Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proponowane tematy prac inżynierskich – rok akademicki 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proponowane tematy prac inżynierskich – rok akademicki 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 Proponowane tematy prac inżynierskich – rok akademicki 2012/2013

2 dr inż. Lucyna Holec-Gąsior
Zwierzęce rezerwuary toksoplazmozy. Szczepionki DNA w prewencji chorób pasożytniczych – stan obecny i perspektywy. Antygeny rekombinantowe Toxoplasma gondii w diagnostyce toksoplazmozy u zwierząt.

3 dr inż. Anna Brillowska - Dąbrowska
Diagnostyka Aspergillus fumigatus. Zastosowanie techniki MLST w różnicowaniu grzybów. Diagnostyka oportunistycznych zakażeń grzybów.

4 dr Beata Zalewska - Piątek
Adhezyny autoagregacyjne szczepów E.coli jako czynnik wirulentny warunkujący powstawanie biofilmu. Patogeneza infekcji dróg moczowych powodowanych przez uropatogenne szczepy E.coli. Problematyka zakażeń wewnątrzmacicznych powodowanych przez wirusy.

5 dr inż. Rafał Piątek Mechanizmy odpornościowe organizmów wykorzystywane w obronie przed zakażeniami wirusowymi. Wykorzystanie oddziaływań stabilizujące fimbrie typu chaperone-usher w konstrukcji układu do chromatografii powinowactwowej. Nieskończenie” stabilne białka - mechanizm stabilizacji oraz potencjalne wykorzystanie w inżynierii białkowej.

6 prof. Satish Raina In vivo disulfide bond formation. (Tworzenie mostków disiarczkowych in vivo). Catalysis of protein folding by peptidyl-prolyl isomerases. (Kataliza fałdowania białek przez izomerazy peptydyloprolinowe). Regulation of the heat shock response. (Regulacja odpowiedzi na szok cieplny). Non-coding RNA in regulation of critical functions. (Niekodujące RNA w regulacji krytycznych funkcji).

7 dr Gracjana Klein Biogenesis and translocation of lipopolisaccharides (LPS). (Biogeneza i translokacja lipopolisacharydów (LPS)). Regulation of essential sigma factor sigma E in control of outer membrane (OM). (Regulacja niezbędnego do życia czynnika sigma E w kontroli błony zewnętrznej (OM)). Proteolysis and quality control in the cytoplasm and periplasm. (Proteoliza i kontrola jakości w cytoplazmie i periplazmie).

8 dr inż. Marta Wanarska Analiza potencjału biotechnologicznego zimnolubnych drożdży. Analiza przydatności beta-galaktozydaz pochodzących z różnych źródeł do syntezy galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych związków chemicznych.

9 dr inż. Hubert Cieśliński
Produkcja biomasy alg z wykorzystaniem systemów otwartych typu ORP oraz zamkniętych typu PB. Metody biogazyfikacji biomasy stosowane do produkcji gazu syntetyzowego. Wykorzystanie genów reporterowych białek fluorescencyjnych w biologii molekularnej.

10 dr hab. inż. Paweł Sachadyn
Propozycja nowego leku białkowego wspomagającego gojenie ran i regenerację. Propozycja nowego celu molekularnego dla medycyny regeneracyjnej. Związki chemiczne wspomagające gojenie ran i regenerację. Peptydy RGD jako środki stymulujące gojenie ran i regenerację.

11 dr inż. Marcin Olszewski
Identyfikacja genów kodujących SAHazę (hydrolazę S-adenosylo-L-homocysteinową) u mikroorganizmów żyjących w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Identyfikacja genów kodujących prokariotyczną L-asparaginazę - enzymu o właściwościach przeciwbiałaczkowych.

12 dr hab. Beata Krawczyk Zaprojektowanie układu do genotypowania drożdżaków Candida albicans metodą ddLM PCR z wykorzystaniem genu akonitazy. Analiza statystyczna częstości występowania czynników wirulencji charakterystycznych dla wirulentnych i komensalnych szczepów E. coli oraz ich klasteryzacja do szybkiego wykrywania patotypu SEPEC E.coli. Poszukiwanie nowych celów molekularnych do identyfikacji gatunkowej i typowania genetycznego drożdżaków z rodzaju Candida w oparciu o sekwencje genów uczestniczących w rekombinacji genetycznej.


Pobierz ppt "Proponowane tematy prac inżynierskich – rok akademicki 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google