Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Policji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Policji"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Policji
w Sochaczewie

2 WYKRYWALNOŚĆ w wybranych 7 kat. przestępstw

3 DYNAMIKA postępowań wszczętych w 7 kat. przestępstw

4 do liczby przestępstw umorzonych z NN
Miernik J PRZESTĘPSTWA WYKRYTE ogółem w postępowaniach podjętych po umorzeniu z NN do liczby przestępstw umorzonych z NN określony próg 9,0% - osiągnięty wynik 12,8%

5 Przestępstwa stwierdzone z art. 59 (Dealerka)
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

6 Wskaźniki udziału osób nieletnich - do ogółem podejrzanych

7 Ilość zrealizowanych mierników – z 18 możliwych do zrealizowania

8 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW W LATACH 2003 – 2010

9 WSKAŹNIKI WYKRYWALNOŚCI W WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W LATACH 2009 - 2010

10 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW KRADZIEŻY W LATACH 2003-2010

11 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM W LATACH 2003-2010

12 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW USZKODZENIA RZECZY W LATACH 2003-2010

13 DYNAMIKA WYKRYWALNOŚCI PRZESTĘPSTW ROZBÓJNICZYCH W LATACH 2003-2010

14 Wybrane kategorie przestępstw (dotyczy całego powiatu)
Kategoria Ilość postępowań wszczętych o n/w kategorie przestępstw w 2009r. Ilość postępowań wszczętych o n/w kategorie przestępstw w 2010r. dynamika Wykrywalność w 2009r. (%) Wykrywalność w 2010r. (%) Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2097 1942 92,6 70,0 71,8 +1,8 kryminalne 1373 1320 96,1 58,1 60,0 +1,9 Razem 7 kat. przestępstw 893 840 94,1 38,1 46,7 +8,6 Kradzieże rzeczy 368 373 101,4 34,7 40,7 +6,0 Kradzieże z włamaniem 276 261 94,6 34,9 39,9 +5,0 Przestępstwa rozbójnicze 37 30 81,1 62,5 85,0 +22,5 Bójki i pobicia 29 21 72,4 87,5 74,3 -13,2 Uszkodzenie rzeczy 159 127 79,9 26,7 40,6 +13,9 Uszczerbek na zdrowiu 24 28 116,7 85,7 92,3 +6,6 Nietrzeźwi kierujący 396 314 79,3 100

15 DYNAMIKA WSZCZĘĆ POSTĘPOWAŃ O PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE W LATACH 2003 – 2010

16 WSKAŹNIK ILOŚCI WSZCZĘĆ POSTĘPOWAŃ O PRZESTĘPSTWA KRYMINALNE W LATACH 2006 - 2010

17 ILOŚĆ UJAWNIONYCH PRZESTĘPSTW Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII Z LATACH 2006-2010

18 STRUKTURA PRZESTĘPCZOŚCI W 2010 r.

19 ILOŚĆ UJAWNIONYCH PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH W LATACH 2006-2010

20 Przestępstwa gospodarcze
Przestępstwa stwierdzone na materiałach operacyjnych

21 AKTYWNOŚĆ POLICJANTÓW SŁUŻBY PATROLOWEJ
Zatrzymano na gorącym uczynku przestępstwa lub w bezpośrednim pościgu 136 (124) sprawców, w tym: nietrzeźwych kierujących – 72 (70) uszkodzenia mienia 11 (2) za posiadanie narkotyków 9 (4) bójki lub pobicia –5 (0) kradzieży z włamaniem – 3 (4) kradzieży – 3 (10) sprawców innych przestępstw – 33 (34)

22 AKTYWNOŚĆ POLICJANTÓW SŁUŻBY PATROLOWEJ
Wykonano (997) doprowadzeń w tym do: jednostek policji – (318) 241 miejsca zamieszkania – (358) 358 placówek służby zdrowia – (69) 39 prokuratur – (31) 43 sądów – (46) 100 innych instytucji – (134) 235 Zatrzymano (243)129 dowodów rejestracyjnych i (31) 31 praw jazdy

23 INTERWENCJE w 2010r.

24 WNIOSKI, MK I POUCZENIA W LATACH 2009-2010

25 LEGITYMOWANIA

26 ILOŚĆ UJAWNIONYCH CZYNÓW KARALNYCH NIELETNICH Z LATACH 2006-2010

27 Charakterystyka przestępczości nieletnich
Lp. Kategoria 2009r. 2010r. dynamika 1. Ogólna liczba przestępstw popełniona przez nieletnich 171 241 140,9 2. Kradzież cudzej rzeczy 16 21 55,2 3. Kradzież z włamaniem 2 20 1000 4. Rozboje i wymuszenia rozbójnicze 11 70 636 5. Uszczerbek na zdrowiu 1 12 1200 6. Bójka lub pobicie 15 10 66,7 7. Uszkodzenie rzeczy 8 4 50,0 8. Przeciwko funkcjonariuszom publicznym 166 9. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 29 5 17,2 10. Pozostałe przestępstwa 77 79 102,6

28 Przestępstwa dokonywane na terenie powiatu, a nieletni
Lp. Rok Liczba postępowań wszczętych o przestępstwa ogółem Liczba przestępstw popełnionych przez nieletnich Dokonane przez nieletnich w procentach 1 2009 2097 171 8,2 % 2 2010 1942 241 12,4 % Liczba postępowań wszczętych o przestępstwa kryminalne Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym popełnionych przez nieletnich Przestępstwa o charakterze kryminalnym dokonane przez nieletnich w procentach 1373 149 10,8 % 1320 214 16,2%

