Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRUPA BADAWCZA – (ZMO) w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRUPA BADAWCZA – (ZMO) w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej"— Zapis prezentacji:

1 GRUPA BADAWCZA – (ZMO) w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej
dr Magdalena Popowska

2 SKŁAD OSOBOWY ZESPÓŁ I ZESPÓŁ II
prof. dr hab. Zdzisław Markiewicz (emeritus) dr Magdalena Popowska (p. 319A) dr Agata Krawczyk-Balska (p. 325A) dr Dorota Korsak (p. 325A) ZESPÓŁ II prof. dr hab. Roman Mycielski (emeritus) Dr Hanka Boszczyk-Maleszak dr Marzena Rzeczycka (p. 414A) dr Antoni Miernik (p. 431A) mgr Agnieszka Suszek mgr Adam Kopera

3 TEMATYKA BADAWCZA I Poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w leczeniu listeriozy: • Badanie fizjologicznej funkcji enzymów o charakterze hydrolaz mureiny oraz wybranych białek powierzchniowych w komórkach L. monocytogenes (udział w I etapie tworzenia biofilmów) • Charakterystyka biochemiczna białka Lmo0946 (klonowanie, oczyszczanie, zbadanie zdolności wiązania/oddziaływania z kwasami nukleinowymi) • Badanie wpływu mutacji w genie lmo0946 na strukturę i budowę osłon Listeria monocytogenes ” (Grant zakwalifikowany do realizacji: ) II. Mechanizmy oporności na wybrane antybiotyki w szczepach Listeria monocytogenes izolowanych z żywności • Mutacje warunkujące oporność na sulfonamidy i trimetoprim III. Oporność bakterii izolowanych ze środowiska na antybiotyki stosowane w medycynie i weterynarii: (Projekt międzynarodowy w ramach Akcji COST TD0803: ) • Molekularna charakterystyka oporności na wybrane antybiotyki bakterii wyizolowanych ze środowiska (osady denne stawów hodowlanych i innych zbiorników wodnych, oczyszczalnie ścieków komunalnych, mleczarskich, mięsnych i przemysłowych)

4 COST Action TD0803: Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe (DARE)
Poland (MC Member) dr Magdalena Popowska „COST (European Cooperation in Science and Technology) is one of the longest-running European instruments supporting cooperation among scientists and researchers across Europe „

5 TEMATYKA BADAWCZA IV. Biodegradacja nitrozwiązków, charakterystyka fizjologiczna oraz molekularna szczepów bakterii wyizolowanych z rejonów skażonych (poligony wojskowe), zdolnych do rozkładu nitrozwiązków (materiały wybuchowe) (ZGŁOSZENIE PATENTOWE) • Opracowanie składu oraz warunków wytwarzania efektywnej szczepionki bioremediacyjnej jako skutecznej metody bioremediacji gleb skażonych nitrozwiązkami Badania bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów środowiskowych z wykorzystaniem min. metod biologii molekularnej (amplifikacja PCR, klonowanie, sekwencjonowanie)

6 WSPÓŁPRACA Badania te realizowane są we współpracy: • Współpraca naukowa w ramach COST z 20 państwami UE • prof. prof. Juan A. Ayala, Universidad de Buenos Aires, Hiszpania • prof. M. Nguyen-Disteche - Centrum Inżynierii białek, Uniwersytet w Liege, Belgia • dr hab. Mickael Desvaux – Instytut INRA, Francja • dr Krystyna Pappelbaum - Oddział Badania Żywności, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Bydgoszcz Stosowana metodyka: Szeroki zakres technik mikrobiologicznych, analitycznych, fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych

7 Tematy prac licencjackich
• Prace teoretyczne związane z kierunkiem badań danego zespołu, a także z przyszłym tematem pracy magisterskiej - Molekularne mechanizmy regulacji struktury i budowy osłon komórkowych Listeria monocytogenes • Praca praktyczna polegająca na wykonaniu jednego zadania badawczego: - Określenie wrażliwości na wybrane antybiotyki szczepów z kolekcji Grupy Badawczej ZMO - Klonowanie produktów amplifikacji PCR (geny oporności na wybrane antybiotyki) - Molekularne mechanizmy oporności, szczepów Listeria monocytogenes, izolowanych z żywności, na fluorochinolony - Stworzenie konstruktów genetycznych służących do nadekspresji białka

