Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AQUAPARK W ŚWIDNICY OBALAMY MITY PRZECIWNIKÓW BUDOWY 15.02.2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AQUAPARK W ŚWIDNICY OBALAMY MITY PRZECIWNIKÓW BUDOWY 15.02.2013 r."— Zapis prezentacji:

1 AQUAPARK W ŚWIDNICY OBALAMY MITY PRZECIWNIKÓW BUDOWY 15.02.2013 r.

2 Przeciwnicy aquaparku: Władza skupiona jest na zdobywaniu poklasku NIEPRAWDA, GDYŻ: - od 2002 roku stałym priorytetem władz Świdnicy jest rozwój gospodarczy, - od 2002 roku dochód z podatku PIT wzrósł prawie trzykrotnie, z kwoty 14,8 mln zł do rekordowej kwoty 42,2 mln zł w roku 2012 (plan), - w badaniach z 2008 roku 93 % mieszkańców wskazało aquapark, jako najważniejszą inwestycję w mieście, - w lipcu 2012 r. 89,6 % badanych mieszkańców chciało, by aquapark powstał według projektu, o którym dziś decydujemy, - decyzje przesądzające o budowie podjęto dopiero w 2008 roku, gdy odziedziczone po okresie rządów SLD bezrobocie zmalało z 6.399 osób do 2.017 osób, a ilość pracujących w Świdnicy wzrosła o 2.388 osób.

3 Przeciwnicy aquaparku: Projekt jest przejawem gigantomanii i wybujałych ambicji władzy (1) NIEPRAWDA, GDYŻ: - żadna inna inwestycja miejska od 1990 roku nie była poprzedzona tak dużą ilością analiz i konsultacji, - koncepcję aquaparku dla Świdnicy przygotowała renomowana firma GMF, na podstawie analizy lokalnych uwarunkowań. Wykorzystała własne doświadczenia związane z zarządzaniem około 20 obiektami w kilku krajach. Firma GMF nie była zainteresowana budową obiektu, lecz była gotowa zarządzać nim na zasadach komercyjnych,

4 Przeciwnicy aquaparku: Projekt jest przejawem gigantomanii i wybujałych ambicji władzy (2) NIEPRAWDA, GDYŻ: - GMF przedstawił koncepcję obiektu, który nie wymaga dopłat miasta do jego eksploatacji. Sposobem realizacji tego wymogu jest: - zrównoważenie wysokich kosztów utrzymania basenu pływackiego dużymi przychodami z atrakcyjnego saunarium i strefy fitness, - stworzenie w obiekcie stref atrakcyjnych dla różnych kategorii klientów zamiast wspólnego, gwarnego kołchozu, - stworzenie w obiekcie funkcji zapewniających wysoką frekwencję w każdej porze roku, - energooszczędność obiektu.

5 Przeciwnicy aquaparku: Nie wiemy, po co jest spółka (1) NIEPRAWDA, GDYŻ: - uchwała powołująca spółkę Inwestycje Świdnickie podjęta została na sesji 28.01.2011 r. stosunkiem głosów 15 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się, - z uzasadnienia uchwały wynika, że podstawowym zadaniem spółki będzie pozyskanie finansowania i realizacja parku wodnego oraz odpowiedzialność za administrowanie obiektem. Powodem jej powstania jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań podejmowania, w tym finansowania, nowych inwestycji. Dlatego wzorem innych miast takich jak np. Gdańsk, Wrocław, czy Poznań - zdecydowano się na powierzenie spółce prowadzenia części inwestycji miejskich i administrowanie obiektami., Takie rozwiązanie przyjęto również w skali Polski – Premier Donald Tusk powołał spółkę Inwestycje Polskie dla realizacji zadań infrastrukturalnych,

6 Przeciwnicy aquaparku: Nie wiemy, po co jest spółka (2) NIEPRAWDA, GDYŻ: - wielokrotnie informowano, że tzw. wskaźniki Ministra Rostowskiego uniemożliwiają obciążenie budżetu miasta finansowaniem inwestycji. Jedyną możliwością jest poręczenie spłaty finansowania uzyskanego przez spółkę, - wykorzystanie formuły spółki ułatwia odzyskanie podatku VAT związanego z inwestycją, a przez to obniżenie jej kosztów. Dla obecnego projektu jest to kwota 12,65 mln zł.

