Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skład osobowy (+22)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skład osobowy (+22)"— Zapis prezentacji:

1

2 Skład osobowy (+22) 554 13 10 e-mail: kbrzostek@biol.uw.edu.pl
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Skład osobowy Dr hab., prof. UW Jacek Bielecki – kierownik   (+22) Dr hab. Katarzyna Brzostek (+22) Dr Adrianna Raczkowska (+22) Dr Radosław Stachowiak (+22) Mgr Jarosław Wiśniewski (+22) Doktoranci: Mgr Olga Anna Osińska Mgr Marta Brzóstkowska

3 Warunki przyjęcia na studia licencjackie
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Warunki przyjęcia na studia licencjackie uzyskanie zaliczeń z przedmiotów: Mikrobiologia Biotechnologia Genetyka z inż. genetyczną Mikrobiologia Przemysłowa* przyjęte zostaną 3 osoby do zespołu K. Brzostek 3 osoby do pracowni J. Bieleckiego *w przypadku nadmiaru kandydatów brane będą pod uwagę średnie z przedmiotów

4 Warunki przyjęcia na studia magisterskie
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Warunki przyjęcia na studia magisterskie Przyjmujemy do 6 osób, warunkiem jest uzyskanie zaliczeń z: 1. Genetyki molekularnej lub Genetyki bakterii 2. Biologii molekularnej lub Ruchomych elementów genet.... 3. Fizjologii bakterii lub Mol. pod. bak. patogenezy* * przypadku nadmiaru kandydatów będą brane pod uwagę oceny

5 Problematyka badawcza
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Problematyka badawcza Czynniki zjadliwości Yersinia enterocolitica – badanie roli białek Inv, Yop, YadA, poryn, sideroforów oraz funkcji dwuskładnikowego systemu regulacji EnvZ/OmpR i regulonu maltozy w procesie patogenezy. Badanie mechanizmów patogenezy Listeria monocytogenes; ocena współzależności determinantów patogenezy w środowisku wewnątrzkomórkowym. Sekrecja dowolnych białek w komórkach ssaków przez szczep Bacillus subtilis zawierający determinanty patogenezy L. monocytogenes. Wykorzystanie toksyn bakteryjnych w biotechnologii medycznej.

6 Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW
Stosowana metodyka a) podstawowe techniki inżynierii genetycznej w ramach - klonowania DNA, - konstrukcji wektorów genetycznych, - syntezy DNA (PCR), - sekwencjonowania, - izolacji białek z metryczką histydynową, - elektroforezy DNA i białek b) badanie uzyskanych konstrukcji w hodowlach tkankowych przy użyciu mikroskopii wszystkich typów i technik fluorescencyjnych

7 Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW
Wybrane publikacje Raczkowska A., Brzostek K Identification of OmpR protein and its role in the invasion properties of Yersinia enterocolitica. Pol. J. Microbiol. 53:11-16. Brzostek K., Raczkowska A. 2007: The YompC protein of Yersinia enterocolitica: molecular and physiological characterization. Folia Microbiol. 52, Brzostek K., Brzóstkowska M., Bukowska I., Karwicka E., Raczkowska A OmpR negatively regulates expression of invasin in Yersinia enterocolitica . Microbiology SGM 153, Wiśniewski, Jarosław M., Bielecki J Polymerizer-mediated intracellular movement. Pol. J. Microbiol., 53, Krawczyk-Balska A, Bielecki J., Listeria monocytogenes listeriolysin O and phosphatidylinositol - specific phospholipase C affect adherence to epithelial cells. Can. J. Microbiol., 51(9), Wiśniewski J., Krawczyk-Balska A. & Bielecki J., Associated roles of hemolysin and p60 protein for the intracellular growth of Bacillus subtilis. FEMS Immunology & Medical Microbiology , 46(3), 330 – 339.

8 Mikrobiologia przemysłowa
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Zajęcia dydaktyczne Biotechnologia Mikrobiologia przemysłowa

9 Przykładowe prace licencjackie
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Przykładowe prace licencjackie Marta Brzóstkowska (2005) „Udział białka MalT w regulacji ekspresji i sekrecji czynników wirulencji Yersinia enterocolitica serotyp O:9”.  Magdalena Kieliszek(2005) „Wpływ mutacji w genie ompR na poziom ekspresji genów wirulencji Yersinia enterocolitica O:9. Udział białek porynowych w antybiotykooporności szczepu.” Ewa Karwicka (2006) „Wpływ warunków środowiska na ekspresję inwazyny Yersinia enterocolitica O:9 – rola białka OmpR w osmoregulacji” Paulina Nojek (2006) „Białka YOP Yersinia enterocolitica i ich rola w procesie patogenezy – właściwości biologiczne cytotoksyny YopE Karol Szawaryn (2006). „Wewnątrzkomórkowa lokalizacja Bacillus subtilis wyrażającego hemolizynę Listeria monocytogenes”. Maria Karwowska (2007). „Konstrukcja nowego wektora umożliwiającego klonowanie dowolnych genów w Bacillus subtilis”. Gabriela Szmyd (2008) „Listeria monocytogenes jako narzędzie w biotechnologii medycznej” Sebastian Mielnicki (2008) „Strategie klonowania oraz wektory bekspresyjne dla Bacillus subtilis”

