Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompleksowy Program Dla Firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompleksowy Program Dla Firm"— Zapis prezentacji:

1 Kompleksowy Program Dla Firm
e-Laboro Kompleksowy Program Dla Firm

2 autor programu: mgr inż. Adrian Sorbian

3 firma Elaboro dystrybutor programu
od 10 lat nieprzerwanie obecna na polskim rynku komputerowym lider branży w województwie zachodniopomorskim zatrudniająca wysokiej klasy specjalistów szeroki wachlarz działalności handlowej firmy Logos pozwala na bieżącą i dogłębną analizę zmian i potrzeb zachodzących w nowoczesnym i efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem nasze doświadczenie poparte rzetelną wiedzą i kompetencją przekłada się na sukces innych firm Firma Elaboro to gwarancja solidności, odpowiedzialności i fachowości.

4 laboro (łac.) – praca „labor omnia vincit” (łac.) -
nasze motto: „labor omnia vincit” (łac.) - praca zwycięża wszystko Platon

5 spis treści: idea i założenia programu zalety programu e- Laboro
prezentacja konkretnych rozwiązań moduły programu (sekcja kosztorysy) podsumowanie, prezentacja on line

6 idea i założenia programu
Program e-Laboro powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku związanego z nowoczesnym zarządzaniem sektorem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Naszym naczelnym założeniem było takie ujęcie poszczególnych działów i pionów firmy by tworzyły one jasny i całościowy obraz faktycznego jej stanu Jedynie kompleksowa wiedza daje kadrze zarządzającej możliwość podjęcia szybkich i co najważniejsze właściwych decyzji, mających wpływ na całą firmę.

7 zalety programu e-Laboro
elastyczność, dostosowanie do indywidualnych potrzeb każda firma charakteryzuje się specyficznymi potrzebami i wymaga indywidualnego podejścia. Jako twórcy oprogramowania jesteśmy w stanie zapewnić szybkie dostosowanie produktu do indywidualnych i zmieniających się potrzeb danej firmy, uwzględniając specyfikę każdej branży. Unikalność tego rozwiązania daje nam możliwość ciągłej rozbudowy programu o nowe moduły, a co za tym idzie ciągłego ulepszania i usprawniania działalności naszego produktu

8 zalety programu e-Laboro
kompleksowość program e-Laboro obejmuje funkcjonowanie wszystkich działów firmy: - obsługa budżetu budowy zakup i zamówienia materiałów -sprzedaż i rozliczenie sprzedaży księga handlowa - kadry i płace środki trwałe i wyposażenie - obsługa produkcji moduł do kontaktów B2B - obieg dokumentów, komunikacja współpracując między sobą działy te tworzą kompleksowy system wspomagający zarządzanie firmą, co pozwala na pełne wykorzystanie jej potencjału

9 zalety programu e-Laboro
przejrzystość, klarowny obraz w funkcjonowaniu firmy stanowi najważniejsze źródło wiedzy wspomagające zarządzenie, daje możliwość podjęcia właściwych decyzji, szybkiej reakcji na zachodzące zmiany. Daje możliwość obserwacji wszystkich zdarzeń zachodzących w firmie. Nawet będąc z dala od firmy można sprawdzić raporty finansowe, sprzedaż, stan magazynu czy też zobaczyć kto jest w danej chwili w pracy

10 zalety programu e-Laboro
mobilność program e- Laboro daje możliwość prowadzenia firmy z dowolnego miejsca, o dowolnej porze i przy użyciu dowolnego urządzenia mającego dostęp do Internetu. Działa równie dobrze na komputerach stacjonarnych, jak i na notebooku czy telefonie komórkowym. Dzięki temu umożliwia łatwe stworzenie jednolitego systemu informatycznego firmom np. terytorialnie rozproszonym, posiadającym liczne oddziały, filie i magazyny oraz mobilnych pracowników (np. przedstawicieli handlowych)

11 zalety programu e-Laboro
bezpieczeństwo to aspekt do którego przywiązujemy szczególną uwagę. Nasz produkt wyposażony jest w automatyczny mechanizm robienia kopii, ponadto posiada mocne kodowanie protokołu z certyfikatem RSA (podobne jak w bankach). Dodatkowo wprowadzono zabezpieczenia dostępu do systemu po numerze IP użytkownika oraz zabezpieczenie programu hasłem

12 zalety programu e-Laboro
przyjazny dla użytkownika program e-Laboro wykorzystuje zarówno Internet jak i standardową przeglądarkę internetową. Dlatego program jest łatwy we wdrożeniu i nie wymaga długotrwałych szkoleń. Praca jest w dużej mierze intuicyjna, wspomagana graficznymi ikonami ułatwiającymi realizację poszczególnych funkcji, obrazowo prowadzi użytkownika przez poszczególne operacje 'za rękę'. Przyswojenie zasad pracy z systemem nie powinno sprawiać problemów nawet osobom bez długiej praktyki w pracy z komputerem

13 zalety programu e-Laboro
wsparcie techniczne oferujemy efektywny system szkoleń oraz fachową opiekę nad programem. Wdrożenie programu zakończy się wykonaniem testów akceptacyjnych

14 zalety programu e-Laboro
aktualizacja oprogramowania dzięki wykorzystaniu Internetu reakcja na zgłaszane problemy jest praktycznie natychmiastowa. Zbędny staje się np. dojazd do firmy, gdyż wszelkie zgłaszane problemy oraz wprowadzane aktualizacje odbędą się drogą internetową. Przesyłane przez e- mail w postaci spakowanej wraz z instrukcją obsługi. Po rozpakowaniu do katalogu docelowego wywoła program serwisowy, który zaktualizuje strukturę bazy danych.

