Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczny w Internecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczny w Internecie"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczny w Internecie

2 Bezpieczny w Internecie
Internet a szkoła Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. Komputer w szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji, ale również umożliwia nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół. Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie. Przed nauczycielem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem jako pedagodzy przygotować uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z TI w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. Bezpieczny w Internecie

3 Bezpieczny w Internecie
Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń. Bezpieczny w Internecie

4 Bezpieczny w Internecie
Zagrożenia nękanie w Internecie, uzależnienie od Internetu, szkodliwość dla zdrowia, koszty połączenia z Internetem, uszkodzenie sprzętu, wirusy, dialery, problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych), kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią, nieświadome udostępnianie danych. Bezpieczny w Internecie

5 Bezpieczny w Internecie
Należy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowieka i kontaktom międzyludzkim. Bezpieczny w Internecie

6 Bezpieczny w Internecie
Najważniejszym przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami i zagrożeniami ze strony Internetu jest nasza wiedza o nim. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu człowiekowi mają rodzice i nauczyciele. Bezpieczny w Internecie

7 Problemy w walce z zagrożeniami
niski poziom wiedzy opiekunów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, niechęć do zgłaszania przestępstw odpowiednim służbom, lekceważenie zagrożeń przez użytkowników Internetu, brak wiedzy na temat działalności organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, brak nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Internetu, brak odpowiedniego ustawodawstwa pomagającego w walce z przestępczością w Internecie. Bezpieczny w Internecie

8 Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednim wpływem Internetu, należy:
stosować zasadę „najpierw obowiązki, potem komputer”, częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka, nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach, nie pozostawiać dziecka samego sobie. Bezpieczny w Internecie

9 Zabezpieczenia w szkole
Należy zauważyć konieczność korzystania z zabezpieczeń w szkole. Bezpieczeństwo to wzrośnie, gdy: szkoła zaangażuje się w rozwój i wdrażanie zasad bezpieczeństwa i zapozna z nimi społeczność szkolną, nauczyciele będą pamiętać, że stosowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie może zapewnić tylko odpowiedni nadzór nad uczniami i skuteczne zarządzanie klasą. Bezpieczny w Internecie

10 Bezpieczny w Internecie
Jak chronić dzieci? uczyć zasad bezpieczeństwa, rozmawiać z nimi, pokazywać to, co w sieci wartościowe, wychowywać je do korzystania z sieci, filtrować szkodliwe treści z Internetu, edukować rodziców, opiekunów, egzekwować prawo. Bezpieczny w Internecie

11 Co możemy zrobić jako nauczyciele?
uświadamiać uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywne społeczne, etyczne i prawne konsekwencje rozwoju TI; promować odpowiedzialną postawę dorosłych oraz prawo dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu; kształtować świadomego i mądrego użytkownika mediów; uświadomić dzieciom i rodzicom jakie korzyści niesie Internet; uświadamiać dzieciom i rodzicom jakie zagrożenia wynikają z użytkowania Internetu; Bezpieczny w Internecie

12 Bezpieczny w Internecie
Co możemy zrobić jako nauczyciele? motywować do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo w Internecie; nadzorować obszary internetowe, po których porusza się uczeń; zapoznać dzieci i rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu; informować dzieci i rodziców o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. Bezpieczny w Internecie

13 Bezpieczny w Internecie
Przydatne adresy: Bezpieczny w Internecie

14 Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim.
Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i... bogiem dziecka. Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim. Bezpieczny w Internecie

15 Bezpieczny w Internecie
Prezentacja powstała na bazie materiałów opublikowanych w Internecie. Autorki: Jadwiga Kudyba Aneta Waśkowicz Bezpieczny w Internecie


Pobierz ppt "Bezpieczny w Internecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google