Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Blaski i cienie INTERNETU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Blaski i cienie INTERNETU"— Zapis prezentacji:

1 Blaski i cienie INTERNETU

2 Blaski i cienie INTERNETU
Internet a szkoła Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. Blaski i cienie INTERNETU

3 Blaski i cienie INTERNETU
Internet a szkoła Komputer w szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji, ale również umożliwia nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół. Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie. Blaski i cienie INTERNETU

4 Blaski i cienie INTERNETU
Internet a szkoła Przed nauczycielem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem jako pedagodzy przygotować uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z TI w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. Blaski i cienie INTERNETU

5 Blaski i cienie INTERNETU
„Internet daje dostęp do informacji naukowej, zapewnia wymianę myśli, uczy demokracji, współpracy, wspomaga rozwój nauki, kultury i sztuki". Blaski i cienie INTERNETU

6 Blaski i cienie INTERNETU
jest kompendium wiedzy – jest ogromną encyklopedią zawierającą wiedzę na każdy temat. Blaski i cienie INTERNETU

7 Blaski i cienie INTERNETU
zawiera informacje z każdej dziedziny – od rozrywki po literaturę i sztukę. Blaski i cienie INTERNETU

8 Blaski i cienie INTERNETU
rozwija zainteresowania – w Internecie istnieje wiele grup dyskusyjnych. Tu internauci mogą wymieniać się informacjami na temat różnych dyscyplin sportowych, ciekawych tras turystycznych, fani muzyki dyskutować o ulubionych wokalistach. Blaski i cienie INTERNETU

9 Blaski i cienie INTERNETU
pomaga w nauce języków – przez Internet mamy dostęp do stron w obcym języku. Uczący się np. języka angielskiego ma możliwość sprawdzenia i pogłębienia umiejętności posługiwania się nim, czytając informacje na stronach anglojęzycznych. Blaski i cienie INTERNETU

10 daje możliwość zapoznawania się ze sztuką
INTERNET daje możliwość zapoznawania się ze sztuką Blaski i cienie INTERNETU

11 stwarza możliwość słuchania muzyki
INTERNET stwarza możliwość słuchania muzyki Blaski i cienie INTERNETU

12 stwarza możliwość oglądania filmów
INTERNET stwarza możliwość oglądania filmów Blaski i cienie INTERNETU

13 Blaski i cienie INTERNETU
zastępuje telefon – daje możliwości rozmowy z użytkownikiem sieci o każdej porze dnia i nocy Blaski i cienie INTERNETU

14 stwarza możliwość najszybszego wysyłania i odbierania poczty
INTERNET stwarza możliwość najszybszego wysyłania i odbierania poczty Blaski i cienie INTERNETU

15 stwarza możliwość zabawy
INTERNET stwarza możliwość zabawy Blaski i cienie INTERNETU

16 stwarza możliwość zakupów
INTERNET stwarza możliwość zakupów Blaski i cienie INTERNETU

17 Blaski i cienie INTERNETU
Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń. Blaski i cienie INTERNETU

18 Blaski i cienie INTERNETU
Uwaga!!! Należy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowieka i kontaktom międzyludzkim. Blaski i cienie INTERNETU

19 Blaski i cienie INTERNETU
Zagrożenia nękanie w Internecie, uzależnienie od Internetu, szkodliwość dla zdrowia, koszty połączenia z Internetem, uszkodzenie sprzętu, wirusy, dialery, problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych), kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią, nieświadome udostępnianie danych. Blaski i cienie INTERNETU

20 Blaski i cienie INTERNETU
Walka z Internetem Najważniejszym przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami i zagrożeniami ze strony Internetu jest nasza wiedza o nim. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu człowiekowi mają rodzice i nauczyciele. Blaski i cienie INTERNETU

21 Problemy w walce z zagrożeniami
niski poziom wiedzy opiekunów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, niechęć do zgłaszania przestępstw odpowiednim służbom, lekceważenie zagrożeń przez użytkowników Internetu, brak wiedzy na temat działalności organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, brak nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Internetu, brak odpowiedniego ustawodawstwa pomagającego w walce z przestępczością w Internecie. Blaski i cienie INTERNETU

22 Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednim wpływem Internetu, należy:
stosować zasadę „najpierw obowiązki, potem komputer”, częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka, nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach, nie pozostawiać dziecka samego sobie. Blaski i cienie INTERNETU

23 Zabezpieczenia w szkole
Należy zauważyć konieczność korzystania z zabezpieczeń w szkole. Bezpieczeństwo to wzrośnie, gdy: szkoła zaangażuje się w rozwój i wdrażanie zasad bezpieczeństwa i zapozna z nimi społeczność szkolną, nauczyciele będą pamiętać, że stosowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie może zapewnić tylko odpowiedni nadzór nad uczniami i skuteczne zarządzanie klasą. Blaski i cienie INTERNETU

