Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energy Energia Odnawialna Zarys i perspektywy w Niemczech 15 listopad 2011, Warszawa www.german-renewable-energy.com Federal Ministry for Environment,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energy Energia Odnawialna Zarys i perspektywy w Niemczech 15 listopad 2011, Warszawa www.german-renewable-energy.com Federal Ministry for Environment,"— Zapis prezentacji:

1 Energy Energia Odnawialna Zarys i perspektywy w Niemczech 15 listopad 2011, Warszawa www.german-renewable-energy.com Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety Anna, Florowski

2 I. Rozwój energii ze źródeł odnawialnych w Niemczech II. Koncepcja energetyczna Niemiec do roku 2050 III. Zmiany w ustawie o energii ze źródeł odnawialnych EEG IV. Sprawozdanie z zebranych doświadczeń na tym polu V. Wnioski

3 Udział energii odnawialnej w Niemczech w 2010 roku

4 Udział poszczególnych źródeł energii odnawialnej

5 Rozwój źródeł energii odnawialnej w latach 2000-2020

6 Odnawialna energia elektryczna, cieplna i paliwa

7 Produkcja prądu ze źródeł energii odnawialnej

8 Planowana produkcja prądu do roku 2030

9 Koncepcja rozwoju energetycznego do 2050 roku Rząd: 28 sierpnia 2010 Bundestag: 28 października 2010 Perspektywiczna strategia uwzględniająca wszystkie sektory Droga w epoką energii ze źródeł odnawialnych i oszczędności energii Treść: Konkretne Cele Różnorodne pakiety działań Jednoznaczny plan finansowania

10 Cele koncepcji rozwoju energetycznego do roku 2050 ClimateRenewable energies Efficiency Greenhouse gases (vs. 1990) Share of elec. Overall share Primary energy cons. Energy produc- tivity Building moderni- sation 2020 - 40%35%18%- 20% Increase to 2.1%/a Double the rate 1% 2% 2030 - 55%50%30% 2040 - 70%65%45% 2050 - 80-95%80%60% - 50%

11 Priorytety koncepcji rozwoju energetycznego Energia odnawialna w przyszłości wiodącym filarem zaopatrzenia w energię Oszczędność energii kluczowym wyzwaniem Sprawność odbiorników energii i infrastruktury linii energetycznych Oszczędnościowe budynki Rozwój transportu Badania naukowe w zakresie innowacji i nowych technologii Zaopatrzenie w energię w kontekście międzynarodowym Informacja, tolerancja i akceptacja

12 Finansowanie Specjalny budżet Fundusz energetyczny i klimatyczny Dochody ze sprzedaży certyfikatów 2011: 300 mln Do roku 2013 planowane 3 mld Gwarancja finansowania: - długoterminowa gwarancja ustawą EEG - finansowanie oszczędności energii - międzynarodowa ochrona klimatu

13 Sprawozdanie z doświadczeń w trakcie realizacji ustawy § 65 EEG:Rząd weryfikuje ustawę i przedstawia w Bundestagu do 31 grudnia 2011 sprawozdanie z doświadczeń, następne sprawozdania zostaną przedstawione co cztery lata Porozumienie koalicyjne 2009: –EEG – wcześniejsza niż planowana nowelizacja ustawy z mocą prawną z dniem 01.01.2012 (EEG zatwierdzona w maju 2011) –EEG - sprawozdanie z doświadczeń w przyszłości co 3 lata

14 Priorytety sprawozdania Rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej Analiza poszczególnych dziedzin (technologie, rozwój rynku, koszty produkcji prądu, wynagrodzenia) Uproszczenie ustawy EEG (system wynagrodzeń, bonifikaty) Propozycje działania w ramach ustawy EEG i poza nią Integracja energii odnawialnej z konwencjonalnymi sieciami elektrycznymi Wpływ ustawy EEG na ochronę klimatu, środowisko naturalne, tworzenie miejsc pracy i ekonomię.

15 EEG- nowelizacja ustawy 2011 Zmiany - wypracowane zostały wspólnie z branżą 24 lutego 2011 ustawa w Bundestagu (BR: 18.03.2011) Część ustawy, która była planowana z dniem 1 stycznia 2012 i która przewiduje redukcję ustawowego wynagrodzenia dla producenta energii odnawialnej została już zatwierdzona od 1 lipca 2011 –Dalsza redukcja o 3% powyżej 7.500 MW (dotychczasowa górna granica 6.500 MW) –Redukcja wynagrodzeń od 1 lipca 2011 –Kolejna redukcja z końcem roku 2011

16 Przewidywane wynagrodzenie za energię EEG do 2030 r.

17 Spadek kosztów solarnej instalacji elektrycznej

18 Miejsca pracy przy produkcji energii odnawialnej

19 Rynek pracy w 2010 r.

20 Wnioski Szybki rozwój źródeł energii odnawialnej Przyczyny: ambitne cele, efektywne ustawy, perspektywiczne zabezpieczenia inwestycji. Korzyści: ochrona klimatu, tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, redukcja importu energii. Dalsze kroki i wyzwania: redukcja kosztów, oszczędne obchodzenie się z energią, współpraca międzynarodowa.

21 Dziękuję za uwagę BMU Referat KI II 3 : Internationale und EU-Angelegenheiten Erneuerbare Energien. Berlin www.BMU.de Anna.Florowski@bmu.bund.de


Pobierz ppt "Energy Energia Odnawialna Zarys i perspektywy w Niemczech 15 listopad 2011, Warszawa www.german-renewable-energy.com Federal Ministry for Environment,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google