofertą kursu korespondencyjnego, przesyłanie pocztą materiałów szkoleniowych Rok 1837 Anglia Kursy stenografii na odległość Studenci przesyłają wykładowcy do oceny fragmenty Biblii przepisane metodą stenografii Rok 1852 Kursy stenografii Rok 1873 Towarzystwo do Popierania Nauki w Domu (The Society to Encourage Study At Home) Wymiana korespondencji również między kursantami Nauczanie 24 przedmiotów Listy lektur, zestaw pytań sprawdzających Uczestniczy około 1000 studentów Rok 1886 Warszawa Uniwersytet Latający Zalegalizowany w czasie rewolucji Przyjął nazwę Towarzystwo Kursów Naukowych © WSFiZ w Białymstoku

9 Historia nauczania na odległość
Okres Kraj Wydarzenia Lata 20 XX w. Radio edukacyjne Lata 30 XX w. Australia Upowszechnienie się radia edukacyjnego Kształcenie mieszkańców z obszarów wiejskich Rok 1945 USA Telewizja Edukacyjna Przełom XIX i XX w. Polska Powstawanie towarzystw edukacji otwartej np.: Towarzystwo Kursów Akademickich dla Kobiet Powszechne Wykłady Uniwersyteckie Początek XX w Świat Powstają tzw. Otwarte Uniwersytety Umożliwiają one korespondencyjne zdobycie tytułu naukowego Krytyka umiejętności ich absolwentów Rok 1969 WB Powstaje British Open University Renoma kształcenia na poziomie akademickim © WSFiZ w Białymstoku

10 Historia nauczania na odległość
Okres Kraj Wydarzenia Rok 1962 Przekaz satelitarny Tele- i Videokonferencje Lata Polska Politechnika Telewizyjna Przygotowanie kandydatów na wyższe uczelnie Materiały pomocnicze dla studentów Trwają przygotowania do otwarcia Telewizyjnego Uniwersytetu Otwartego Od roku 1985 Uniwersytet Alaska udostępnia wiele kursów innym szkołom wyższym Lata 90-te XX w. Rozwój Internetu i multimediów Wzrost zainteresowania nauczaniem na odległość Wykorzystanie multimediów i Internetu w nauczaniu Powstanie e-learningu Polski Portal Rozwoju, © WSFiZ w Białymstoku

11 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

12 Rodzaje nauczania na odległość
Kolejne generacje kształcenia na odległość Galwas B.A., Nowak J., Nowak S., Pajer M., Edukacja w Internecie, MEWA nr 1/2002 © WSFiZ w Białymstoku

13 Rodzaje nauczania na odległość
Galwas B. A., Studia w Internecie – koniec początku, MEWA nr 1/2002 © WSFiZ w Białymstoku

14 Rodzaje nauczania na odległość
Korespondencyjne - listowne WBT (Web Based Training) – nauczanie przy wykorzystaniu stron internetowych CBT (Computer Based Training) – nauczanie za pomocą komputera Blended learning (nauczanie mieszane) – nauczanie, które wykorzystuje elementy tradycyjnego kursu (wykładu, ćwiczeń) i elementy nauczania na odległość e-learning (elektroniczne nauczanie) – nauczanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu (komputer, Internet, urządzenia audiowizualne, itp.) m-learning (mobile learning) M - learning jest przenośnym sposobem nauczania za pomocą urządzeń PDA (Personal Digital Assistant), oraz telefonów komórkowych. © WSFiZ w Białymstoku

15 Rodzaje nauczania na odległość
Edustrada, Dział Metodyki Kształcenia na Odległość, marzec 2002 © WSFiZ w Białymstoku

16 Dlaczego nauczanie e-learning?
Nowe potrzeby nauki just-in-time poszukiwanie efektywnych metod nauczania ludzi znajdujących się w rożnych częściach świata zdobywania nowych umiejętności, dokształcania wzrost znaczenia wiedzy i umiejętności Nowe zasoby dostęp do Internetu postęp technologiczny rozwój multimediów, narzędzi komunikacji zwiększenie przepustowości łączy poprawa jakości materiałów szkoleniowych on-line standardy ułatwiające tworzenie kursów E-learning Opracowanie na podstawie: © WSFiZ w Białymstoku

17 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

18 Zalety nauczania na odległość (e-learningu)
wolne od ograniczeń związanych z miejscem i czasem pozwala na indywidualne tempo uczenia się zmniejsza trudy i koszty podróżowania, rezerwacji sal, dopasowywania terminów szkolenia (bilety, paliwo, noclegi, diety, koszty wynajmu sali, rzutników) odpowiednio przygotowane (interaktywne i dostosowane do potrzeb) zapewniają wysoką efektywność uczenia się Galwas B. A., Współczesne systemy kształcenia ustawicznego i kształcenia na odległość, MEWA nr 1/2002 © WSFiZ w Białymstoku

