Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w ramach programu Leonardo da Vinci

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w ramach programu Leonardo da Vinci"— Zapis prezentacji:

1 w ramach programu Leonardo da Vinci
Projekt PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ finansowany ze środków Wspólnot Europejskich w ramach programu Leonardo da Vinci „Organizacja i prowadzenie gospodarstw ekologicznych jako potrzeba europejskiego rynku konsumentów”

2 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237
– zatwierdzenie wniosku – złożenie wniosku o dokumenty do MRiRW udzielenie pełnomocnictw do zawarcia umowy – podpisanie umowy z NA – rozpoczęcie projektu – seminarium KCER Brwinów – podpisanie porozumień trójstronnych z ILLUT Berlin - Brandenburg – seminarium Mieczysławów – seminarium LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/ z ILLUT Berlin – Brandenburg – wizyta kontrolno-monitorująca – zakończenie projektu – złożenie raportu końcowego

3 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237
Cele szczegółowe, dotyczące bezpośrednio uczestników projektu: Rozszerzenie kompetencji nauczycieli uczestniczących w projekcie w zakresie produkcji ekologicznej. Doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa i terminologii zawodowej związanej z rolnictwem, a w szczególności w języku niemieckim pozwoli wykorzystywać materiały w językach obcych. Poznanie metodologii opracowania materiałów szkoleniowo – dydaktycznych będzie przydatne podczas wypracowywania efektu materialnego (program kursu i obudowy dydaktycznej i materiałów upowszchniających produkcję ekologiczną). Poznanie systemu organizacji pracy w przedsiębiorstwach związanych z produkcją i dystrybucją produktów ekologicznych w Niemczech. Jest to szczególnie ważne, ponieważ partner niemiecki znany jest w Europie z wzorowej organizacji procesu produkcji i dydtrybucji. Poznanie stosowanej niemieckiej technologii informacyjno- komunikacyjnej w programie "Uczenie się przez całe życie", a zwłaszcza w kształceniu ustawicznym w różnych formach kształcenia kursowego, doskonalenia zawodowego.

4 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237
Pakiet edukacyjny Efekt materialny projektu będzie składał się z następujących elementów: Program szkolenia rolnictwa ekologicznego Materiały informacyjne dotyczące gospodarstw ekologicznych

5 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237
Materiały informacyjne dotyczące produkcji biopaliw - opracowanie zawierające wybrane informacje dotyczące: Funkcjonowania rolnictwa w Niemczech, Funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w Niemczech, z uwzględnieniem kształcenia rolników i pracowników sektora rolniczego, Prawnych uwarunkowań produkcji ekologicznej w Polsce Niemczech, Ekologicznych technologii upraw roślin, hodowli zwierząt, Analizy ekonomicznej kosztów i możliwości produkcji, przetwarzania i dystrybucji surowców produkowanych metodami ekologicznymi Systemów certyfikacji gospodarstw i produktów ekologicznych, Rozwoju rynku produktów ekologicznych w Europie, Niemczech i Polsce, Upowszechniania idei produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej.

6 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237

7 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237
Uczestnicy wymiany doświadczeń: Bednarz Bożena Bilska Jolanta Caliński Jan Chmieliński Andrzej Czaplicka Teresa Ciszkiewicz Jolanta Gryc Teresa Kobyłecka Teresa Kulka Andrzej Kazimierz Matuszczak Zygmunt Milewska Marianna Salamon Krzysztof Snarska Teresa Sroga Barbara Sroka Mirosław Strzałkowski Andrzej Tomaszewska Marzena Joanna Torbicz Elżbieta Walczak Hanna Wrzesińska- Kopcik Monika

8 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Zaświadczenie i EUROPASS MOBILITY

9 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Zaświadczenie od PARTNERA NIEMIECKIEGO

10 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 SEMINARIUM – PRODUKCJA EKOLOGICZNA

11 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 System kształcenia zawodowego w Niemczech

12 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 SZKOŁA ZAWODOWA

13 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 PRODUKCJA BIOGAZU

14 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 PRODUKCJA BIOGAZU

15 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Doświadczalne uprawy ekologiczne

16 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Doświadczalne uprawy ekologiczne

17 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Wejście do niektórych obiektów wymagało obuwia ochronnego

18 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Uprawa ekologiczna

19 LdV PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140237 Krajobraz towarzyszący uprawom ekologicznym

20 LdV PL/08/LLP- LdV/VETPRO/140237 Krajobraz towarzyszący uprawom ekologicznym

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "w ramach programu Leonardo da Vinci"

Podobne prezentacje


Reklamy Google