Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje Ministerstwo Finansów Warszawa, 15.02.2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje Ministerstwo Finansów Warszawa, 15.02.2012r."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje Ministerstwo Finansów Warszawa, r.

2 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje

3 Część 1 - Formularze interaktywne i wtyczka
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje Część 1 - Formularze interaktywne i wtyczka Przygotowanie do wysyłki dokumentu z wykorzystaniem formularzy interaktywnych i wtyczki (plug-in)

4 (1.1) PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE - Zapisywanie formularzy
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.1) PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE - Zapisywanie formularzy Przed wypełnieniem formularza interaktywnego, zalecane jest jego wcześniejsze zapisanie jako plik PDF na dysku twardym komputera: przy użyciu ikony dyskietki z paska narzędziowego aplikacji Adobe Reader, poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy lewy Shift + lewy Ctrl +S, poprzez kliknięcie w link formularza prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji „Zapisz element docelowy jako...” lub „Zapisz plik jako...”.

5 (1.1) PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE - Najczęstsze błędy
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.1) PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE - Najczęstsze błędy Podczas korzystania z formularzy interaktywnych otwartych w oknie przeglądarki internetowej mogą wystąpić następujące problemy: po kliknięciu na przycisk wtyczki „Podpisz i wyślij” nic się nie dzieje, po kliknięciu na przycisk „Podpisz i wyślij” – pojawia się komunikat o treści „Błąd próby odczytu z pliku...”, po kliknięciu na przycisk „Wyślij” już w kreatorze wysyłki deklaracji pojawiają się komunikaty o błędach, wysyłka deklaracji zostaje przerwana, w kreatorze wysyłki może pojawić się komunikat o treści „Brak dostępu do magazynu certyfikatów”, podczas korzystania z formularza UPO przyciski formularza są nieaktywne, w formularzu UPO po wciśnięciu przycisku „Sprawdź status” pojawiają się błędy „Błąd próby odczytu z pliku...” lub „Błąd próby zapisu do pliku...”.

6 (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER Aby otworzyć zapisany formularz należy kliknąć dwukrotnie na plik PDF formularza. Formularz otworzy się bezpośrednio w aplikacji Adobe Reader. Jeśli w trakcie korzystania z formularza interaktywnego w aplikacji Adobe Reader pojawiają się wcześniej wskazane błędy, należy dostosować ustawienia aplikacji Adobe Reader do wysyłki deklaracji drogą elektroniczną. Przed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, że na komputerze zainstalowana jest aplikacja Adobe Reader w wersji lub wyższej. Aby właściwie skonfigurować aplikację Adobe Reader należy wykonać następujące czynności: Uruchomić aplikację Adobe Reader. Przejść do menu „Edycja” i wybrać opcję „Preferencje”.

7 (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER 2. Z listy kategorii wybrać kategorię „Menedżer zaufania”, a następnie kliknąć na przycisk „Zmień ustawienia”. W nowym oknie należy zaznaczyć (na czas wysyłki) opcję „Pozwól na wszystkie serwisy internetowe” i kliknąć na przycisk OK.

8 (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER 3. Następnie, należy wybrać kategorię „Zabezpieczenia (rozszerzone)” i (na czas wysyłki) należy odznaczyć opcję „Włącz rozszerzone zabezpieczenia” i kliknąć na OK.

9 (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER 4. W przypadku korzystania z aplikacji Adobe Reader w wersji 10 (X), zalecane jest odznaczenie (na czas wysyłki) opcji „Włącz tryb chroniony”, znajdującej się w kategorii „Ogólne” preferencji.

10 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK W aplikacji wtyczka e-Deklaracje począwszy od wersji udostępniono nową funkcjonalność jaką jest „Rejestr wysyłek”. Rejestr wysyłek jest bazą przechowującą numery referencyjne generowane podczas wysyłek deklaracji wraz z informacjami o dacie i godzinie wysyłki poszczególnych deklaracji. W przypadku nie zapisania numeru referencyjnego na etapie wysyłki deklaracji, istnieje możliwość jego odzyskania. Aby odzyskać utracony numer referencyjny, wystarczy kliknąć na przycisk „Rejestr wysyłek” i odnaleźć na liście numer referencyjny z wysyłki deklaracji w danym dniu. Plik rejestru wysyłek edeklaracje.log przechowujący wszystkie informacje znajduje się domyślnie w katalogu: C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Roaming\Adobe Jeśli Adobe Reader jest używany w trybie chronionym to plik rejestru znajduje się w podkatalogu Adobe (katalogu plików tymczasowych).

