Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Jacek Bielecki – kierownik   (22)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Jacek Bielecki – kierownik   (22)"— Zapis prezentacji:

1

2 Prof. dr hab. Jacek Bielecki – kierownik   (22) 554 13 04 e-mail: jbielecki@biol.uw.edu.pl
Dr hab. Katarzyna Brzostek, prof. UW (22) Dr hab. Magdalena Popowska   (22) Dr Tomasz Jagielski (+22) Dr Dorota Korsak    (22) Dr Agata Krawczyk-Balska   (22) Dr Antoni Miernik    (22) biol.uw.edu.pl Dr Adrianna Raczkowska (22) biol.uw.edu.pl Dr Marzena Rzeczycka    (22) Dr Radosław Stachowiak (+22) Mgr Adam Kopera (22) biol.uw.edu.pl Mgr Agnieszka Suszek   (22)    Doktoranci: Mgr Michał Kamiński Mgr Katarzyna Roeske Mgr Karolina Skorek Mgr Zofia Bakuła Skład osobowy Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

3 Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW

4 Problematyka badawcza
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Problematyka badawcza Zespół badawczy – Prof. dr hab. Jacek Bielecki Konstrukcja i charakterystyka uniwersalnego bakteryjnego wektora do wykorzystania w szczepionkach najnowszej generacji (Bacillus subtilis). Badanie mechanizmów patogenezy Listeria monocytogenes; ocena współzależności funkcji determinantów patogenezy w środowisku wewnątrzkomórkowym. Wykorzystanie toksyn bakteryjnych w biotechnologii medycznej. Zespół badawczy - Dr hab. Katarzyna Brzostek, prof. UW Czynniki zjadliwości Yersinia enterocolitica – badanie roli białek Inv, Yop, YadA, poryn, sideroforów oraz funkcji dwuskładnikowego systemu regulacji EnvZ/OmpR, a także regulonu maltozy w procesie patogenezy. Zespół badawczy Dr hab. Magdalena Popowska Znaczenie deacetylaz peptydoglikanu w biosyntezie oraz modyfikacji ściany komórkowej   Badania lekooporności szczepów L. monocytogenes izolowanych z żywności oraz ze środowiska (gleba i zbiorniki wodne)   Zastosowanie mikroorganizmów tlenowych w bioremediacji in situ gleby skażonej produktami naftowymi.  

5 Mikrobiologia przemysłowa
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Zajęcia dydaktyczne Biotechnologia Mikrobiologia przemysłowa

6 Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW
Stosowana metodyka a) podstawowe techniki inżynierii genetycznej w ramach - klonowania DNA, - konstrukcji wektorów genetycznych, - konstrukcji wektorów bakteryjnych, - syntezy DNA (PCR), - izolacji białek z metryczką histydynową, - elektroforezy DNA i białek. b) badanie wektorów bakteryjnych w hodowlach tkankowych przy użyciu technik fluorescencyjnych i mikroskopii (klasycznej, fluoroscencyjnej i elektronowej). c) immobilizacja patogenów bakteryjnych d) diagnostyka molekularna

7 Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW
Wybrane publikacje Brzostek K., Brzóstkowska M., Bukowska I., Karwicka E., Raczkowska A OmpR negatively regulates expression of invasin in Yersinia enterocolitica . Microbiology SGM 153, Raczkowska A., Skorek K., Bielecki J., Brzostek K OmpR controls Yersinia enterocolitica motility by positive regulation of flhDC expression. Antonie Van Leeuwenhoek., 99: Wiśniewski J., Krawczyk-Balska A. & Bielecki J., Associated roles of hemolysin and p60 protein for the intracellular growth of Bacillus subtilis. FEMS Immunology & Medical Microbiology , 46(3), 330 – 339. Stachowiak R., Wiśniewski J., Osińska O., Bielecki J. (2009) Contribution of cysteine residue to the properties of Listeria monocytogenes listeriolysin O. Can. J. Microbiol., 55 (12), Granicka L.H., Stachowiak R., Wisniewski J., Lyzniak M., Bielecki J., Kawiak J Functioning of microorganisms encapsulated in membrane system for antitumor purposes. Int. J. Art. Org. 33 (7): Stachowiak R., Granicka L. H., Wiśniewski, J., Łyżniak, M., Kawiak J. and Bielecki J Cytotoxicity of listeriolysin o produced by encapsulated in membrane bacillus subtilis on leukemia cells. J. Microbiol. Biotechnol., 21, (11), Jagielski T., Buzzini P., Lassa H., Malinowski E., Branda E., Turchetti B., Polleichtner A., Roesler U., Lagneau P., Marques S., Silva E., Thompson G, Stachowiak R. and Bielecki J Multicenter E-test Evaluation of In Vitro Susceptibility of European bovine mastitis Prototheca sp. Isolates Towards Antifungal Drugs", J. Antimicrob. Chemother., 67(8):

8 Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW
Projekty badawcze MNiSW - „Wykorzystanie cytotoksycznych produktów bakterii do zabijania komórek nowotworowych oddzielonych membraną” (2009 – 2012) NCBiR - „Nowy uniwersalny wektor i jego zastosowania do konstrukcji szczepionki nowej generacji” (2009 – 2013) UE EFRR/Innowacyjna Gospodarka „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” – konsorcjum z PUM, UJ i CMKP (2009 – 2014) NCN - Identyfikacja oraz analiza genetyczna mutacji warunkujących lekooporność w szczepach klinicznych Mycobacterium tuberculosis typu MDR (Juventus Plus 2012). NCN - Uniwersalna platforma dostarczająca geny do komórek eukariotycznych, (EXTERIUS/POZA SZLAKIEM 2012).

