Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równowaga przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równowaga przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych"— Zapis prezentacji:

1 Równowaga przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych

2 Plan zajęć: Warunek równowagi przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo w warunkach konkurencji doskonałej Przedsiębiorstwo w warunkach monopolu

3 Przychody, czyli utargi przedsiębiorstwa dzielimy na:
Utargi całkowite - uc Utargi przeciętne (jednostkowe, średnie) - uj Utargi krańcowe (marginalne) – uk

4 Utarg całkowity Suma pieniężna (wpływy) ze sprzedaży produkcji całkowitej (pc), jaka firma dostarczyła na rynek po danej cenie (P), czyli: Uc = pc × P

5 Utarg przeciętny (jednostkowy, średni) - Iloraz utargu całkowitego i ilości sprzedanych produktów
Utarg krańcowy (marginalny) – przyrost utargu całkowitego spowodowany zwiększeniem produkcji o jednostkę

6 Utarg krańcowy = koszt krańcowy
Warunek równowagi przedsiębiorstwa (zawsze i w każdej strukturze rynkowej!) Utarg krańcowy = koszt krańcowy

7 Przykład na równowagę przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego
Zad.1. Narysuj krzywe ceny, kosztu przeciętnego całkowitego i kosztu krańcowego przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej. Wyznacz graficznie wielkość produkcji, przy której przedsiębiorstwo będzie maksymalizować zysk całkowity w okresie krótkim. Zaznacz na rysunku pole zysku całkowitego, pole kosztu całkowitego i pole utargu całkowitego. Jaka wielkość produkcji zapewni temu przedsiębiorstwu maksymalizację zysku całkowitego, jeśli cena jego wyrobów spadnie do poziomu P’<P? Zaznacz na rysunku nowe pole zysku całkowitego, pole kosztu całkowitego i pole utargu całkowitego

8 Wielkość produkcji sprzedanej Cena Utarg całkowity Utarg przeciętny
Zad. 2. Poniższa tabela przedstawia dane o wielkości sprzedaży i cenie w przedsiębiorstwie działającym w wolnej konkurencji. Oblicz wielkość utargu całkowitego, przeciętnego i krańcowego Przy jakiej wielkości sprzedaży przedsiębiorstwo będzie maksymalizować zysk całkowity. Wielkość produkcji sprzedanej Cena Utarg całkowity Utarg przeciętny Utarg krańcowy 10 30 50 70 5

9 Przykład na równowagę przedsiębiorstwa w monopolu
Zad.3. Narysuj krzywe ceny, kosztu przeciętnego całkowitego i kosztu krańcowego przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej. Wyznacz graficznie wielkość produkcji, przy której przedsiębiorstwo będzie maksymalizować zysk całkowity w okresie krótkim. Zaznacz na rysunku pole zysku całkowitego, pole kosztu całkowitego i pole utargu całkowitego. Jaka wielkość produkcji zapewni temu przedsiębiorstwu maksymalizację zysku całkowitego, jeśli cena jego wyrobów spadnie do poziomu P’<P? Zaznacz na rysunku nowe pole zysku całkowitego, pole kosztu całkowitego i pole utargu całkowitego


Pobierz ppt "Równowaga przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google