11 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK W przypadku, kiedy Podatnik zgłasza utratę numeru referencyjnego, należy w pierwszej kolejności skierować go do „Rejestru wysyłek”.

12 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK W przypadku stwierdzenia braku numeru referencyjnego w Rejestrze wysyłek, należy przesłać na adres: następujące informacje: 1. identyfikator: NIP lub PESEL (z deklaracji), 2. typ deklaracji (np. PIT-37), 3. dane osoby podpisującej (w przypadku posługiwania się podpisem kwalifikowanym - imię, nazwisko, NIP lub PESEL), 4. datę złożenia deklaracji (może być orientacyjna).

13 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK Od wersji aplikacji wtyczka e-Deklaracje, w funkcji Rejestr wysyłek wprowadzono nową funkcjonalność „Sprawdź status”. Funkcja „Sprawdź status” umożliwia sprawdzenie statusu wysłanego dokumentu bezpośrednio z poziomu funkcji Rejestr wysyłek, bez konieczności przechodzenia do formularza UPO na stronie internetowej e-Deklaracje. W celu sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu wystarczy przejść do Rejestru wysyłek, zaznaczyć numer referencyjny i kliknąć na przycisk „Sprawdź status”.

14 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK

15 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1 W aplikacji wtyczka e-Deklaracje od wersji wprowadzono następujące zmiany: możliwość sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu z poziomu Rejestru wysyłek (przedstawiono wcześniej), usunięcie przycisku „Wyślij z autoryzacją”, usunięcie sekcji danych autoryzujących z formularzy interaktywnych PDF i zastosowanie funkcji autoryzacji danych (opcja Dane autoryzujące) w kreatorze wysyłki deklaracji,

16 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1

17 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1 Zapisywanie podpisanego dokumentu xml, np. w celu przesłania go do banku lub innej instytucji,

18 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1 Wskaźniki postępu przy operacjach komunikacji z bramką systemu e-Deklaracje (wysyłanie danych i sprawdzanie statusu), Wyświetlanie skrótu podpisanego dokumentu. Przy zapisywaniu pliku z numerem referencyjnym od wersji wtyczki zapisywany jest też skrót dokumentu. Umożliwia to weryfikację, czy dokument wysłany, nie został później zmodyfikowany w czasie transmisji,

19 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1 Przycisk do pobierania UPO w ostatnim kroku kreatora (aktywny tylko dla dokumentów ze statusem 200), Automatyczne sprawdzanie statusu wysłanego dokumentu (krok 6 kreatora).

20 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Aby poprawnie zainstalować wtyczkę należy prawidłowo wykonać poniższe kroki: Należy upewnić się, że wszystkie dokumenty .pdf są zamknięte (program Adobe Reader nie może być używany); Na stronie w zakładce „Do pobrania” i w punkcie pierwszym klikamy na napis: „Wtyczka (plug-in) v ”; Aby zainstalować wtyczkę należy pobrać i uruchomić instalator wtyczki; Podczas instalacji należy wybrać odpowiednią ścieżkę (wskazać miejsce na dysku lokalnym, w którym ma zostać zainstalowana wtyczka): dla Adobe Reader 9 jest to: C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins dla Adobe Reader 10 (X) jest to: C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\plug_ins

21 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Po wciśnięciu „Dalej” zostanie wyświetlone okno z informacją o nazwie katalogu, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie.

22 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Po wciśnięciu przycisku „Instaluj”, wtyczka zostanie zainstalowana na dysku lokalnym komputera. Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji wtyczki, przyciski wtyczki powinny być aktywne po otwarciu dowolnego formularza interaktywnego ze strony: znajdującego się w zakładce „Formularze”. Czasem jednak po otwarciu formularza nie można zlokalizować przycisków. Gdzie ich szukać?

