Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH"— Zapis prezentacji:

1 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
Ubezpieczenia Morskie Maciek Balcerowski

2 Krótka historia ubezpieczeń morskich
Babilonia i Palestyna (zwrot w naturze) Grecja i Rzym (pierwsze ubezpieczenia) Justyniańska pożyczka morska Renesansowe Włochy etc. www. konusig.wpia.uw.edu.pl 2

3 Czym są ubezpieczenia morskie?
Ubezpieczenia morskie są wyspecjalizowanymi ubezpieczeniami majątkowymi których przedmiotem jest interes majątkowy z żeglugą morską i dający się wyrazić w pieniądzu. Kompleksową regulację ubezpieczeń morskich zawiera Kodeks Morski w art do 338.

4 Ubezpieczenie morskie jako wyspecjalizowane ubezpieczenie majątkowe
Art. 821 KC Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu. Art § 1 KM Przedmiotem ubezpieczenia morskiego może być każdy interes majątkowy związany z żeglugą morską i dający się ocenić w pieniądzach.

5 Z jakich przyczyn zawierane są ubezpieczenia morskie?
Obecnie Nieprzewidywalne zjawiska pogodowe Katastrofy wywołane błędem załogi Piraci Dawniej Nieprzewidywalne zjawiska pogodowe Katastrofy wywołane błędem załogi Piraci www. konusig.wpia.uw.edu.pl 5

6 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Różnice? Dawniej Obecnie www. konusig.wpia.uw.edu.pl 6

7 Główne szlaki morskie

8 Ubezpieczenie morskie strona techniczna
Zawarcie umowy na rzecz osoby trzeciej (art. 296 KM) Nieważność umowy (art. 297 KM) Możliwość odstąpienia (art. 298 KM) Przedawnienie roszczeń (art. 299 KM) Ustalenie wartości ubezpieczenia (art.300 KM)

9 Ustalenie wartości ubezpieczenia
Wartość ubezpieczenia statku Wartość ubezpieczenia ładunku Wartość ubezpieczenia frachtu www. konusig.wpia.uw.edu.pl 9

10 Ubezpieczenie u kilku ubezpieczycieli
Dozwolone , powszechne , często konieczne, ale... www. konusig.wpia.uw.edu.pl 10

11 Przyczyny wielokrotnego ubezpieczenia
- zazwyczaj duża wartość przedmiotu ubezpieczenia - duże ryzyko - wymagania ubezpieczycieli www. konusig.wpia.uw.edu.pl 11

12 Obowiązek ujawnienia istotnych okoliczności
Ubezpieczenia majątkowe Art. 815 § 3 KC Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności Ubezpieczenia morskie Art. 305 w związku z art KM Art. 305 § 1 – prawo do odstąpienia od umowy z zachowaniem prawa do pełnej składki (uwaga art § 3 ) Art. 305 § 2 – zwiększenie składki www. konusig.wpia.uw.edu.pl 12

13 Ubezpieczenie generalne
Typ ubezpieczenia „masowego” Szczególne obowiązki www. konusig.wpia.uw.edu.pl 13

14 Zmiany niebezpieczeństwa
Ze strony ubezpieczonego Ze strony ubezpieczyciela www. konusig.wpia.uw.edu.pl 14

15 Odpowiedzialność ubezpieczyciela
Zakres odpowiedzialności Wyłączenie odpowiedzialności Wady ukryte Wydatki a.) w celu zachowania przedmiotu ubezpieczenia b.) na przywrócenie stanu poprzedniego www. konusig.wpia.uw.edu.pl 15

16 Abandon przedmiotu ubezpieczenia
Czym jest? Zrzeczenie się przez ubezpieczającego praw do przedmiotu ubezpieczenia i dające prawo do żądania pełnej sumy ubezpieczenia. Kiedy jest możliwy? Jest możliwy jeżeli całkowita strata przedmiotu ubezpieczenia jest nieunikniona bądź że zapobieżenie jej spowodowałoby niewspółmiernie wysoki wydatki

17 Przykładowe sytuacji dopuszczalności abandonu
Statek zaginął bez wieści Poważny wypadek Zagarnięcie przez piratów

18 Forma zgłoszenia abandonu
Forma pisemna W terminie Informacje na temat ograniczeń w rozporządzeniu przedmiotem

19 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
Dziękuję za uwagę! Maciek Balcerowski


Pobierz ppt "KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google