Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych"— Zapis prezentacji:

1 Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych
Piotr Nowak

2 Wielkości stosunkowe są wskaźnikami natężenia wyrażającymi stosunek dwóch zjawisk logicznie ze sobą powiązanych. Przykładami mogą być: wydajność pracy (iloraz produkcji i czasu pracy) koszt jednostkowy (iloraz nakładów i wielkości produkcji)

3 Każdą wielkość stosunkową można rozpatrywać jako ogólną (zespołową) lub cząstkową (jednostkową).
Na przykład: stosunek liczby zgonów do ogólnej liczby ludności jest wielkością ogólną iloraz liczby zgonów w grupie wiekowej lat do liczby ludności w tym wieku to wielkość cząstkowa

4 Wielkości stosunkowe cząstkowe zapisujemy w postaci ułamka:
stąd:

5 Wielkości stosunkowe całkowite zapisujemy w postaci ułamka:

6 Agregatowy indeks wszechstronny
X1 - ogólna wielkość stosunkowa w okresie badanym X0 - wielkość stosunkowa w okresie podstawowym

7 Wartość indeksu wszechstronnego jest wypadkową działania dwóch czynników:
dynamiki cząstkowych wielkości stosunkowych zmian w strukturze czynnika a lub czynnika b

8 Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych możemy obliczać biorąc jako stałe:
dane z okresu bazowego (formuła Laspeyresa) dane z okresu bieżącego (formuła Paaschego) Istnieje także formuła Fischera.

9 Indeksy stałej struktury
(formuła Laspeyresa)

10 Indeksy stałej struktury
(formuła Paaschego)

11 Indeksy stałej struktury
(formuła Fishera)

12 Indeksy wpływu zmian struktury
(formuła Laspeyresa)

13 Indeksy wpływu zmian struktury
(formuła Paaschego)

14 Indeksy wpływu zmian struktury
(formuła Fishera)

15 Przykład Koniec prezentacji


Pobierz ppt "Indeksy agregatowe wielkości stosunkowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google