23 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Adobe Reader : przyciski pojawiają się w prawym górnym rogu lub (gdy pasek jest nieaktywny) w menu Narzędzia  e-Deklaracje.

24 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Adobe Reader 10.0 (X): po instalacji wtyczki przyciski zlokalizowane będą po prawej stronie w menu Narzędzia  Wtyczka e-Deklaracje.

25 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Adobe Reader 10.1 (X): po instalacji wtyczki przyciski zlokalizowane będą po prawej stronie w menu Rozszerzone  e-Deklaracje.

26 Część 2 - Aplikacja e-Deklaracje Desktop
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje Część 2 - Aplikacja e-Deklaracje Desktop Przygotowanie do wysyłki dokumentu z wykorzystaniem aplikacji e-Deklaracje Desktop

27 (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012 Zapisywanie pliku XML deklaracji i UPO za pomocą przycisku „Zapisz XML”. Opcja zapisania pliku XML dostępna jest po otwarciu formularza danej deklaracji Możliwość wprowadzania umlautów (niemieckojęzycznych znaków diakrytycznych) w nazwiskach i imionach w profilu użytkownika

28 (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012 Wybór sposobu sortowania danych w części „Moje rozliczenia” Łączenie plików danych, pochodzących z innych instancji aplikacji. Oznacza możliwość zaimportowania dodatkowych plików (baz danych) zawierających dane profili oraz deklaracji. Łączenia plików danych dokonuje się przy użyciu przycisku „Dodaj” dostępnego w menu „Ustawienia programu”

29 (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012 Zmiana profilu na potrzeby numeru identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL. W profilu użytkownika należy teraz podać identyfikator NIP lub PESEL Dostęp do formularzy z lat ubiegłych (na potrzeby korekt)

30 (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012 Okno dialogowe do wpisywania kwoty autoryzującej, analogicznie jak we wtyczce e-Deklaracje.

31 (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji 4.0.2
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji 4.0.2 W czasie wykonywania aktualizacji aplikacji Desktop e-Deklaracje z wersji lub wcześniejszej do wersji może pojawić się komunikat zawierający treść: „Tej aplikacji nie można zainstalować z powodu niepoprawnie skonfigurowanego instalatora” lub „This application cannot be installed because this installer has been mis-configured”

32 (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji 4.0.2
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji 4.0.2 W celu rozwiązania opisanego problemu należy usunąć starą wersję aplikacji e-Deklaracje Desktop, a następnie zainstalować jej najnowszą wersję 4.0.2, dostępną na stronie w zakładce „Do pobrania”. Przed wykonaniem wszystkich operacji należy wykonać kopię bezpieczeństwa danych za pomocą funkcji: Ustawienia programu  Eksportuj plik z danymi.

33 (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji 4.0.2
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji 4.0.2

34 (2.3) APLIKACJA DESKTOP: Problem z połączeniem internetowym
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.3) APLIKACJA DESKTOP: Problem z połączeniem internetowym Podczas próby otwarcia formularza deklaracji PIT z katalogu formularzy aplikacji Desktop, może pojawić się następujący komunikat:

35 (2.3) APLIKACJA DESKTOP: Problem z połączeniem internetowym
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.3) APLIKACJA DESKTOP: Problem z połączeniem internetowym W celu rozwiązania problemu należy: Sprawdzić czy można połączyć się ze stroną: za pomocą przeglądarki Internet Explorer (należy sprawdzić IE nawet jeśli użytkownik nie korzysta z tej przeglądarki; środowisko AIR korzysta z bibliotek systemowych takich jak IE). Właśnie tej strony aplikacja szuka podczas testowania połączenia z Internetem. Dodatkowo, po uruchomieniu aplikacji Desktop e-Deklaracje należy kliknąć (nawet kilka razy) na napis „Połączenie z Internetem” – uruchamia to proces sprawdzania połączenia. Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą należy upewnić się, czy aplikacja Desktop nie jest blokowana przez aplikację antywirusową lub aplikację typu firewall zainstalowaną w systemie operacyjnym.

