Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRÓG RENTOWNOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRÓG RENTOWNOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 PRÓG RENTOWNOŚCI

2 OPŁACALNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ czyli w skrócie o progu rentowności

3 PRAWDZIWE PROBLEMY PRZEDSIĘBIORCÓW
skupiają się nad osiągnięciem jak największego zysku, oraz osiągnięciem takiego zysku , który pokryje ryzyko działalności ekonomicznej, tak aby uniknąć strat.

4 DLATEGO nieustannie śledzi się , oblicza i
porównuje koszty z przychodami, które są efektami działalności przedsiębiorstwa.

5 PRZYCHODY to należności i korzyści materialne uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej : przychody z najmu, przychody ze sprzedaży, prowadzonej działlności usługowej, dotacje, świadczenia rzeczowe itd.. Przychody mogą zwiększać majątek lub zmniejszać zobowiązania firmy.

6 KOSZTY Koszty to wyrażone wartościowo
(w pieniądzu) nakłady poniesione w związku z prowadzoną działalnością przedsiębiorstwa.

7 Aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować musi ponieść koszty np.
- Wypłacić wynagrodzenie pracownikom - Zakupić materiały - Zakupić surowce - Uregulować zobowiązania publicznoprawne np. z tytułu opłat do US, ZUS-u, itp

8 PODZIAŁ KOSZTÓW W każdym przedsiębiorstwie występują koszty :
A) KOSZTY STAŁE B) KOSZTY ZMIENNE

9 KOSZTY STAŁE Są niezależne od rozmiarów produkcji.
Są związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa bez względu na to czy przedsiębiorstwo prowadzi aktualnie produkcję lub usługi. Należą do nich np. wynagrodzenia pracowników, opłata za internet, telefon, odsetki od kredytów, opłaty za lokal, opłaty z tytułu energii elektrycznej, poboru wody w pomieszczeniach biurowych, centralne ogrzewanie itd.

10 KOSZTY ZMIENNE Zmieniają się wraz z wielkością produkcji czy prowadzonej działalności. Koszty zmienne dotyczą bezpośrednio produkcji, prowadzonej działalności. Koszty zmienne zwiększają się wraz ze wzrostem produkcji, prowadzonej działalności usługowej, a zmniejszają wraz ze spadkiem wielkości produkcji, prowadzonej działalności usługowej.

11 KOSZTY CAŁKOWIE = KOSZTY STAŁE + KOSZTY ZMIENNE

12 ILOŚĆ WYPRODUKOWANYCH SZTUK
KOSZTY JEDNOSTKOWE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZTY JEDNOSTKOWE= ILOŚĆ WYPRODUKOWANYCH SZTUK

13 ZYSK = PRZYCHODY - KOSZTY

14 PRÓG RENTOWNOŚCI Inaczej nazywany jest : PUNKTEM KRYTYCZNYM – BEP
BEP – jest to wskaźnik pokazujący jaka wielkość produkcji (działalności), jaka cena spowoduje, że przychodu ze sprzedaży zrównoważą się z kosztami.

15 OBRAZ GRAFICZNY BEP ZYSK STRATA PRZYCHODY, KOSZTY 60 40 20 10 50 150
PRZYCHODY CAŁKOWITE PRZYCHODY, KOSZTY ZYSK 60 STRATA 40 KOSZTY CAŁKOWITE 20 10 50 150 SPRZEDAŻ

16 METODY OBLICZANIE PROGU RENTOWNOŚCI
A) METODA ILOŚCIOWA B) METODA WARTOŚCIOWA

17 METODA ILOŚCIOWA Dzięki tej metodzie można obliczyć przy
jakiej ilości wyprodukowanych towarów (usług) zrównoważą się z kosztami, a przedsiębiorstwo zacznie przynosić zyski.

18 METODA WARTOŚCIOWA Dzięki tej metodzie można obliczyć przy
jakiej cenie wyprodukowanych towarów (usług) zrównoważą się z kosztami, a przedsiębiorstwo zacznie przynosić zyski.

19 BEP ILOŚCIOWY KOSZTY STAŁE BEP ILOŚCIOWY=
CENA – KOSZTY JEDNOSTKOWE ZMIENNE

20 BEP WARTOŚCIOWY KOSZTY STAŁE BEP WARTOŚCIOWY= CENA X
CENA- KOSZTY JEDNOSTKOWE ZMIENNE

21 PRZYKŁAD Zakład obuwniczy produkuje obuwie dziecięce.
W grudniu poprzedniego roku koszty stałe poniesione na produkcję wyniosły ,00. Koszty jednostkowe zmienne wyprodukowania 1 pary butów wyniosły 90,00 złotych.. W sklepie buty sprzedawane są po 110,00 za parę. Obliczamy BEP ilościowy. Obliczamy BEP wartościowy.

22 OBLICZANIE BEP 30.000,00 BEP ilościowy= 1500 110,00- 90,00
Przedsiębiorstwo musi sprzedać 1500 par bucików, aby pokryć wszystkie koszty związane z ich produkcją.

23 OBLICZANIE BEP 30.000,00 BEP wartościowy=110,00 x = 165.000,00
110, ,00 Przedsiębiorstwo musi uzyskać przychód w wysokości ,00 złotych, aby pokryć poniesione na produkcję wszystkie koszty.

24 SPRAWDZENIE 1500 X 110,00 = ,00 ,00 to wartość przychody przy sprzedaży 1500 par bucików, która pokryje poniesione koszty produkcji.

25 Dziękuję za uwagę. Bożena Kozak 21 lutego 2012 roku


Pobierz ppt "PRÓG RENTOWNOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google