8 Publikacje oryginalne
Krawczyk-Balska A., Popowska M., Markiewicz Z., 2012 Z. Re-evaluation of the significance of penicillin binding protein 3 in the susceptibility of Listeria monocytogenes to beta-lactam antibiotics. BMC Microbiol. punkty MNISW – 27; IF – 3.331 Maćkiw E, Rzewuska K, Stoś K, Jarosz M, Korsak D Occurrence of Campylobacter spp. in poultry and poultry products for sale on the Polish retail market. Journal Food Protection. 4(6):986-9 Popowska M., Rzeczycka M., Miernik A., Krawczyk-Balska A., Walsh F., Duffy B Influence of soil use on prevalence of tetracycline, streptomycin, and erythromycin resistance and associated resistance genes. Antimicrob. Agents Chemother. 56(3): ; DOI: /AAC ; punkty MNISW – 32; IF – 4.680 Popowska M., Osińska M., Rzeczkowska M N-acetylglucosamine-6-phosphate deacetylase (NagA) of Listeria monocytogenes EGD, an essential enzyme for the metabolism and recycling of amino sugars. Arch. Microbiol. DOI : /s punkty MNISW – 20; IF – 2.125; Popowska M., Miernik A., Rzeczycka M The impact of environmental contamination with antibiotics on levels of resistance in soil bacteria. Journal of Environmental Quality. 39:1-9; punkty MNISW – 24; IF – 2.236; liczba cytowań 0 Korsak D, Z. Markiewicz, G.O Gutkind, J.A Ayala Identification of the full set of Listeria monocytogenes penicillin-binding proteins and characterization of PBPD2 (Lmo2812). BMC Microbiol 10:239 ; punkty MNISW =27; IF=2.96 Popowska M., Kusio M., Szymańska P., Z. Markiewicz Inactivation of the wall-associated de-N-acetylase (PgdA) of Listeria monocytogenes results in greater susceptibility of the cells to induced autolysis. J. Microbiol. Biotechnol. 9: ; punkty MNISW – 20; IF – 2.062

9 Międzynarodowe doniesienia zjazdowe
H. Buergmann, N. Czekalski, H.-P. Grossart, V. Kisand, A. Lupo, C.M. Mania, M. Popowska, T. Schwartz, F. Walsh, T.U. Berendonk COST Action TD0803 'Detecting evolutionary hot spots of antibiotic resistances in Europe'. Antibiotic resistance as an emerging environmental contaminant. 4th FEMS Congress of European Microbiologists , Topic: Antibiotic resistance and resistome, Genewa, Szwajcaria. Oral presentation. Korsak D „Antimicrobial susceptibilities of Lsteria monocytogenes strains isolated from 2003 to 2010 in Poland” th FEMS Congress of European Microbiologists. Advancing Knowledge on Microbes. Genewa, Szwajcaria. Poster presentation. Krawczyk-Balska, A., M. Popowska Effect of lmo1941 knock-out on the structure of cell wall and susceptibility of Listeria monocytogenes to β-lactam antibiotics. 4th Congress of European Microbiologists -FEMS 2011, Topic: Microbial cell biology and cell structure, Genewa, Szwajcaria. Poster presentation. Maćkiw E., Korsak, D., Tomczuk, K.,. Rzewuska, K Antibiotic resistance in Campylobacter spp. isolated from poultry products in Poland, MoniQA International Conference „Food Safety and Consumer Protection”, Warna, Bułgaria. Poster presentation. Popowska M., Desvaux M., Chrzanowska N., Tarnowska A The role of Listeria monocytogenes EGD murein hydrolases Lmo1521 and Lmo2591 in autolysis and biofilm formation. XIII International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology – IUMS 2011, Topic: General Microbiology (B-25), Sapporo, Japan. Poster presentation, Popowska M., Miernik A., Rzeczycka M., Walsh F., Duffy B Tetracycline, streptomycin and erythromycin resistance in soil bacteria. 4th FEMS Congress of European Microbiologists , Topic: Antibiotic resistance and resistome, Genewa, Szwajcaria. Poster presentation,. Rożynek E., Korsak D., Kamińska W., Maćkiw E., Dzierzanowska-Fangrat K Mechanisms of macrolide resistance in Polish Campylobacter jejuni and C. coli strains isolated from chicken meat, 2006– Congress of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases and the International Society of Chemotherapy, Mediolan, Włochy. Poster presentation Tomczuk, K., Maćkiw, E., Korsak, D., Rzewuska, K Occurrence of Campylobacter spp. in pork, beef and poultry meat available in retail trade in Poland. MoniQA International Conference „Food Safety and Consumer Protection”, Warna, Bułgaria. Poster presentation Popowska M. and Czajka A The role of internalins Lmo0732 and Lmo2026 of Listeria monocytogenes EGD with mucin binding domain in biofilm formation. 3rd Congress of European Microbiologists - FEMS Poster presentation D. Korsak, M. Popowska, Z. Markiewicz Contribution of penicilling-binding protein 5 and Lmo2812 of Listeria monocytogenes EGD to cell morphology, and antibiotic resistance 3rd Congress of European Microbiologists-FEMS Gothennburg, Sweden. Poster presentation

10 Strona naszej grupy badawczej: www.zmo.bio.uw.edu.pl
Kontakt: dr M.Popowska (III piętro, p. 319A) kierunek biotechnologia licencjat: 6-7 osób pracownia magisterska: 6-7 osób Strona naszej grupy badawczej: Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, odbędzie się 19 marca br. o godz , sala 346A, III piętro


Pobierz ppt "GRUPA BADAWCZA – (ZMO) w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google