36 (2.4) APLIKACJA DESKTOP: Problem z załadowaniem formularza
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.4) APLIKACJA DESKTOP: Problem z załadowaniem formularza Podczas otwierania formularza deklaracji w aplikacji Desktop e-Deklaracje może pojawić się jeden z przedstawionych komunikatów. Po kliknięciu na przycisk OK formularz nie otworzy się. Przyczyną problemu może być uszkodzenie pliku PDF wzoru formularza podczas pobierania. W celu rozwiązania problemu należy przejść do menu „Ustawienia programu”, a następnie kliknąć na przycisk „Oczyść”. Wykonanie tej operacji spowoduje usunięcie uszkodzonych plików PDF wzorów deklaracji, a nie samych danych. Po wykonaniu tej czynności należy jeszcze raz otworzyć formularz. Nowy wzór PDF formularza zostanie pobrany z serwera systemu e-Deklaracje.

37 (2.4) APLIKACJA DESKTOP: Problem z załadowaniem formularza
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (2.4) APLIKACJA DESKTOP: Problem z załadowaniem formularza

38 Część 3 - Najczęściej występujące błędy i problemy
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje Część 3 - Najczęściej występujące błędy i problemy

39 (3.1) PROBLEM Z OTWARCIEM FORMULARZA - Funkcje rozszerzone
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.1) PROBLEM Z OTWARCIEM FORMULARZA - Funkcje rozszerzone Podczas otwierania formularza interaktywnego deklaracji może pojawić się następujący komunikat: Przyczyną opisanego problemu mogą być niewłaściwe ustawienia daty i godziny w systemie operacyjnym. W celu rozwiązania problemu należy więc ustawić aktualną datę i godzinę w systemie operacyjnym.

40 (3.1) PROBLEM Z OTWARCIEM FORMULARZA - Funkcje rozszerzone
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.1) PROBLEM Z OTWARCIEM FORMULARZA - Funkcje rozszerzone Przyczyną opisanego problemu może być również uszkodzenie pliku PDF formularza np. podczas pobierania lub w wyniku ciągłego nadpisywania formularza. W celu rozwiązania problemu należy pobrać nowy formularz PDF deklaracji ze strony e-Deklaracje i jeszcze raz, ręcznie wypełnić ten formularz. Korzystając z aplikacji Adobe Reader 10 (X) można również wykonać eksport danych z uszkodzonego pliku PDF do pliku XML przy użyciu funkcji: Narzędzia  Funkcje rozszerzone  Eksportuj dane - dla Adobe Reader 10.0 Rozszerzone  Funkcje rozszerzone  Eksportuj dane - dla Adobe Reader 10.1 Plik XML można następnie zaimportować do nowego (nieuszkodzonego) pliku PDF formularza przy użyciu funkcji: Narzędzia  Funkcje rozszerzone  Importuj dane - dla Adobe Reader 10.0 Rozszerzone  Funkcje rozszerzone  Importuj dane - dla Adobe Reader 10.1

41 (3.2) FORMULARZ PDF: Brak wypełnienia pól obowiązkowych
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.2) FORMULARZ PDF: Brak wypełnienia pól obowiązkowych Po wypełnieniu formularza deklaracji, a następnie po sprawdzeniu poprawności danych (przycisk „Sprawdź poprawność”) lub kliknięciu na przycisk „Podpisz i wyślij” może pojawić komunikat o podanej treści „Nie wszystkie pola wymagane zostały wypełnione lub wystąpiły inne błędy!”.

42 (3.2) FORMULARZ PDF: Brak wypełnienia pól obowiązkowych
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.2) FORMULARZ PDF: Brak wypełnienia pól obowiązkowych Komunikat "Nie wszystkie pola wymagane zostały wypełnione lub wystąpiły inne błędy" oznacza brak wypełnienia pól obowiązkowych oznaczonych w deklaracji na czerwono lub brak wyboru określonych wartości w polach obowiązkowych (np. w polu Gmina). Jeżeli pola obowiązkowe nie są zaznaczone na czerwono należy wcisnąć przycisk "Podświetl pola" znajdujący się nad formularzem deklaracji. W celu rozwiązania problemu należy uzupełnić wszystkie wymagane pola i jeszcze raz sprawdzić poprawność wypełnienia deklaracji.

