Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRAKTAT WERSALSKI A SPRAWA POLSKA WALKA O GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRAKTAT WERSALSKI A SPRAWA POLSKA WALKA O GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ"— Zapis prezentacji:

1 TRAKTAT WERSALSKI A SPRAWA POLSKA WALKA O GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ

2 14 PUNKTÓW WILSONA Orędzie prezydenta Woodrowa Wilsona, styczeń 1918:
„Powstać powinno niepodległe państwo polskie, obejmujące terytoria zamieszkane przez bezsprzecznie polską ludność, z wolnym i bezpiecznym dostępem do morza, państwo, którego polityczna i gospodarcza niezależność oraz integralność terytorialna będą gwarantowane na mocy międzynarodowego porozumienia”

3 KONFERENCJA PARYSKA 1. 1919 – powrót do kwestii polskich:
- Odrodzenie państwa polskiego. - Kwestia granicy polsko-niemieckiej. 2. Przedstawiciele Polski na konferencji: - Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski: - Dążenie do granic przedrozbiorowych i uzyskanie terenów zamieszkanych przez Polaków. 3. Ostateczna forma granic: Wielkopolska, Pomorze Wschodnie, Gdańsk miastem wolnym, plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach. 4. Polska podpisuje Mały Traktat Wersalski.

4 POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918-1919
Sejm Dzielnicowy – organ legalny. Naczelna Rada Ludowa – kierowała powstaniem, przejmowała władzę na oswobodzonych terenach. Powstanie armii powstańczej – gen. Józef Dowbór- Muśnicki. Koniec walk i wymuszenie rozejmu przez mocarstwa zachodnie – Traktat Wersalski potwierdza granicę zachodnią.

5 POWSTANIA ŚLĄSKIE 1. I Powstanie śląskie 16. 08.1919.:
- Brak pomocy rządu polskiego. /1920 na mocy Traktatu Wersalskiego organizuje się Międzynarodowa Komisja Rządząca i Plebiscytowa w oparciu o wojsko włoskie i francuskie. Polskę reprezentuje Wojciech Korfanty. 2. II Powstanie śląskie 19/ : - Powstaje polsko – niemiecka policja. - Plebiscyt Polska 500 tys. głosów, Niemcy 700 tys. 3. III Powstanie śląskie 2/ : - Na czele staje Wojciech Korfanty. - Wsparcie rządu polskiego i armii polskiej. - Wyparcie Niemców z terenów plebiscytowych. - Na mocy rozejmu Polska zyskuje dodatkowe 29% spornego terytorium.

6 PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH
: Klęska Polski. Jedynie 5% obywateli opowiedziało się za chęcią „przynależenia” do Polski. Brak zaangażowania rządu w akcję plebiscytową. Obawy mieszkańców przed bolszewikami.

7 WOJNA UKRAIŃSKO – POLSKA
Pierwszy konflikt o granice. Tereny sporne – Lwów, Galicja Wschodnia, Wołyń. Proklamacja Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Organizacja opozycji wojskowej w Lwowie – oddziały polskie gen. Józefa Hallera. Odzyskanie Lwowa – zabiegi Romana Dmowskiego o włączenie ziem do Polski. – sojusz Józefa Piłsudskiego z Ukrainą.

8 ZAGROŻENIE SOWIECKIE – zmiana sytuacji na froncie – do granicy Polskiej kieruje się armia sowiecka gen. Michaiła Tuchaczewskiego. W Warszawie formułuje się Rada Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim. Władysław Grabski szuka pomocy w Spa. Niemcy domagają się zwrotu Wielkopolski i Pomorza. Brytyjczycy proponują Sowietom linię Curzona. Powołanie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski.

9 BITWA WARSZAWSKA SIERPIEŃ 1920
Na środkowym odcinku frontu, w walkach o Radzymin generał Haller powstrzymuje Tuchaczewskiego. Uderzenie wojsk marszałka Piłsudskiego znad Wieprza Znaczenie bitwy. „Cud nad Wisłą”. Pokój ryski – Polska, Rosja i Ukraina regulują granice: - Bolszewicy oddają zagrabione dobra. - Sowieci przejmują ziemie Ukrainy i Białorusi. - Polska otrzymuje Galicję Wschodnią z Lwowem.

10 KWESTIA WILNA Państwo litewskie powstaje w 1918.
W wojnie polsko – bolszewickiej staje po stronie bolszewików. gen. Lucjan Żelichowski na polecenie Piłsudskiego zajmuje Wilno. 1922. – wcielenie Wilna do Polski – napięcie stosunków między Polską a Litwą.

11 KONFLIKT O ŚLĄSK CIESZYŃSKI
1919. – wtargnięcie Czechów na tereny kontrolowanie przez Polaków aż do linii Wisły. Mocarstwa Zachodnie w Spa ustalają granicę na Olzie aż do momentu przeprowadzenie plebiscytu w 1920. Polska traci Zaolzie z 120 tys. mieszkańców.


Pobierz ppt "TRAKTAT WERSALSKI A SPRAWA POLSKA WALKA O GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google