Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

A European Project supported within the Sixth Framework Programme for Research and Technological Development EU-DEEP Efektywne łączenie scentralizowanych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "A European Project supported within the Sixth Framework Programme for Research and Technological Development EU-DEEP Efektywne łączenie scentralizowanych."— Zapis prezentacji:

1 A European Project supported within the Sixth Framework Programme for Research and Technological Development EU-DEEP Efektywne łączenie scentralizowanych i rozproszonych źródeł energii leży w interesie Europy sgalant@symple.tm.fr

2 2 Objectives and achievements Partnerzy Informacje o projekcie Cel projektu Dotychczasowe osiągnięcia: Projekt wprowadzania ułatwień w podłączaniu rozproszonych źródeł energii do sieci energetycznej: kwestia przepustowości istniejących obecnie dystrybucyjnych sieci energetycznych Zatwierdzona metodologia, oraz związane z nią szkolenia, do oceny możliwości przepustowości sieci w pięciu deklarowanych segmentach odbiorców (handlowy, mieszkaniowy i przemysłowy) Projekty nowych przepisów promujących lokalny rynek energii elektrycznej Plan prezentacji

3 3 Partnerzy EU-DEEP Grecja Francja Czechy Włochy Szwecja Hiszpania Niemcy Cypr Belgia Polska Łotwa Węgry Finlandia Turcja Austria 39 partnerów z 16 krajów Projekt badań nad podłączeniem rozproszonych źródeł energii do dotychczasowych sieci elektrycznych nastawiony jest na użyteczność i ukierunkowany popytem Wielka Brytania

4 4 Istnieją już w Europie regiony (np. w Danii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii...) gdzie ustawodawcy, producenci i użytkownicy gazu / energii elektrycznej łączą energię pochodzącą z konwencjonalnych scentralizowanych elektrowni... … z odnawialnymi źródłami energii lub małymi jednostkami grzewczo- energetycznymi o lepszej wydajności cieplnej. Informacje o EU-DEEP

5 5 W obliczu gwałtownie rosnących cen ropy, kwestii potrzeby zmniejszenia emisji CO 2 oraz poszanowania energii, Europa musi wspólnie szukać nowych rozwiązań…. … oraz środków, które pozwolą na ZNACZĄCE zasilenie istniejących dystrybucyjnych sieci energetycznych przez lokalnie produkowaną energię elektryczną, co przełoży się na wymierne korzyści. Informacje o EU-DEEP Zmiana ceny baryłki ropy [$] w czasie

6 6 Wymierne korzyści mogące wpłynąć na głównych udziałowców… Zmniejszenie wysokości rachunków za energię Redukcja emisji CO 2 przy utrzymaniu jednakowych dostaw energii Odroczenie inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnej Polepszenie sprawności i jakości sieci dystrybucyjnej …..... Istnieją jednakże pewne ograniczenia przy obecnej konfiguracji sieci: przepustowość sieci Informacje o EU-DEEP

7 7 Cel EU-DEEP % produkowanej energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych źródeł energii w danym regionie Korzyści dla społeczności danego regionu 5 10 1520 25 Standardowe przedsięwzięcia IIIII INNOWACJE c b A bariery Przepustowość : ile rozproszonych źródeł energii może być podłączonych w celu maksymalizacji korzyści?

8 8 … pozwala zmieścić się w kosztach nie zmniejszając sprawności sieci, a więc przynosząc korzyść udziałowcom: uniknięcie braku dostaw prądu Metodologia zaproponowana przez EU-DEEP, dotycząca podłączeń rozproszonych źródeł energii, pozwala oszacować maksymalną przepustowość każdej sieci energetycznej... Cel EU-DEEP

9 9 Innowacyjne rozwiązania towarzyszące podłączeniom rozproszonych źródeł energii wymagają METODOLOGII optymalizującej złożone interakcje... Lokalne rynki energetyczne – kupno, sprzedaż elektryczności Technologia produkcji i podłączeń Przepisy wspierające wspólny rynek … i wykrycia korzystnych dla wszystkich stron lokalnych rozwiązań na Europejskim rynku energetycznym, który będzie w pełni zliberalizowany do 1 lipca 2007 Metodologia EU-DEEP

10 10 Technologia produkcji i podłączeń Zatwierdzona technologia

11 11 Zarówno nowe jak i istniejące już technologie produkcji energii elektrycznej testowane są przez firmy energetyczne i producentów podczas badań w warunkach rzeczywistych, w 5 różnych regionach (usytuowanych dotychczas we Francji, Grecji i Niemczech) Zatwierdzona technologia

12 12 … a dynamiczne symulacje systemów sieciowych pozwalają na zaprojektowanie podłączeń i technologii IT, które umożliwią i zagwarantują powszechne użycie dwukierunkowej wymiany energii elektrycznej Zatwierdzona technologia Napięcia fazowe Prądy

13 13 Lokalne rynki energetyczne – kupno, sprzedaż elektryczności Technologia produkcji i podłączeń Sprzyjające rejony lokalizacji

14 14 8 firm energetycznych (zaopatrujących 25% odbiorców z 25 krajów UE) wymienia informacje rynkowe w celu zlokalizowania 5 kluczowych rejonów gdzie urzycie rozproszonych źródeł energii zaspokoi obecne i przyszłe potrzeby odbiorców… Sprzyjające rejony lokalizacji

15 15 Dla tych 5 rejonów, kompanie energetyczne projektują i oszacowują nowe modele handlowe, współpracując z bankami i bazując na nowych schematach oszacowań finansowych doceniają większą elastyczność i możliwości powstałe przy połączeniu technologii rozproszonych źródeł energii z lokalnymi mechanizmami rynku energetycznego Sprzyjające rejony lokalizacji

16 16 Lokalne rynki energetyczne – kupno, sprzedaż elektryczności Technologia produkcji i podłączeń Przepisy wspierające wspólny rynek Innowacyjne przepisy

17 17 Proponowane są innowacyjne projekty przepisów maksymalizujące następujące korzyści Zwiększenie wydajności rynku energetycznego Niezależność ustawodawcy Możliwość kontroli nowych projektów Uzyskiwanie wszystkich możliwych korzyści Innowacyjne projekty przepisów

18 18 Objectives and achievements Pierwsze szkolenia dotyczące metodologii są już dostępne … …… dostarczają podstawowej wiedzy dotyczącej innowacyjnych połączeń konwencjonalnych źródeł z rozproszonymi źródłami produkującymi energię elektryczną PODŁĄCZENIE DO SIECI BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA KONSUMENTÓW WZROST LOKALNEGO MODELU RYNKOWEGO Szkolenia rozpowszechniające wyniki projektu

19 19 Wyniki badań % produkowanej energii elektrycznej pochodzącej z rozproszonych źródeł energii w danym regionie Korzyści dla społeczności danego regionu 5 10 1520 25 Obszar 1 Maksymalna przepustowość sieci może zostać oszacowana wszędzie w obrębie 25 krajów UE IIIII Obszar 2 Obszar 3

20 20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "A European Project supported within the Sixth Framework Programme for Research and Technological Development EU-DEEP Efektywne łączenie scentralizowanych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google