43 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.3) BRAK GMINY Podatnicy (mieszkańcy miast na prawach powiatu) wypełniając formularz interaktywny deklaracji często nie mogą odnaleźć i wybrać właściwej gminy. Tego typu problem zgłaszają jako błąd samego formularza. Mieszkańcy miast na prawach powiatu (jak np. KRAKÓW) muszą wybrać najpierw właściwy powiat z listy powiatów, w tym przypadku – M.KRAKÓW (nie KRAKOWSKI). Wówczas na liście pojawi się właściwa gmina.

44 (3.4) PROBLEM Z POBRANIEM UPO - PUSTE POLA
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.4) PROBLEM Z POBRANIEM UPO - PUSTE POLA Użytkownicy systemu e-Deklaracje korzystają często ze starych wersji formularza UPO (np. UPO_v2-0.pdf), zapisanych w przeszłości na dysku komputera jako pliki PDF. W styczniu 2012 roku została opublikowana najnowsza wersja formularza UPO – wersja 4.0. Jeśli użytkownik prześle deklarację w roku 2012 i sprawdzi status dokumentu w starej wersji formularza – np. wersji 2, otrzyma status pozytywny 200, ale po kliknięciu na przycisk Pobierz UPO, pojawi się formularz UPO nie zawierający żadnych danych.

45 (3.4) PROBLEM Z POBRANIEM UPO - PUSTE POLA
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.4) PROBLEM Z POBRANIEM UPO - PUSTE POLA W celu rozwiązania problemu należy ponownie sprawdzić status i pobrać dokument UPO korzystając z najnowszego formularza UPO v.4.0 dostępnego na stronie w zakładce „Formularze”. Przed sprawdzeniem statusu dokumentu formularz UPO należy zapisać jako plik PDF na dysku komputera.

46 (3.5) STATUS 302: Dokument wstępnie przetworzony
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.5) STATUS 302: Dokument wstępnie przetworzony Status 302 informuje o poprawnym wstępnym przetworzeniu dokumentu i gwarantuje ukazanie się statusu 200 oraz wydanie dokumentu UPO. Dłuższe utrzymywanie się tego statusu może być spowodowane znacznym obciążeniem serwerów systemu e-Deklaracje wynikającym z dużej ilości przesyłanych deklaracji. Zgodnie z instrukcją użytkownika na wydanie UPO należy poczekać od godziny do nawet 24 godzin. Należy również spróbować pobrać UPO w późniejszym terminie.

47 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd Błąd 401 oznacza niezgodność wygenerowanego dokumentu XML deklaracji ze schematem XSD walidującym ten dokument (sprawdzającym poprawność danego dokumentu XML). Najczęstszymi przyczynami tego błędu są: Brak wypełnienia wszystkich pozycji obowiązkowych Rozwiązanie: należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone na czerwono. Jeśli pola obowiązkowe w deklaracji nie są podświetlone, należy włączyć z poziomu formularza deklaracji funkcję „Podświetl pola”.

48 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd Niewłaściwy format dat, numerów telefonów, adresów mailowych Rozwiązanie: należy wprowadzić daty, numery telefonów oraz adresy mailowe zgodnie ze schematem walidacji XSD. Na poziomie formularza dostępne są podpowiedzi dla użytkownika informujące o tym, jak prawidłowo wypełnić określone pozycje, by zachować zgodność ze schematem XSD. Aby wyświetlić podpowiedź wystarczy najechać kursorem myszy na określone pole edycyjne. Niewłaściwe wypełnienie pozycji obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, niezgodne z narzuconym schematem walidacji XSD lub stosowanie niedozwolonych znaków specjalnych Rozwiązanie: należy wypełnić pozostałe pola formularza zgodnie ze schematem walidacji XSD. Przykłady prawidłowego wypełnienia określonych pozycji zawarte są w podpowiedziach dla użytkownika.