29 Popełnionych przez nieletnich
Przestępstwa narkotykowe w powiecie sochaczewskim Rok 2006 2007 2008 2009 2010 Liczba stwierdzonych przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 121 105 63 150 162 Popełnionych przez nieletnich 66 14 29 5

30 Wybrane efekty pracy policjantów Zespołu ds. Nieletnich
Wyszczególnienie 2009r. 2010r. Wnioski, zawiadomienia, interwencje skierowane do instytucji i organizacji z tego do: sądów rodzinnych 140 146 szkół i innych placówek oświaty i wychowania 27 19 służby zdrowia i opieki społecznej 3 13 poradni wszelkich typów 2 28 innych instytucji i organizacji 10 20 Ujawnieni nieletni: pod wpływem narkotyków 4 5 pod wpływem alkoholu 29 36 członkowie subkultur młodzieżowych uciekinierzy z: domów rodzinnych 9 młodzieżowych ośrodków wychowawczych 12 17 schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych 1 prostytuujący się: dziewczęta chłopcy Spotkania z młodzieżą 526 579 Spotkania z pedagogami 62 165

31 AKTYWNOŚĆ POLICJANTÓW WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO w 2010 r.
Wylegitymowali – (10766) osób Ujawnili wykroczeń drogowych – 9273 (8468) Nałożyli mandatów karnych – (7625) Sporządzili wniosków o ukaranie – 363 (263) Pouczenia – 312 (580) Zatrzymali uprawnień do kierowania – 84 (73) Zatrzymali dowodów rejestracyjnych – 1037 (827) Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa zatrzymali sprawców – 24 (24) (poza art. 178a&1 i 2 k.k.)

32 Środki prawne za naruszenia przepisów ruchu drogowego

33 Nietrzeźwi kierujący

34 Praca urządzeń rejestrujących automatycznie przekroczenia prędkości

35 PRACA WIDEOREJESTRATORA

36 Dynamika zdarzeń drogowych w latach 2007 - 2010

37 Ofiary wypadków drogowych w latach 2007 - 2010

38 Ofiary – rodzaj użytkownika drogi
zabici ranni niechronieni stanowią aż – 50% zabitych i 26% rannych uczestników ruchu drogowego

39 Główne przyczyny wypadków drogowych z winy kierującego w 2010 roku

40 Dynamika zdarzeń drogowych w podziale na wiek uczestników w 2010 roku

41 Zdarzenia drogowe w poszczególnych dniach tygodnia w 2010 roku

42 Zdarzenia drogowe w przedziale godzinowym w 2010 roku
Liczba zdarzeń wypadków Procent zabitych rannych kolizji Procent kolizji ogółem 1063 92 100% 22 120 971 7 0% 1% 17 2 2% 3 3% 15 11 1 5% 10 12 4 4% 9% 8 9 24 20 44 08% 6 41 48 45 8% 61 5 57 56 53 52 50 58 62 60 72 67 7% 77 14% 71 70 12% 13% 59 6% 65 87 23% 79 66 42 35 38 34 27 25 30 23

43 Zdarzenia drogowe na poszczególnych zmianach w 2010 roku

44 Zdarzenia drogowe na poszczególnych szlakach drogowych w powiecie sochaczewskim w 2010 roku

45 Liczba wypadków w poszczególnych gminach powiatu sochaczewskiego w 2010 roku

46 Mapa zagrożeń wypadkami drogowymi powiatu sochaczewskiego w roku 2010

47 Mapa zagrożeń wypadkami drogowymi miasta Sochaczew w roku 2010

48 Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie do 31. 12. 2010r
Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie do r. w swoich strukturach posiadała 6 gminnych Posterunków Policji: Posterunek Policji w Brochowie Posterunek Policji w Iłowie Posterunek Policji w Młodzieszynie Posterunek Policji w Nowej Suchej Posterunek Policji w Rybnie Posterunek Policji w Teresinie

49 Po reorganizacji od r. funkcjonują 4 PP (teren gmin Rybno Młodzieszyn i Brochów obsługuje jeden duży posterunek z siedzibą w Młodzieszynie)

50 nałożono 70 mandatów karnych
Wyniki służb dodatkowych pełnionych na terenie Sochaczewa w okresie od do r. (w sumie 166 służb) ujawniono 283 wykroczenia nałożono 70 mandatów karnych sporządzono 19 wniosków o ukaranie do sądu pouczono 233 osoby zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych wylegitymowano 482 osób, w tym 7 nieletnich podjęto 110 interwencji, w tym 12 domowych

51 Wyniki służb dodatkowych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym pełnionych na terenie powiatu sochaczewskiego w okresie od do r. (w sumie 125 służb) ujawniono 481 wykroczeń w ruchu drogowym nałożono 444 mandatów karnych sporządzono 13 wniosków o ukaranie do sądu zatrzymano 4 kierujących w stanie nietrzeźwości oraz 1 w stanie po użyciu alkoholu przebadano 631 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu skontrolowano 551 pojazdów zatrzymano 61 dowodów rejestracyjnych zatrzymano 3 prawa jazdy

52 Wyniki służb pełnionych przez SPPP w Płocku na terenie powiatu sochaczewskiego
W trakcie 33 skierowań do służby (w sumie 267 f-szy) jakie odbyły się w 2010 r. policjanci uzyskali następujące wyniki: zatrzymano na gorącym uczynku 2 sprawców przestępstw zatrzymano 3 osoby poszukiwane ujawniono 158 wykroczeń za które nałożono 110 mandatów karnych i 39 osób pouczono wylegitymowano 480 osób w tym 43 nieletnich skontrolowano 13 pojazdów zatrzymano 1 blankiet prawa jazdy zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami w tym 1 nieletniego przeprowadzono 35 interwencji w tym 18 domowych


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Policji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google