19 Zalety nauczania na odległość (e-learningu)
zapewniają dostęp do najnowszych informacji (ze względu na możliwość szybkiej aktualizacji) zapewniają możliwość powtórek, (wielokrotnego powrotu do ćwiczeń) aktywizują osoby nieśmiałe umożliwiają monitorowanie aktywności uczestników (udzielanie się na forum, rozwiązywanie testów, wykonywanie prac) stwarzają możliwość jednoczesnego przeszkolenia dużej liczby osób (od kilkudziesięciu do kilkuset) możliwość szkolenia osób oddalonych o wiele kilometrów rozwija (wymusza) znajomość obsługi komputera, aplikacji biurowych i korzystania z Internetu samodzielność w doborze materiału (wykład 1 przed wstępem) przełamanie barier społecznych - osoby niepełnosprawne, osoby wychowujące małe dzieci, pracujące etatowo i inne -dyskryminowane w dostępie do edukacji stacjonarnej większe możliwości weryfikacji trudnych pojęć © WSFiZ w Białymstoku

20 Zalety nauczania na odległość (e-learningu)
umożliwia zdobycie wykształcenia osobom znajdujących się daleko od wymarzonej uczelni, pracującym łatwość kontroli postępów w nauce Kostecki R., E-learning w praktyce uczelni wyższej studium przypadku, e-mentor 1/2004 Centrum Edukacji „Maius college”, Innowacyjne formy nauki, © WSFiZ w Białymstoku

21 Wady nauczania na odległość (e-learningu)
konieczny dostęp do tzw. infrastruktury (komputera, sieci - jeżeli on-line) konieczność znajomości podstaw obsługi komputera znajomość klawiatury i umiejętność pisania (w przypadku udziału w forach internetowych, rozwiązywania testów) duży koszt przygotowania pojedynczego szkolenia konieczność samodzielnej pracy, potrzeby silnej motywacji i organizacji pracy większe niż w przypadku szkoleń tradycyjnych duża procent uczestników, którzy nie kończą szkolenia w niektórych przypadkach niezbędne są zajęcia tradycyjne (kursy komputerowe, treningi empatii, umiejętności przywódczych, szkolenia wymagające praktyki) opracowanie na podstawie: Mynetwork, „Excellence in learning”, Zalety i wady e-learningu, Zarzadzaanie Zasobami Ludzkimi, Szkolenia e-learnigowe dla grup pracowników, © WSFiZ w Białymstoku

22 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

23 Efektywność nauczania
Badania wykazały, że efektywność kursów prowadzonych „na odległość” i tradycyjnych jest podobna Coraz większą popularność zdobywają kursy prowadzone metodą blended learning, (łączenie kursów prowadzonych na odległość i tradycyjnych) Ilość czasu, którą należy poświęcić na kurs poprzez Internet wcale nie jest mniejsza niż gdybyśmy ten sam kurs odbywali metodą tradycyjną Oszczędność czasu wynika z braku konieczności dojeżdżania na spotkania i szkolenia oraz z tego, że na ogół mamy dużą swobodę dobierania godzin „przerabiania” kursu ARTHUR24, maj 2006 © WSFiZ w Białymstoku

24 Efektywność nauczania
Elementy kluczowe w nauczaniu na odległość Studenci, uczestnicy motywacja czas poświęcony na uczenie się potencjał (wiedza na początku szkolenia) umiejętność planowania nauki samodzielność dociekliwość zainteresowanie wytrwałość Instruktorzy/moderatorzy umiejętność rozwijania, podtrzymywania motywacji komunikatywność umiejętność dopasowania się do specyficznych potrzeb danej grupy Organizacja przydatność szkolenia dla firmy/organizacji współpraca między dostawcami szkolenia, moderatorami, administratorami sieci reagowanie na zakłócenia korzystanie z informacji dostarczanych przez system e-learningowy Willis B., Distance Education at a Glance, University of Idaho, maj 2006 © WSFiZ w Białymstoku

