Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie. ID grupy: 98/46_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Zasady demokracji – wybory samorządowe Semestr/rok szkolny: Semestr 3 / 2011

3 Co to są wybory? WYBORY – metoda wyłaniania przedstawicieli społeczeństwa (np. parlamentarzystów) lub kandydatów na urzędy publiczne (np. prezydent miasta). Szczególnym rodzajem wyborów są wybory powszechne, w których mogą wziąć udział wszyscy obywatele.

4 Zasady głosowania Wybory są równe, czyli każdy ma tylko jeden głos,
Wybory są powszechne, czyli uczestniczyć może w nich każdy pełnoprawny obywatel, Wybory są równe, czyli każdy ma tylko jeden głos, Wybory są tajne, czyli nikt nie może wiedzieć na kogo głosuje wyborca, Wybory są bezpośrednie, czyli każdy oddaje głos osobiście.

5 Co to jest kampania wyborcza?
Kampania wyborcza, jest przeprowadzana przez kandydata, który próbuje przez nią zachęcić innych do głosowania na siebie.

6 Elementy składowe dobrej kampanii wyborczej.
Wyborcy którzy, wiedzą po co im samorząd uczniowski i samorządowi liderzy. Kandydaci, którzy wiedzą co chcą robić i jak przekazać innym swoje pomysły. Sztaby wyborcze promujące lidera bądź listę kandydatów. Dobre pomysły na prowadzenie kampanii. Ordynacja wyborcza jasno określająca zasady prowadzenia kampanii.

7 Kampania wyborcza… Są to działania, które mają zachęcić uczniów do głosowania na konkretnego kandydata. Podczas kampanii prezentuje się jego wizerunek i program wyborczy.

8 Zasady demokracji – wybory samorządowe
Samorządność Samorząd Gminny Samorząd Uczniowski

9 Fundamenty samorządności uczniowskiej
Demokracja - zarząd SU powinien być wyłoniony przez całą społeczność uczniowską w powszechnych wyborach. Otwartość - działania samorządu powinny być prowadzone w sposób otwarty, umożliwiający powszechne zaangażowanie. Solidarność - samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Współpraca - na sukces samorządu pracuje cała szkoła, nie tylko zarząd.

10 Nasza grupa zbierała materiały o wyborach samorządowych w naszej szkole.

11 Wybory Wybory wymyślono po to, aby uniknąć chaosu organizacyjnego, w końcu wszyscy nie mogą odpowiadać za wszystko. W szkole wybieramy zarząd SU, który w imieniu całego samorządu podejmuje bieżące decyzje i jest odpowiedzialny za koordynację działań ogólnoszkolnych.

12 Wybory samorządu szkolnego
Każdy uczeń: Ma prawo do udziału w głosowaniu. Ma jeden głos. Głosuje osobiście. Wybiera anonimowo.

13 W dniu wyborów. W trakcie głosowanie w lokalu wyborczym przez cały czas muszą się znajdować członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają na podstawie legitymacji tożsamość zgłaszających się wyborców i wydają im karty do głosowania; Wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborców. Każdemu z nich komisja może wydać tylko jedną kartę do głosowania.

14 po zakończeniu wyborów?
Komisja otwiera urnę (w trakcie głosowania nikomu nie wolno tego robić, pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystępuje do obliczania wyników. Sprawdza, ile głosów zostało oddanych – skrupulatna komisja powinna porównać liczbę oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania – ta pierwsza nie może być większa od drugiej, jeśli jest, istnieje poważne podejrzenie, że ktoś dopuścił się fałszerstwa wyborczego. Potem komisja oddziela głosy nieważne (te, na których zaznaczono więcej niż jednego kandydata lub listy, bądź nie zaznaczono niczego) i oblicza, ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów. Na zakończenie swojej pracy komisja spisuje i ogłasza wyniki wyborów z uwzględnieniem wszystkich danych uzyskanych podczas liczenia głosów.

15 Świadomi wyborcy… Prawo do wyboru swoich przedstawicieli mają wszyscy uczniowie szkoły. Nie wystarczy jednak tylko prawo głosu. Uczniowie powinni być świadomi zarówno tego, po co im samorząd, jak i po co samorządowi liderzy (zarząd).

16 Wybory… Wybory muszą być przygotowane i przeprowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w ordynacji wyborczej. Za sprawne przeprowadzenie wyborów odpowiada komisja wyborcza złożona z bezstronnych uczniów.

17 Organizacja samorządu uczniowskiego
Zarząd - składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli wszystkich uczniów szkoły. Zarząd powinien inicjować działania rozwijające pasje uczniów i reprezentować ich interesy przed dyrekcją, radą pedagogiczną. Sekcje - to grupy zadaniowe. Powiązane tematycznie grupy uczniów zajmujących się odrębnymi zagadnieniami.

18 Skład Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
Samorząd Uczniowski w Publicznym Gimnazjum tworzą wszyscy uczniowie. W roku szkolnym 2010/2011 uczęszcza 422 uczniów. W skład zarządu wchodzi 19 uczniów i istnieją 3 sekcje. 1. organizacyjna 2. kulturalna 3. naukowa

19 Co robi w naszej szkole su?
Działa w pracach samorządowych na rzecz środowiska i szkoły. Organizuje konkursy i wystawy dla uczniów. Organizuje uroczystości szkolne, imprezy towarzyskie lub środowiskowe.

20 Nie bądź durny, idź do urny!
Wybory pozwalają zmienić kraj na lepszy, warto głosować, to może wpłynąć na nasze życie.

21 Dlaczego warto głosować?
Każdego roku przed wyborami coraz więcej obywateli zastanawia się, czy warto głosować i po co. Połowa mieszkańców podejmuje decyzje o nie pójściu na wybory. Naszym zdaniem warto chodzić na wybory. Głosując mamy możliwość wybrać dobrą władzę, od nas zależy kto będzie rządził w naszej gminie, kraju i co dla nas zrobi. Mamy wpływ na to co dzieje się w naszym środowisku. Kolejnym argumentem jest to, że głosując możemy wyrazić swoje poglądy polityczne. We współczesnej demokracji najważniejsza jest aktywność obywateli, która bywa dla rządzących niewygodna. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za państwo i powinniśmy brać sprawy w swoje ręce. Naprawdę warto głosować! Liczy się każdy głos!

22


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google