10 Przykładowe prace magisterskie
Zakład Mikrobiologii Stosowanej Instytutu Mikrobiologii UW Przykładowe prace magisterskie Marta Brzóstkowska (2005) „Udział białka MalT w regulacji ekspresji i sekrecji czynników wirulencji Yersinia enterocolitica serotyp O:9”.  Magdalena Kieliszek(2005) „Wpływ mutacji w genie ompR na poziom ekspresji genów wirulencji Yersinia enterocolitica O:9. Udział białek porynowych w antybiotykooporności szczepu.” Ewa Karwicka (2006) „Wpływ warunków środowiska na ekspresę inwazyny Yersinia enterocolitica O:9 – rola białka OmpR w osmoregulacji” Olga Anna Osińska (2005) „Domena TN białka p60 Listeria monocytogenes: rola w procesie adhezji do powierzchni komórek nabłonka oraz znaczenie dla aktywności murolitycznej”. Anna Piasecka (2006) „Właściwości fragmentu hemolizyny Escherichia coli” Paulina Godzik (2007) „Rola białka Lmo0409 we wczesnych etapach patogenezy Listeria monocytogenes”. Paweł Wawrzyniak (2009) „Modyfikacja wektora ekspresyjnego pSW12 umożliwiającego produkcję listeriolizyny O w Bacillus subtilis”

11 GRUPA BADAWCZA (poprzednio ZMO) w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej
ZESPÓŁ I prof. dr hab. Zdzisław Markiewicz (emeritus) dr Magdalena Popowska (p. 320) dr Agata Krawczyk-Balska (p. 325) dr Dorota Korsak (p. 325) ZESPÓŁ II prof. dr hab. Roman Mycielski (emeritus) dr Hanka Boszczyk-Maleszak (p. 427) dr Marzena Rzeczycka (p. 414) dr Antoni Miernik (p. 421) mgr Agnieszka Suszek mgr Adam Kopera

12 TEMATYKA BADAWCZA – I Zespół
I Struktura i funkcje osłon bakteryjnych oraz związanych i nimi białek: • badanie fizjologicznej funkcji enzymów o charakterze hydrolaz mureiny oraz wybranych białek powierzchniowych w komórkach L. monocytogenes • Poszukiwanie przedstawicieli nowej grupy hydrolazy mureiny Listeria monocytogenes – adhezyny/autolizyny • poszukiwanie nowych celów dla leków - białka powierzchniowe; kwasy tejchojowe i lipotejchojowe(Grant realizowany) II. Mechanizmy oporności na antybiotyki stosowane w medycynie: • badanie występowania oporności izolatów środowiskowych i klinicznych Listeria monocytogenes na antybiotyki /chemioterapeutyki oraz poszukiwanie molekularnych mechanizmów tej oporności (Grant realizowany) • Rola wybranych genów Listeria monocytogenes, których ekspresja jest indukowana przez antybiotyki -laktamowe, w determinowaniu oporności i/lub tolerancji na -laktamy – poszukiwanie nowych celów działania dla chemioterapeutyków w terapii listeriozy. (Realizacja tematu z poprzedniego grantu - Grant złożony)

13 TEMATYKA BADAWCZA – II Zespół
I. Analiza oporności na wybrane antybiotyki (erytromycynę, oksyteteracyklinę) naturalnych zespołów bakterii izolowanych z osadów dennych stawów hodowlanych i innych zbiorników wodnych II. Biodegradacja nitrozwiązków, charakterystyka fizjologiczna oraz molekularna szczepów bakterii wyizolowanych z rejonów skażonych (poligony wojskowe), zdolnych do rozkładu nitrozwiązków (materiały wybuchowe) (Grant złożony) III. Mikrobiologiczne usuwanie wysokich stężeń fenolu ze ścieków • metodą osadu czynnego • z zastosowaniem błony biologicznej na złożu. Badania bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów środowiskowych z wykorzystaniem min. metod biologii molekularnej (amplifikacja PCR, klonowanie, sekwencjonowanie)

14 Proponowane tematy prac licencjackich
• Nanobakterie - fakty i mity • Oporność drobnoustrojów: strategia przetrwania • Bioteroryzmy - charakterystyka wybranych aspektów • Mikroflora organizmu ludzkiego – wybrane aspekty • praca praktyczna polegająca na określeniu zmian wrażliwości na antybiotyki już uzyskanych szczepów mutantów L. monocytogenes • Stosowanie antybiotyków w stawach hodowlanych, bilans zysków i strat • Produkcja wodoru przez mikroorganizmy, wybrane aspekty • Bakterie żelaziste, charakterystyka i znaczenie

15 Kontakt: dr M.Popowska (III piętro, p. 320)
ZESPÓŁ I – molekularny Kontakt: dr M.Popowska (III piętro, p. 320) kierunek biotechnologia Ilość osób na licencjat: 4-6; na pracownię magisterską: 4-6 ZESPÓŁ II – środowiskowy Kontakt: dr H.Boszczyk-Maleszak (IV pietro, p. 427) kierunek biologia; ochrona środowiska Ilość osób na licencjat: 3; na pracownię magisterską: 3 Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, odbędzie się 17 marca br. o godz. 12,00, sala 301A, III piętro

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Skład osobowy (+22)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google