24 Blaski i cienie INTERNETU
Jak chronić dzieci? uczyć zasad bezpieczeństwa, rozmawiać z nimi, pokazywać to, co w sieci wartościowe, wychowywać je do korzystania z sieci, filtrować szkodliwe treści z Internetu, edukować rodziców, opiekunów, egzekwować prawo. Blaski i cienie INTERNETU

25 Co możemy zrobić jako nauczyciele?
uświadamiać uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywne społeczne, etyczne i prawne konsekwencje rozwoju TI; promować odpowiedzialną postawę dorosłych oraz prawo dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu; kształtować świadomego i mądrego użytkownika mediów; uświadomić dzieciom i rodzicom jakie korzyści niesie Internet; uświadamiać dzieciom i rodzicom jakie zagrożenia wynikają z użytkowania Internetu; Blaski i cienie INTERNETU

26 Co możemy zrobić jako nauczyciele?
motywować do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo w Internecie; nadzorować obszary internetowe, po których porusza się uczeń; zapoznać dzieci i rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu; informować dzieci i rodziców o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. Blaski i cienie INTERNETU

27 Blaski i cienie INTERNETU
Wnioski Bez cienia wątpliwości nasuwa się wniosek, że komputer wkrada się w naszą codzienność, pozbawia nas logicznego i jasnego rozumowania. W zastępstwie otrzymujemy masowy sposób istnienia. Pozbawieni indywidualności i kreatywności stajemy się oddychającymi „bazami do przetwarzania danych". Zalew elektroniki wpływa i chyba zawsze będzie ujemnie wpływać na młode jeszcze niedojrzałe umysły. Niewątpliwie edukacja zyskuje, dzięki ogólnemu postępowi elektronicznemu. Dzisiaj młodzież ma ułatwione zadanie, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy. Wystarczy kliknąć! Jednak z drugiej strony, także wiele traci, całkowicie zapomina o korzeniach wiedzy i dzięki gotowcom, pozbawia się możliwości poszerzania intelektu. Od nas zależy czy nie damy się pochłonąć „internetowej sieci". Blaski i cienie INTERNETU

28 Internet widziany oczami dziecka
Jak widać dzieci do zbierania różnych danych, nie potrzebują już dorosłych. Nie wychodząc z pokoju, mają dostęp do najlepszych i najciekawszych informacji. Mogą uczestniczyć w debatach i dyskusjach, a nawet zaprzyjaźnić się. Jakub M. kl. V a Blaski i cienie INTERNETU

29 Internet widziany oczami dziecka
Komputer stanowi narzędzie wyzwalające procesy twórcze , pomaga je rozwijać. Dzięki tzw. grom edukacyjnym, dzieci i młodzież z przyjemnością przyswajają wiedzę z wielu dziedzin. Gry logiczne kształtują umiejętności wykonywania mniej lub bardziej złożonych operacji myślowych na materiale symbolicznym. Rozwijają zdolność koncentracji uwagi i kojarzenia faktów, przez co wpływają na rozwój intelektualny. Wprowadzając młodego człowieka w świat wirtualny należy pamiętać o uświadomieniu różnic wynikających z zestawienia świata rzeczywistego z fikcyjnym. Jakub M. kl. V a Blaski i cienie INTERNETU

30 Internet widziany oczami dziecka
Przeszukując zasoby sieci - dzieci poznają skrajnie różne punkty widzenia na jedną sprawę, poznają specyfikę życia ludzi w innych uwarunkowaniach kulturalnych. Poznaję poglądy znanych ludzi, sławnych, uchodzących za autorytety. Wśród niewątpliwych zalet INTERNETU należy wymienić ułatwienie i usprawnienie pracy we wszystkich niemal dziedzinach życia i nauki, jak i możliwości gromadzenia i przechowywania danych oraz informacji. Blaski i cienie INTERNETU Michał S. kl. VI c

31 Blaski i cienie INTERNETU
Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i... bogiem dziecka. Blaski i cienie INTERNETU

32 Blaski i cienie INTERNETU
Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim. Blaski i cienie INTERNETU

33 Blaski i cienie INTERNETU
Przydatne adresy: Blaski i cienie INTERNETU

34 Blaski i cienie INTERNETU
Prezentacja powstała na bazie materiałów opublikowanych w Internecie. Autor: Joanna Błażusiak - Dudała Blaski i cienie INTERNETU


Pobierz ppt "Blaski i cienie INTERNETU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google