15 Prezentacja konkretnych rozwiązań
obsługa budżetu budowy program e-Laboro posiada możliwość wgrywania plików z programu Norma i tworzenia za jego pomocą Budżetu Budowy. Budżet taki jest: - edytowalny - zawiera wszystkie pozycje RMS z pliku Norma - zawiera szczegółowy opis pozycji RMS Pod budżet podpięte zostaną faktury zakupu i dokumenty WZ, które dostarczane będą przez dostawców. Pozwoli to na rozliczanie budowy on-line bez strat czasowych związanych z przesyłaniem dokumentów do centrali firmy

16 Prezentacja konkretnych rozwiązań
zakup i zamówienia materiałów Kierownicy budowy mają możliwość przyjęcia faktury sprzedaży od dostawcy bądź WZ od dostawcy bezpośrednio na budowie, za pomocą komputera bądź innego urządzenia mobilnego wyposażonego w przeglądarkę, następnie podpięcia tego dokumentu pod pozycję RMS z budżetu budowy na zamówieniu zakupu dostępna jest możliwość specyfikacji pozycji: wyposażenia, środków trwałych, usługi (sprzętu), materiałów budowlanych bądź handlowych dokumenty zakupu mają możliwość opisu, komentarza i podpięcia pod niego odpowiedniego pliku np. skanu Przy fakturach obejmujących towar bądź usługi rozliczane na kilka budów istnieje możliwość podziału ręcznego kosztów, bądź też podziału kosztów wg wykorzystania na poszczególnych budowach danej usługi lub towaru (dla działu księgowości).

17 Prezentacja konkretnych rozwiązań
sprzedaż i rozliczenie sprzedaży dokumenty sprzedaży powiązane są z rozliczeniem budowy: - materiałowym - środkami trwałymi i wyposażeniem pozostałym po budowie Dokumenty sprzedaży mają możliwość autoryzacji przez osobę upoważnioną przez Zarząd firmy

18 Prezentacja konkretnych rozwiązań
księga handlowa po przyjęciu przez kierownika budowy i autoryzacji przez osobę wyznaczoną z ramienia Zarządu, księgowość po weryfikacji dokumentu posiada możliwość zaksięgowania do księgi handlowej poprzez wybranie schematu dekretacji Dokumenty automatycznie dekretowane przez schemat funkcjonujące w firmie to: Faktura zakupu / korekty zakup, Faktura sprzedaży / korekty sprzedaży, Przychód wew., Rozchód wew., KP / KW, Obsługa wyciągów bankowych, Przesunięcie magazynowe, Płace Program posiada pełne i elastyczne raporty i zestawienia

19 Prezentacja konkretnych rozwiązań
kadry i płace Pełne kadry i płace z podziałem na tabelę kosztów rozłożonych na budowy prezentują się następująco: - płace liczone z pozycji na liście płac netto i brutto - realizacja listy płac dekretuje do księgi handlowej - współpraca z płatnikiem - umowy zlecenia Rozliczenie listy płac pracowników pracujących w firmach podwykonawców

20 Prezentacja konkretnych rozwiązań
środki trwałe i wyposażenie - środki trwałe i wyposażenie z umiejscowieniem gdzie aktualnie są i kto jest za nie odpowiedzialny (zgodnie z normą ISO) - amortyzacja i rozliczenie kosztów z podziałem na budowy na których były wykorzystywane - stały podgląd środków aktualnie będących w centrali - elastyczne rozliczenie czasu używania środków trwałych i wyposażenia

21 Prezentacja konkretnych rozwiązań
moduł B2B (biznes to biznes) - możliwość kontaktów z kontrahentami poprzez stronę www - organizacja „mini” przetargów na zakup materiałów budowlanych - szukanie pracowników i składanie przez nich ofert CV - możliwość sprzedaży i zamówień na materiały, które chcemy sprzedać - możliwość składania oferty poprzez stronę www

22 Prezentacja konkretnych rozwiązań
obieg dokumentów, komunikacja Do każdego dokumentu zapisanego do programu istnieje możliwość dodania skanu tegoż dokumentu. Program ponadto zawiera: - listę plików używanych w codziennej pracy (ustawy, przepisy, oferty) pliki te dostępne będą on-line z podziałem na uprawnienia - moduł komunikatora wew. służący do wymiany informacji i poleceń w firmie

23 Moduły programu sekcja kosztorysy
dokumenty

24 Moduły programu sekcja kosztorysy
harmonogram budowy

25 Moduły programu sekcja kosztorysy
harmonogram robót

26 Moduły programu sekcja kosztorysy
harmonogram materiałów

27 Moduły programu sekcja kosztorysy
harmonogram sprzętu

28 Moduły programu sekcja kosztorysy
pracownicy

29 Moduły programu sekcja kosztorysy
spis faktur zakupu

30 Moduły programu sekcja kosztorysy
w przetargach

31 Moduły programu sekcja kosztorysy
inny dział

32 Moduły programu sekcja kosztorysy
edycja budżetu

33 Moduły programu sekcja kosztorysy
działy

34 Moduły programu sekcja kosztorysy
pozycje

35 Moduły programu sekcja kosztorysy
robocizna

36 Moduły programu sekcja kosztorysy
materiały

37 Moduły programu sekcja kosztorysy
sprzęt

38 Moduły programu sekcja kosztorysy
daty

39 Moduły programu sekcja kosztorysy
plan odbiorów

40 Moduły programu sekcja kosztorysy
realizacja odbiorów

41 po przerwie zapraszamy na prezentację programu on line
Krótka przerwa po przerwie zapraszamy na prezentację programu on line


Pobierz ppt "Kompleksowy Program Dla Firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google