Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu
w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

2 DLACZEGO UCHWAŁA?

3 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
,86 km - na 2011 rok

4 Założenia nowego systemu

5 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA Miasto Mielec Gmina Mielec Gmina Przecław
Gmina Gawłuszowice Gmina Tuszów Narodowy

6 Załącznik nr 1 – STREFY BILETOWE

7 REJESTRACJA WYJŚCIA Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY do 10 zł pow. 10 zł
BILETY JEDNORAZOWE NORMALNE REJESTRACJA WYJŚCIA Kwota doładowania e-karty do 10 zł Bilety: Krótki przejazd Bilet przesiadkowy Kwota doładowania e-karty pow. 10 zł

8 REJESTRACJA WYJŚCIA Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY do 10 zł pow. 10 zł
BILETY JEDNORAZOWE ULGOWE REJESTRACJA WYJŚCIA Kwota doładowania e-karty do 10 zł Bilety: Krótki przejazd Bilet przesiadkowy Kwota doładowania e-karty pow. 10 zł

9 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY
BILETY OKRESOWE Zamian biletu liniowego na bilet sieciowy z limitem 23 lub 46 przejazdów Obowiązek rejestracji przejazdów BILETY OKRESOWE - założenia

10 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY
BILETY OKRESOWE Miasto Mielec – strefa 0 Z limitem przejazdów 30-dniowy (66 zł) 15-dniowy 46 23 30-dniowy (39,60 zł) Bez limitu przejazdów 30-dniowy (88 zł) 30-dniowy (149,60 zł) strefy: I, II, III, IV Bilety okresowe ważne we wszystkie dni tygodnia na wszystkie linie miejskie

11 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY
BILETY OKRESOWE Strefa podmiejska – I, II, III, IV

12 Załącznik nr 2 – CENY I OPŁATY
OPŁATY DODATKOWE Brak ważnego biletu Brak dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty Przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu Nieuzasadnione zatrzymanie pojazdu lub nieuzasadniona zmianę trasy 40-krotność 20-krotność 50-krotność 150-krotność 14-krotność 40-krotność 30-krotność 100-krotność Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu

13 Załącznik nr 3 – ULGI GMINNE
Uporządkowanie istniejących ulg oraz rozdzielenie ulg ustawowych od ulg gminnych Wprowadzenie obowiązku rejestracji przejazdów opartych na imiennych biletach elektronicznych ZAŁĄCZNIK NR 3 - ULGI GMINNE

14 Dlaczego obowiązek rejestracji przejazdu ?

15 Załącznik nr 3 - ULGI GMINNE
MIASTO Mielec - Strefa 0 Dzieci w wieku od 4 do 6 lat Uczniowie szkół dziennych do 24 roku życia Emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne o umiarkowanym i lekkim st. niepełnosprawności Dzieci w wieku do lat 4 Osoby po 75 roku życia Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełn. lub całkowitej niezdolności do pracy i ich opiekunowie Niewidomi z przewodnikiem Umundurowaniu funkcjo- nariusze Straży Miejskiej i Policji Czynni honorowi dawcy krwi Dzieci niepełnosprawne w wieku od 4 do 7 lat Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Dzieci w wieku od 4 do 6 lat (przedszkolaki) Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych za biletami okresowymi Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych za biletami jednoprzejazd. i wieloprzejazdowymi

16 Uprawnienie dotyczy tylko mieszkańców tych gmin
Załącznik nr 3 - ULGI GMINNE GMINY SĄSIADUJĄCE Uprawnienie dotyczy tylko mieszkańców tych gmin

17 Załącznik nr 4 – ULGI USTAWOWE
MIASTO Mielec - Strefa 0 Ustawa o systemie oświaty (art.14a ust 3; art.14a ust. 4; art. 17 ust 2 i 3; art. 17 ust 3a) Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora (art. 43 ) Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (art. 16 ust 1 i 2 art.41) Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art.4 ust.3 pkt.1) Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych (100%) Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (art.188) Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art.20 ust.1) Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych (50%) Dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

18 Załącznik nr 5 - PRZEPISY TARYFOWE

19 Kontrola biletów w komunikacji miejskiej Prawo Przewozowe
Przewoźnik lub organizator albo osoba przez niego upoważniona .. W razie niezapłacenia należności ma prawo – ująć podróżnego i niezwłocznie oddać e ręce organów porządkowych Podróżny ma obowiązek pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w miejscu wskazanym przez w/w podmioty do czasu przybycia organów porządkowych… podlega karze grzywny, jeżeli: - odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu tożsamości lub - nie pozostał w miejscu kontroli albo w miejscu wyznaczonym

20 okres przejściowy

21 Rejestracja przejazdów bezpłatnych i biletów okresowych
okres przejściowy Rejestracja przejazdów bezpłatnych i biletów okresowych

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google