25 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

26 Jak się uczyć - How to learn?
© WSFiZ w Białymstoku

27 Jak słuchać i uczyć się wymowy?
Wysłuchaj nagrania 2 razy nie patrząc na tekst i zastanów się, ile zrozumiałeś Posłuchaj angielskich objaśnień i komentarza do tekstu Przetłumacz tekst na język polski Kilkakrotnie odsłuchaj nagranie patrząc na angielski tekst Czytaj tekst wraz z lektorem, aż osiągniesz płynność czytania, następnie sam przeczytaj tekst na głos Weź kartkę i napisz ze słuchu tekst, który czyta lektor; zatrzymuj nagranie co kilka słów, abyś zdążył napisać wszystkie wyrazy; porównaj swoją wersję z oryginalnym tekstem i popraw błędy Napisz z pamięci tyle zdań z tekstu, ile zapamiętałeś; następnie porównaj z oryginałem i popraw błędy Powiedz tekst z pamięci - oczywiście na głos Język angielski Jacek Tomaszczyk, © WSFiZ w Białymstoku

28 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

29 Moja gotowość na e-learning - test
Punktacja: odpowiedź a) – 3 pkt, odpowiedź b) – 2 pkt, odpowiedź c) – 1 pkt 1. Podczas nauki, interakcja z trenerem/nauczycielem oraz innymi uczącymi się jest dla mnie: a) niezbyt ważna b) ważna c) bardzo ważna 2. Oceniłabym siebie jako osobę, która: a) dobrze radzi sobie z wyznaczaniem priorytetów zadań i często wykonuję prace nawet przed wyznaczonym terminem i bez ponagleń wykładowcy/trenera b) nie zawsze radzi sobie z wyznaczaniem priorytetów zadań, trzeba mi czasami przypominać o terminach a prace często wykonuję w ostatniej chwili c) nie radzi sobie z wyznaczaniem priorytetów zadań, czasami zapominam o zleconych pracach, nawet jeśli mi się o tym przypomina 3. Dyskusje podczas szkoleń/wykładów są dla mnie: a) rzadko kiedy przydatne b) czasami są przydatne c) zawsze są mi przydatne 4. Kiedy prowadzący podaje instrukcję zadania, wolę: a) sama przeanalizować polecenie i ustalić co powinnam zrobić bez dodatkowych pytań b) sama przeanalizować polecenie i ustalić co powinnam zrobić, ale nie waham się zadawać pytań c) aby mi powiedziano dokładnie krok po kroku co powinnam zrobić © WSFiZ w Białymstoku

30 Moja gotowość na e-learning - test
5. Jestem w stanie ocenić moje postępy w nauce: a) samodzielnie, bez częstej oceny prowadzącego b) jeśli regularnie jestem oceniania przez prowadzącego, chociaż nie przeszkadza mi jeśli moja praca nie będzie sprawdzona zaraz po jej wykonaniu c) tylko jeśli prowadzący ocenia moje prace regularnie i tuż po jej zakończeniu 6. Moja potrzeba ukończenia określonego kursu/studiów za pośrednictwem Internetu jest: a) wysoka, ponieważ jest mi on potrzebny a nie mam możliwości czasowych ani finansowych aby ukończyć kurs/studia metodą tradycyjną b) średnia, ponieważ mogłabym ukończyć taki sam kurs metodą tradycyjną c) niska, ponieważ jest to ciekawostka, która może być odłożona na później 7. Biorąc pod uwagę moje życie prywatne i zawodowe sądzę, że liczba godzin które mogłabym poświęcić tygodniowo na kurs za pośrednictwem Internetu wynosi:  a) 7-9 godzin b) 4-6 godzin c) 1-3 godziny 8. Kiedy muszę zastosować w moim działaniu narzędzia ( , telekonferencja, itp.), których do tej pory nie używałam: a) bardzo się cieszę na możliwość zdobycia nowych umiejętności b) obawiam się, ale próbuję c) staram się tego uniknąć 9. Sądzę, że najlepiej uczę się gdy: a) przyswajam wiedzę czytając b) słucham prezentacji/wykładu c) mogę działać, eksperymentować ARTHUR24, Moja gotowość na e-learning maj 2006 © WSFiZ w Białymstoku

31 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

32 Darmowe kursy dostępne on-line
Angielski Gazeta Prawna Archibald (kursy tematyczne dotyczące obsługi komputera, programów biurowych i wiele innych) BBC Polish (Your English) Supermemo About ESL © WSFiZ w Białymstoku

33 Darmowe kursy dostępne on-line
Gazeta Prawna Dopasuj stanowisko do odpowiedniego miejsca na wykresie (wpisz cyfrę w odpowiednie pole) 1 - Personnel Manager 2 - Chief Accountant 3 - Sales Manager 4 - Human Resources (HR) Director 5 - Marketing Director 6 - Research and Development (R&D) Director 7 - Chief Executive Officer (CEO) 8 - Production Manager 9 - Finance Director 10 - Managing Director © WSFiZ w Białymstoku

