Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bystrzyca Kłodzka 18-01-2013 Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bystrzyca Kłodzka 18-01-2013 Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS."— Zapis prezentacji:

1 Bystrzyca Kłodzka Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS

2 Co to jest PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego

3 Przeznaczenie aplikacji
Zadaniem aplikacji „Program Płatnika Urzędu Skarbowego” jest ułatwienie i zautomatyzowanie czynności związanych z przekazywaniem do systemu e-Deklaracje danych z dokumentów PIT-11, PIT-40, itp. Aplikacja przeznaczona jest dla osób upoważnionych w imieniu płatnika (na druku UPL) do podpisywania dokumentów elektronicznych.

4 Licencjonowanie i wsparcie techniczne
Aplikacja PPUS dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych płatników w celu przesyłania informacji PIT-11, PIT-40, itp. do urzędów skarbowych. W tym trybie licencjonowania użytkownik aplikacji nie jest uprawniony do korzystania z pomocy technicznej autora.

5 Aplikacja wymaga: komputera klasy IBM PC z dostępem do Internetu,
systemu operacyjnego Microsoft Windows XP SP33 lub Windows 7, ekranu o rozdzielczości min. 1024x768, zainstalowanych usług Microsoft SOAP XML (dołączonych do wersji instalacyjnej), zainstalowanych komponentów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (od dostawcy podpisu elektronicznego), niektóre funkcje wymagają zainstalowanej aplikacji Adobe Acrobat Reader w wersji 9.x - nowsze wersje mogą nie działać poprawnie, niektóre funkcje wymagają zainstalowanej przeglądarki internetowej umożliwiającej otwieranie aktywnych dokumentów PDF – niektóre przeglądarki blokują takie dokumenty

6 Pliki do pobrania

7 Instalacja Program należy zainstalować w dowolnym katalogu, w którym jego użytkownicy posiadać będą uprawnienia do odczytu, zapisu i usuwania plików. Ze względu na działanie aplikacji do składania podpisu elektronicznego wskazane jest, aby ścieżka dostępu do folderu programu była jak najkrótsza. Sama instalacja sprowadza się do rozpakowania wersji instalacyjnej w wybranym katalogu. W rezultacie w katalogu tym powinny powstać plik PPUS.EXE i pliki DLL. Wielostanowiskowo - na każdej końcówce należy utworzyć skrót do tak zainstalowanego programu. Zainstalować Microsoft SOAP Toolkit 3.0, poprzez uruchomienie załączonego instalatora SOAPSDK.EXE.

8

9

10

11

12 Jeżeli do składania podpisu elektronicznego wykorzystywany jest podpis PWPW Sigillum,
zainstalować wersję aplikacji Sigillum Sign Pro oraz rozszerzyć zmienną środowiskową PATH o ścieżkę do folderu, gdzie zainstalowane jest to oprogramowanie. Składanie podpisu przy użyciu oprogramowania Sigillum w tej wersji jest obsługiwane bezpośrednio przez aplikację PPUS. Użytkownicy innej wersji aplikacji Sigillum również będą mogli podpisywać i wysyłać dokumenty do systemu e-Deklaracje, ale jest do tego celu przewidziana nieco inna procedura

13 Jeżeli do składania podpisu elektronicznego wykorzystywany jest podpis UniZETO Certum,
zainstalować wersję aplikacji proCertumSmartSign oraz rozszerzyć (analogicznie do poprzedniego punktu) zmienną środowiskową PATH o ścieżkę do folderu, gdzie zainstalowane jest to oprogramowanie. Składanie podpisu przy użyciu tej wersji oprogramowania jest obsługiwane bezpośrednio przez aplikację PPUS. Inne wersje aplikacji proCertum SmartSign nie były testowane.

14 Ustawianie zmienne środowiskowej PATH

15 Ustawianie zmienne środowiskowej PATH

16 Format podpisu Niezależnie od dostawcy podpisu elektronicznego, należy skonfigurować posiadane oprogramowanie do jego składania, określając domyślny typ podpisu tak, aby stosowany był podpis w formacie PKCS#7 (rozszerzenie nazw podpisanych plików SIG), a podpisany plik zawierał zarówno dane jak i sam podpis jak to wygląda w szafir

17

18 Ustawianie formatu podpisu

19 Ustawianie formatu podpisu

20 Ustawianie formatu podpisu

21 Jak zacząć? Z systemu płacowego wyemitować pliki XML, zawierające informacje o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników. Treść wyemitowanych plików XML musi odpowiadać wymaganiom określonym na stronie internetowej systemu e-Deklaracje, w zakładce Struktury dokumentów XML.

22 W pierwszej kolejności należy wczytać dane z plików XML, pochodzących z systemu płacowego. Pliki te należy umieścić w podkatalogu IMPORT. Ich nazwy mogą być dowolne.

23 Umieszczamy pliki XML

24 Następnie, w aplikacji PPUS klikamy przycisk <Importuj z XML>
Następnie, w aplikacji PPUS klikamy przycisk <Importuj z XML>. Program przeanalizuje wszystkie pliki XML z podkatalogu IMPORT i doda do wykazu te, które zawierają w swej strukturze niezbędne tagi. Operację tę można powtarzać dowolną ilość razy. Za każdym razem program doda do wykazu ewentualne nowe pozycje. Każdy z załadowanych plików można wyświetlić poprzez kliknięcie na przycisk <Wyświetl XML>. Do wyświetlania używana jest aplikacja skojarzona z rozszerzeniem XML w systemie operacyjnym. Zaleca się, aby była to przeglądarka internetowa.