49 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd Import niewłaściwego lub uszkodzonego pliku XML do formularza PDF będący przyczyną uszkodzenia struktury formularza interaktywnego Rozwiązanie: należy pobrać nowy (nieuszkodzony) formularz PDF ze strony e-Deklaracje i wypełnić ten formularz jeszcze raz, ręcznie (bez importowania danych XML).

50 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd niewłaściwa strona kodowa (dotyczy obcojęzycznych systemów operacyjnych) Rozwiązanie: należy ustawić „polską” stronę kodową w obcojęzycznym systemie operacyjnym. Przyczyną ukazywania się błędu 401 wraz z przedstawionym komunikatem mogą być niewłaściwe ustawienia strony kodowej i tabel konwersji znaków Unicode w systemie operacyjnym. W celu rozwiązania problemu należy uruchomić panel Opcji regionalnych i językowych w Panelu Sterowania, a następnie zmienić ustawienia strony kodowej na "Polski", w zakładce „Zaawansowane” lub „Administracyjne”. Można także dodatkowo dokonać zmian ustawień na język "polski" w zakładce „Standardy i formaty” oraz na "Polska" w zakładce „Lokalizacja”.

51 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd Podany przykład prezentuje prawidłowe ustawienia strony kodowej w systemie operacyjnym.

52 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd Jakie działania należy podjąć jeśli nie można rozwiązać opisanego problemu we własnym zakresie? W przypadku korzystania z aplikacji finansowo-księgowych różnych producentów oprogramowania, należy kontaktować się producentem danego oprogramowania, w celu usprawnienia aplikacji. W przypadku korzystania z aplikacji udostępnionych na stronie w celu przeprowadzenia dokładnej weryfikacji problemu, należy przesłać na adres: numery referencyjne dokumentów.

53 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.7) BŁĄD 402: Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji Osoba składająca podpis elektroniczny pod przesłanym dokumentem nie ma stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia od podatnika – brak ważnego UPL-1 lub ZAS-E. W tym wypadku należy złożyć do U.S. brakujące dokumenty. Przyczyną błędu 402 może być również brak prawidłowo zarejestrowanego pełnomocnictwa do składania dokumentów elektronicznych. W tym wypadku należy zwrócić się do stosownego Urzędu Skarbowego o zweryfikowanie czy zostało ono prawidłowo zarejestrowane i zatwierdzone przez pracownika Urzędu Skarbowego. W przypadku dalszych trudności należy przesłać na adres: numerów referencyjnych z wysyłek poszczególnych deklaracji, których problem błędu 402 dotyczy. Uwaga! Po usunięciu przyczyny statusu 402 konieczne jest ponowne przesłanie dokumentu do systemu e-Deklaracje (dokument nie zmieni statusu na "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie"). 

54 (3.8) BŁĄD 403: Dokument z niepoprawnym podpisem
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.8) BŁĄD 403: Dokument z niepoprawnym podpisem Weryfikacja podpisu elektronicznego w systemie e-Deklaracje zakończyła się wynikiem negatywnym. Możliwe przyczyny: - niezgodność certyfikatu, wybrano niewłaściwy certyfikat, błędy w sygnaturze podpisu, niewłaściwa strona kodowa (inna niż UTF-8), - wybrano nieprawidłowy identyfikator podpisu, - awaria oprogramowania do obsługi podpisu, niewłaściwie działające oprogramowanie do podpisu lub nieodpowiednia konfiguracja podpisu elektronicznego, - nieaktualna wersja wtyczki.

55 (3.8) BŁĄD 403: Dokument z niepoprawnym podpisem
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.8) BŁĄD 403: Dokument z niepoprawnym podpisem Możliwe rozwiązania: - należy zweryfikować poprawność podpisu, zmienić stronę kodową, - należy sprawdzić, czy wybrano właściwy podpis. Być może wybrano jeden z domyślnych identyfikatorów elektronicznych występujących w aplikacji AR zamiast podpisu kwalifikowanego, - reinstalacja wtyczki, oprogramowania do obsługi podpisu. Wskazanie bezpośredniej przyczyny wymaga szczegółowej analizy - należy przesłać numer referencyjny dokumentu na adres:

56 (3.9) BŁĄD 404: Dokument z nieważnym certyfikatem
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.9) BŁĄD 404: Dokument z nieważnym certyfikatem Przyczyną błędu 404 jest podpisanie deklaracji certyfikatem, który wygasł. W tej sytuacji należy kontaktować się z właściwym Centrum Certyfikacji w celu odnowienia danego certyfikatu lub wybrać ważny (i właściwy) certyfikat z listy wyboru certyfikatów w kreatorze wysyłki deklaracji. W przypadku, gdy certyfikat został już odnowiony, prawdopodobnie nie zarejestrowano nowego certyfikatu w Magazynie Certyfikatów systemu Windows (polecenie: certmgr.msc). Aby dokonać rejestracji nowego certyfikatu, należy uruchomić aplikację zarządzającą podpisem (np.: Card Manager), a następnie należy wskazać odnowiony certyfikat i wcisnąć przycisk „Rejestruj Certyfikat”. Błąd 404 może również wystąpić w wyniku przesłania zeznania rocznego PIT (bez podpisu kwalifikowanego) w przypadku, gdy użytkownik wybrał inną opcję (certyfikat) niż „Dane autoryzujące”.

57 (3.10) BŁĄD 407: Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.10) BŁĄD 407: Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką Przyczyną pojawienia się błędu 407 jest wybranie niewłaściwego (np. komercyjnego) certyfikatu podpisu w kreatorze wysyłki deklaracji. Aby prawidłowo podpisać i wysłać deklarację do systemu e-Deklaracje, w oknie wyboru certyfikatu podpisu, w kreatorze wysyłki deklaracji należy wybrać właściwy certyfikat podpisu (certyfikat kwalifikowany) lub certyfikat „Dane autoryzujące” (w przypadku wysyłania zeznań rocznych PIT bez podpisu kwalifikowanego). Jeśli certyfikat kwalifikowany nie jest widoczny w oknie kreatora wysyłki, prawdopodobnie nie zarejestrowano nowego certyfikatu w Magazynie Certyfikatów systemu Windows (polecenie: certmgr.msc). Aby dokonać rejestracji nowego certyfikatu, należy uruchomić aplikację zarządzającą podpisem (np.: Card Manager), a następnie należy wskazać certyfikat podpisu kwalifikowanego i wcisnąć przycisk „Rejestruj Certyfikat”.

58 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów
występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.11) BŁĄD 414: Weryfikacja negatywna błąd w danych identyfikacyjnych Pojawiający się przy próbie pobrania UPO status „błąd w danych identyfikacyjnych” oznacza brak pozytywnej weryfikacji danych w bloku danych autoryzujących (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL, NIP i kwota przychodu z zeznania za 2010 rok) na poziomie systemu centralnego. Przyczynami ukazywania się błędu 414 mogą być: - niewłaściwe dane autoryzujące Podatnika (identyfikator: NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia) wprowadzone w danej deklaracji, - niewłaściwa kwota przychodu z zeznania ubiegłorocznego wprowadzona w polu "Kwota przychodu za rok 2010". W celu rozwiązania problemu prosimy o ponowne przesłanie deklaracji PIT podając właściwą kwotę przychodu z zeznania za rok 2010 jako kwotę autoryzacji.

59 (3.12) LOKALIZACJA NOWYCH SCHEMATÓW XSD DEKLARACJI
Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje (3.12) LOKALIZACJA NOWYCH SCHEMATÓW XSD DEKLARACJI Podatnicy i producenci oprogramowania często zadają następujące pytanie: „Gdzie można odnaleźć aktualne schematy (schemy) walidacji XSD dla poszczególnych deklaracji ?” Aktualne schematy XSD deklaracji publikowane są w repozytorium CRD (e-PUAP) na stronie: Starsze wersje schematów XSD deklaracji nadal są dostępne na stronie w zakładce „Struktury dokumentów XML”.

60 Dziękujemy za uwagę! Krzysztof Nowak Bartosz Malangiewicz
Departament Informatyki


Pobierz ppt "Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-Deklaracje Ministerstwo Finansów Warszawa, 15.02.2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google