34 Darmowe kursy dostępne on-line
Archibald archibald.pl © WSFiZ w Białymstoku

35 Darmowe kursy dostępne on-line
BBC Polish (Your English) © WSFiZ w Białymstoku

36 Darmowe kursy dostępne on-line
About ESL © WSFiZ w Białymstoku

37 Darmowe kursy dostępne on-line
Time management, Assignment 2: Assignments are designed to help you apply the information learned in the lessons. Create positive routines Try creating new and improved routines -- patterns of activity -- to help you stay organized, free your mind, and open up free time. Many people find that three common and valuable times of the day to analyze and improve upon are the three big daily transition periods: Morning: From waking up to getting to work, school, or first big task Later Day Transition Time: After school or work... © WSFiZ w Białymstoku

38 Darmowe kursy dostępne on-line
SuperMemo © WSFiZ w Białymstoku

39 Darmowe kursy dostępne on-line
Język angielski Jacek Tomaszczyk (przygotowanie do egzaminu TOEFL) © WSFiZ w Białymstoku

40 Darmowe kursy dostępne on-line
ESL Radio, MUELC English Language Bridging Program © WSFiZ w Białymstoku

41 Darmowe kursy dostępne on-line
Język niemiecki Internet-Service für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache LEARN GERMAN ONLINE - FREE INTERNET GERMAN COURSE! Goethe-Institut, Jetzt Deutsch Lernen Passwort Deutsch Deutsche Welle © WSFiZ w Białymstoku

42 Darmowe kursy dostępne on-line
Goethe-Institut, Jetzt Deutsch Lernen, © WSFiZ w Białymstoku

43 Darmowe kursy dostępne on-line
Internet-Service für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache © WSFiZ w Białymstoku

44 Darmowe kursy dostępne on-line
LEARN GERMAN ONLINE - FREE INTERNET GERMAN COURSE! © WSFiZ w Białymstoku

45 Darmowe kursy dostępne on-line
Passwort Deutsch © WSFiZ w Białymstoku

46 Radiowe kursy języka niemieckiego
Deutsche Welle © WSFiZ w Białymstoku

47 Darmowe kursy dostępne on-line
Nauka języków obcych eTandem © WSFiZ w Białymstoku

48 Darmowe kursy dostępne on-line
Ekonomia NBPortal.pl, Portal Edukacji Ekonomicznej © WSFiZ w Białymstoku

49 Darmowe kursy dostępne on-line
Ekonomia Akademia PARP, © WSFiZ w Białymstoku

50 Darmowe kursy dostępne on-line
Ekonomia, Centrum Edukacyjne Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego © WSFiZ w Białymstoku

51 Darmowe kursy dostępne on-line
Szkoła Giełdowa w Internecie © WSFiZ w Białymstoku

52 Darmowe kursy dostępne on-line
Szkolenia przedsiębiorczości - Centrum Szkoleniowe „Akademia” © WSFiZ w Białymstoku

53 Darmowe kursy dostępne on-line
Wirtualna Akademia Finansowa © WSFiZ w Białymstoku

54 Darmowe kursy dostępne on-line
Zastosowanie komputerów, wykorzystanie technologii informatycznych, marketing, zarządzanie czasem, twórcze myślenie © WSFiZ w Białymstoku

55 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

56 Płatne kursy dostępne on-line
Wirtualna Akademia Programowania © WSFiZ w Białymstoku

57 Płatne kursy dostępne on-line
Wirtualna Akademia Programowania © WSFiZ w Białymstoku

58 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

59 Uniwersytet on-line Polski Uniwersytet Wirtualny www.puw.edu.pl
© WSFiZ w Białymstoku

60 Nauczanie na odległość
Definicja Cechy charakterystyczne Historia nauczania na odległość Rodzaje nauczania na odległość Zalety i wady nauczania na odległość Efektywność nauczania na odległość Często spotykane elementy szkolenia Gotowość na e-learning Darmowe kursy dostępne on-line Przykłady kursów płatnych Uniwersytety on-line Narzędzia © WSFiZ w Białymstoku

61 Narzędzia Moodle, © WSFiZ w Białymstoku

62 Narzędzia WBT Express firmy 4system © WSFiZ w Białymstoku

63 Bibliografia ARTHUR - Edukacja Biznesu. maj 2006 r. University of Idaho Distance Education at a Glance e-sgh, Spis kursów on-line, MEWA, Magazyn Edukacji Wirtualnej, Distance Learning Glossary, Edustrada, Dział Metodyki Kształcenia na Odległość, marzec 2002 e-mentor, Mynetwork „Excellence in learning”, Zalety i wady e-learningu, © WSFiZ w Białymstoku


Pobierz ppt "Nauczanie na odległość Distance learning"

Podobne prezentacje


Reklamy Google