9 Warunki przyjęcia na pracownię licencjacką
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Warunki przyjęcia na pracownię licencjacką uzyskanie zaliczeń z przedmiotów: Mikrobiologia Biotechnologia lub Biochemia Mikrobiologia Przemysłowa lub Podstawy. Immun. Genetyka Bakterii lub Genetyka z Inż. Gen. * mogą być przyjęte: 3 osoby do zespołu Yersinia (K. Brzostek) 4 osoby do zespołu Listeria (J. Bielecki) *w przypadku nadmiaru kandydatów brane będą pod uwagę średnie z przedmiotów

10 Przykładowe prace licencjackie
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Przykładowe prace licencjackie  Ewa Karwicka (2006) „Wpływ warunków środowiska na ekspresję inwazyny Yersinia enterocolitica O:9 – rola białka OmpR w osmoregulacji” Paulina Nojek (2006) „Białka YOP Yersinia enterocolitica i ich rola w procesie patogenezy – właściwości biologiczne cytotoksyny YopE” Izabela Zasada (2008) „Molekularny mechanizm termoregulacji ekspresji bakteryjnych genów wirulencji” Kamila Prymas – (2009) Leki antybakteryjne XXI wieku – nowe strategie w walce z chorobami infekcyjnymi Zuzanna Maniecka (2010) „Rola acetylofosforanu w kontroli aktywności dwuskładnikowych systemów transdukcji sygnału” Maria Karwowska (2007). „Konstrukcja nowego wektora umożliwiającego klonowanie dowolnych genów w Bacillus subtilis”. Gabriela Szmyd (2008) „Listeria monocytogenes jako narzędzie w biotechnologii medycznej” Sebastian Mielnicki (2008) „Strategie klonowania oraz wektory ekspresyjne dla Bacillus subtilis” Paweł Rudowski (2009) „Wpływ białek internalinopodobnych na morfologię komórek Listeria monocytogenes”: Zofia Bakuła (2010) „Immobilizacja Bacillus subtilis BR1-S, Escherichia coli BP1 i Listeria monocytogenes 1044S w polipropylenowych membranach kapilarnych.

11 Warunki przyjęcia na studia magisterskie
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Warunki przyjęcia na studia magisterskie Przyjmujemy do 7 osób, warunkiem jest uzyskanie zaliczeń z: 1. Genetyki bakterii lub Genetyki molekularnej 2. Ruchomych elementów genetycznych lub Immunologii 3. Mol. pod. bak. patogenezy lub Fizjologii bakterii * i oczywiście zdanie wydziałowego egzaminu * W przypadku nadmiaru kandydatów będą brane pod uwagę oceny

12 Przykładowe prace magisterskie
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Przykładowe prace magisterskie Ewa Karwicka (2006) „Wpływ warunków środowiska na ekspresę inwazyny Yersinia enterocolitica O:9 – rola białka OmpR w osmoregulacji” Agnieszka Szymańska (2008) „Udział białka RovA Yersinia enterocolitica w regulacji ekspresji genu kodującego inwazynę” Karolina Monika Skorek (2009) „Rola białka OmpR w regulacji ekspresji genów regulonu rzęski Yersinia enterocolitica”  Dorota Nowak (2010) „Regulacja ekspresji genu filA Yersinia enterocolitica” Paulina Godzik (2007) „Rola białka Lmo0409 we wczesnych etapach patogenezy Listeria monocytogenes”. Paweł Wawrzyniak (2008) „Modyfikacja wektora ekspresyjnego pSW12 umożliwiającego produkcję listeriolizyny O w Bacillus subtilis” Daliva Humoodi (2009) „Charakterystyka biologiczna szczepów Bacillus produkujących różne typy listeriolizyny O Listeria monocytogenes”. Justyna Lesiak (2010) „Escherichia coli jako uniwersalny wektor skonstruowany metodami biologii syntetycznej”. Kinga Dymecka (2010) „Analiza ekspresji genu actA Listeria monocytogenes w szczepie Bacillus subtilis”. Zofia Bakuła (2012). „Projektowanie układów immobilizacyjnych w kierunku bakteryjnych terapii implantacyjnych i doustnych”.

13


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Jacek Bielecki – kierownik   (22)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google