Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Racjonalne gospodarowanie pomieszczeniami Uczelni Henryk Zioło listopad 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Racjonalne gospodarowanie pomieszczeniami Uczelni Henryk Zioło listopad 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Racjonalne gospodarowanie pomieszczeniami Uczelni Henryk Zioło listopad 2012r.

2 PODSTAWA PRAWNA Zarządzenia nr 45/2007 Rektora AGH z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zasad gospodarki pomieszczeniami Uczelni

3 KATEGORIE POWIERZCHNI biblioteka, czytelnia sala wykładowa sala ćwiczeniowa sala laboratoryjna sala konferencyjna biuro pokój pracowników pracownia naukowo- badawcza korytarz klatka schodowa sanitariat warsztat pom. techniczne magazyn pom. pomocnicze inne parking

4 KATEGORIE POWIERZCHNI biblioteka-czytelnia sala wykładowa sala ćwiczeniowa sala wykładowa sala laboratoryjna sala konferencyjna biuro pokój pracowników pracownia naukowo-badawcza Powierzchnia dydaktyczna Powierzchnia pracownicza

5 KATEGORIE POWIERZCHNI korytarz klatka schodowa sanitariat parking warsztat magazyn pom. pomocnicze inne Powierzchnia ogólnodostępna Powierzchnia pomocnicza

6 Struktura powierzchni pomieszczeń Uczelni

7 STRUKTURA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ UCZELNI

8 OPŁATA WYRÓWNAWCZA § 6 Zarządzenia ust. 1. Na początku każdego roku kalendarzowego wykonywane są analizy wykorzystania zasobu pomieszczeń objętego ePomAGH. W wyniku analiz określane są m.in. współczynniki zagęszczenia dla powierzchni dydaktycznej i powierzchni pracowniczej. ust. 2. Na podstawie analiz, o których mowa w ust. 1, Rektor wyznacza przedział dopuszczalnego odchylenia współczynników zagęszczenia, obliczanych dla poszczególnych użytkowników, od wartości średniej danego współczynnika obliczonego dla całej uczelni. ust. 3. Użytkownicy posiadający nadmiar powierzchni ponad ilość powierzchni wyliczonej w oparciu o maksymalne określone przez Rektora współczynniki, obciążani są opłatą wyrównawczą, stanowiącą krotność należnej od nadmiarowej powierzchni opłaty użytkowej obliczanej w oparciu o stawkę eksploatacyjną ustaloną na bieżący rok kalendarzowy.

9 POWIERZCHNIA PRACOWNICZA Do powierzchni pracowniczej wlicza się pomieszczenia pełniące zgodnie z ePomAGH funkcję: biuro, pokój pracowników, pracownia naukowo- badawcza (uwzględnia się w 50%) oraz sala konferencyjna wykorzystywana do pozostałych celów (grupa taryfowa D). Do wyliczeń przyjmuje się liczbę przeliczeniową pracowników stanowiącą sumę iloczynów liczby pracowników w poszczególnych grupach i odpowiadających grupom współczynników: dla samodzielnych pracowników nauki – 3,0 dla adiunktów i starszych wykładowców – 2,0 dla pozostałych nauczycieli akademickich – 1,0 dla pozostałych pracowników – 1,0 dla doktorantów – 0,5 OPŁATA WYRÓWNAWCZA

10 POWIERZCHNIA DYDAKTYCZNA Do powierzchni dydaktycznej wlicza się pomieszczenia pełniące zgodnie z ePomAGH funkcję: biblioteka/czytelnia, sala wykładowa, sala ćwiczeniowa, sala laboratoryjna oraz sala konferencyjna wykorzystywana do dydaktyki (grupa taryfowa C). Do wyliczeń przyjmuje się udział poszczególnych wydziałów w liczbie godzin dydaktycznych w całej Uczelni, na podstawie danych Senackiej Komisji ds. Budżetu według wewnątrzuczelnianego algorytmu, na każdy rok kalendarzowy

11 WYDZIAŁY – STRUKTURA POWIERZCHNI

12 POWIERZCHNIA PRACOWNICZA

13 POWIERZCHNIA DYDAKTYCZNA

14 POWIERZCHNIA POMOCNICZA

15 SALE KONFERENCYJNE

16 OW 2011

17 OW – dydaktyka 2012

18 OW – pracownicze 2012


Pobierz ppt "Racjonalne gospodarowanie pomieszczeniami Uczelni Henryk Zioło listopad 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google