25

26 Raport z importu XML

27 Po upewnieniu się, że dane zawarte w załadowanych plikach są prawidłowe, należy podpisać pliki XML kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wcześniej należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczyć. Wybrane pozycje oznaczane są „ptaszkiem” w kolumnie „wybór”. Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo – poprzez kliknięcie na przycisk <Zaznacz niepodpisane>

28 Wybór dostawcy podpisu

29 Po kliknięciu na przycisk <Podpisz dokumenty> program rozpocznie operację podpisywania plików XML. Wcześniej należy oczywiście podłączyć czytnik kart i włożyć do niego kartę.

30 Podpisywanie dokumentów

31 Podpisywanie dokumentów

32 Podpisywanie dokumentów

33 Pozycje z wykazu, dla których złożony został podpis pod plikami danych, należy przesłać do bramki systemu e-Deklaracje, co odpowiada ich przesłaniu w formie elektronicznej (z zastrzeżeniem wysyłki do systemu testowego). Wcześniej należy zaznaczyć, których pozycji z wykazu ma ta operacja dotyczyć. Wybrane pozycje oznaczane są „ptaszkiem” w kolumnie „wybór”. Zaznaczenia dokonuje się poprzez podwójne kliknięcie na danym wierszu lub zbiorczo – poprzez kliknięcie na przycisk <Zaznacz niewysłane>.

34 Po kliknięciu na przycisk <Wyślij dokumenty> program zada bardzo istotne pytanie o system, do którego mają zostać wysłane dokumenty:

35 Wysyłka dokumentów

36 Wysyłka dokumentów

37 Każda pozycja dla której dokonano z powodzeniem wysyłki, ma wypełniane automatycznie pola:
data i czas wysłania, otrzymany numer referencyjny, status wysłanego dokumentu – początkowo wszystkie przesłane dokumenty powinny otrzymać status 301, dopisek „Wysłano do bramki testowej” oraz szare tło – przy pozycjach wysłanych do systemu testowego.

38 Jeżeli status przesłanego dokumentu uzyskuje od razu wartość z zakresu 400 – 419 oznacza to, że przesłany dokument lub złożony podpis są błędne i nie zostały przyjęte. Wykaz statusów znajduje się na stronie systemu e-Deklaracje. Jest też przytoczony na końcu dołączonej do programu instrukcji.

39 401 – Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd (wynika to z błędnie przygotowanego pliku XML) 402 - Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji (wynika to z niezłożenia w urzędzie skarbowym pełnomocnictwa UPL) 403 - Dokument z niepoprawnym podpisem 404 - Dokument z nieważnym certyfikatem 405 - Dokument z odwołanym certyfikatem 406 - Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą 407 - Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką 408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie (często wynika to z niewłaściwie skonfigurowanego oprogramowania do podpisu elektronicznego) 409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów (często wynika to z niewłaściwie skonfigurowanego oprogramowania do podpisu elektronicznego) 410 – Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą

40 411 – Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim NIP, skontaktuj się z właściwym, wg adresu w miejscu zamieszkania na ostatni dzień danego roku podatkowego urzędem skarbowym 412– Weryfikacja negatywna - niezgodność danych informacyjnych (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu) 413 – Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów 414 – Weryfikacja negatywna - błąd danych identyfikacyjnych 415 – Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików 416 – Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony 417– Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment 418 – Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego 419 – Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)

41 200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie
300 - Brak dokumentu 301 - Dokument w trakcie przetwarzania 302 – Dokument wstępnie przetworzony 303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu

42 Po poprawnym przetworzeniu przesłanych dokumentów warto udokumentować ten fakt.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla złożonego dokumentu istnieje możliwość pobrania i wydrukowania UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Poświadczenie to jest ważne tylko w przypadku, gdy pochodzi z systemu, do którego dokumenty zostały złożone. W aplikacji PPUS UPO można pobrać i wydrukować dla każdego dokumentu oddzielnie poprzez kliknięcie na przycisk <Pobierz UPO z MF>. Powoduje to wywołanie formularza UPO ze strony internetowej systemu e-Deklaracje. Uwaga: Operacja ta powoduje otwarcie w przeglądarce internetowej aktywnego dokumentu PDF. Nie wszystkie przeglądarki poprawnie współpracują z takimi dokumentami. Problemów nie sprawia jedynie Internet Explorer.

43 Dla mniej oficjalnego, lecz wygodniejszego udokumentowania poprawności wysyłki można użyć zbiorczego raportu, uzyskiwanego po kliknięciu przycisku <Drukuj wykaz>.

44 Poprawność wysłania Wysłanie dokumentu do produkcyjnego systemu e-Deklaracje nie jest uznawane za złożenie dokumentu jeżeli dokument nie uzyska statusu 200. Wysłanie dokumentu do systemu testowego (nawet jeżeli uzyska w nim status 200) nie jest nigdy uznawane za złożenie dokumentu, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

45 Dziękuję za uwagę Iwona Gonciarz Tel. 74 8117956
Grzegorz Gnela Tel


Pobierz ppt "Bystrzyca Kłodzka 18-01-2013 Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Szkolenie: E-deklaracje za pomocą PPUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google