7 Przeciwnicy aquaparku: Spodziewaliśmy się, że będzie taniej NIEPRAWDA, GDYŻ: - na sesji 18.03.2011 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o poręczeniu spółce Inwestycje Świdnickie kredytu na budowę aquaparku stosunkiem głosów: 13 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się, - udzielono poręczenia na lata 2011-2031 do kwoty 84 mln zł, na kolejnej sesji zwiększono je do kwoty 84,5 mln zł, - podczas rozpatrywania projektu uchwały Prezydent poinformował radnych, że przewidywany jest dwuletni okres karencji w spłacie kapitału, a najwyższa całkowita spłata roczna nie przekroczy 5,9 mln zł, - oferta finansowania inwestycji uzyskana przez Inwestycje Świdnickie w pełni odpowiada warunkom poręczenia omówionym przez Prezydenta i zaakceptowanym przez Radę Miejską.

8 Przeciwnicy aquaparku: Powinno być szybciej (1) NIEPRAWDA, GDYŻ: - spółka przez pierwszy rok swej działalności: - rzetelnie zweryfikowała dokumentację techniczną, - przeprowadziła procedurę i uzyskała kredyt bankowy na finansowanie inwestycji, - wyłoniła w drodze postępowania przetargowego inżyniera kontraktu, - przeprowadziła kompletną procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy obiektu, - ponieważ ceny ofertowe w przetargu były znacząco wyższe niż wysokość kredytu, od marca 2012 roku podjęto starania o realizację inwestycji w formule PPP z zachowaniem warunków finansowych akceptowanych przez Radę Miejską,

9 Przeciwnicy aquaparku: Powinno być szybciej (2) NIEPRAWDA, GDYŻ: - w bardzo krótkim czasie od marca do listopada 2012 spółka: - pomimo wypowiedzenia umowy kredytowej przez BRE Bank Hipoteczny uzyskała inną ofertę finansowania inwestycji na jeszcze korzystniejszych warunkach, - przeprowadziła kompletną procedurę PPP w rekordowym czasie 6 miesięcy i uzyskała ofertę oddania do użytku aquaparku do czerwca 2014 roku. Zgodnie z projektem umowy Miasto nie poniosłoby większych wydatków niż akceptowane wcześniej przez Radę Miejską.

10 Przeciwnicy aquaparku: Nie ma, czego żałować, zbudujemy inny obiekt, a mniejszy jest lepszy (1) NIEPRAWDA, GDYŻ: - odrzucając ofertę AQUACO 2 powodujemy, że: - wydając w ciągu 20 lat łączną kwotę 84,5 mln nie uzyskamy obiektu o wartości rynkowej 77,5 mln na którą składają się - koszt wybudowania obiektu, koszt tzw. preopeningu oraz koszt kompletnego wyposażenia obiektu, - stracimy dotychczas poniesione nakłady na inwestycje w wysokości około 1,5 mln zł, - nie uzyskamy około 90 nowych miejsc pracy i udziałów w CIT, dzięki którym wpływy podatkowe w ciągu 18 lat szacuje się na ok. 3 mln zł,

11 Przeciwnicy aquaparku: Nie ma, czego żałować, zbudujemy inny obiekt, a mniejszy jest lepszy (2) NIEPRAWDA, GDYŻ: - za cenę około 30 mln zł można wybudować obiekt zdecydowanie mniej atrakcyjny. Na sfinansowanie jego budowy trzeba w ciągu 20 lat wydać kwotę 50,2 mln zł tytułem spłaty kredytu, - dodatkowo konieczne będzie poniesienie nakładów na wykonanie dokumentacji, wyposażenia oraz tzw. preopeningu łącznie około 1,5 mln zł, - uzyskamy co najwyżej 30 nowych miejsc pracy, dzięki którym wpływy podatkowe w ciągu 20 lat szacuje się na kwotę 800 tys. zł, - obiekt będzie wymagał znaczących dopłat do bieżącej eksploatacji (dla przykładu szacuje się, że kwota dopłacana do funkcjonowania basenu przy ul. Równej w ciągu 20 lat wynosić będzie 15,4 mln zł), - rezygnując z wykorzystania spółki celowej, uniemożliwiamy budowę obiektu z powodu tzw. wskaźników Ministra Rostowskiego.

12 Dziękujemy za uwagę! Urząd Miejski w Świdnicy luty 2013


Pobierz ppt "AQUAPARK W ŚWIDNICY OBALAMY MITY PRZECIWNIKÓW BUDOWY 15.02.2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google