Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapraszam Państwa do obejrzenia prezentacji :

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapraszam Państwa do obejrzenia prezentacji :"— Zapis prezentacji:

1 Zapraszam Państwa do obejrzenia prezentacji :
„ Z życia szkoły”. r.

2 NOWA STRONA www.spzglobien.pl
Dotychczasowa strona :

3 www.sp.zglobien.com.pl BIP: spzglobien.ires.pl
W Szkole Podstawowej w Zgłobniu: W klasach od 0-VI uczy się : 134 naszych wychowanków Liczba uczniów w poszczególnych klasach : -minimalna ; 16 - maksymalna ; 24

4 Misja naszej szkoły budowana jest na trzech wartościach:
Mądrość oparta na wiedzy 2. Miłość rozumiana jako akceptacja i wspólnota celów 3. Wolność czyli tolerancja i odpowiedzialność za siebie oraz innych

5 Wynikiem realizowanej misji jest rzetelne zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez naszych uczniów w połączeniu ze znajomością dziedzictwa kulturowego regionu i kraju Na powodzenie misji wpływają 3 podstawowe zadania szkoły : DYDAKTYKA, WYCHOWANIE I OPIEKA , WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

6 DYDAKTYKA KLASA VI – SPRAWDZIAN ( skala od 1-9 ) DIAGNOZOWANIE
2008 – 8 ( b. wysoki ) 2009 – 5 ( średni ) 2010 – 7 ( wysoki ) 2011 – 6 ( wyżej średni ) ( wyżej średni ) Przygotowanie : sprawdzian próbny terminy : XI 2012 i III 2013 r. Wyniki sprawdzianu ; koniec maja 2013 r. KLASA III i VI – „OPERON” – IV 2013 , I 2013 KLASY IV – VI Program „Dobry sprawdzian wiedzy” we współpracy z Ośrodkiem Diagnostyki Edukacyjnej – Kraków , i wydawnictwem WSiP

7 EWALUACJA WEWNĘTRZNA Zespół ds. ewaluacji w roku szkolnym 2012/2013 bada wybrane wymagania w ramach określonych przez MEN obszarów pracy szkoły : 1. Analizuje się wyniki sprawdzianu w kl. VI ( 1.1) 2. Uczniowie są aktywni ( 1.3 ) 3. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju ( 3.1 ) 4. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny (4.2 ) Czerwiec 2013 ; RAPORT podsumowujący - do wiadomości Rady Rodziców . Wnioski do korekty działań i dalszej pracy – Raport dyrektora z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013

8 Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia dydaktyczne
Zajęcia przedmiotowe Zajęcia artystyczne/sportowe 10 rodzajów wyrównawcze polonistyczno matematyczne ( kl. I , kl. III ) , zajęcia polonistyczno – matematyczne dla uczniów zdolnych ( kl. II - III ) zajęcia wyrównawczo-aktywizujące j. angielski ( kl. I-III ) matematyka - Zajęcia przygotowujące do konkursów i sprawdzianu po klasie VI ( kl. V-VI ) zajęcia wyrównawcze z matematyki; ( kl. IV-VI ) , spotkanie z Biblią , ( kl. IV ) zajęcia wyrównawczo-aktywizujące z języka angielskiego ( kl. IV-VI ) zajęcia wyrównawcze z przyrody ( kl. V-VI ) zajęcia dla uczniów zdolnych –historia (V-VI ) zajęcia dla uczniów zdolnych j. niemiecki (V-VI ) 4 rodzaje Zajęcia artystyczne w świetlicy szkolnej ( kl II) Zajęcia z piłki siatkowej (IV-VI ) Zajęcia plastyczne ( IV-VI ) Zajęcia muzyczne ( IV-V )

9 Nasz tydzień – dodatkowe zajęcia dydaktyczne
INNE zajęcia dodatkowe 3 rodzaje Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysleksją ( kl. IV-VI ) Zajęcia z j. polskiego przygotowujące do sprawdzianu kl.VI Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze wskazaniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kl V-VI 31 uczniów objętych dodatkowymi zajęciami z uwagi na dysfunkcje 18 uczniów posiadających opinie Poradni

10 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III termin : IX 2012 – VI 2013
PROJEKT „EDUSCIENCE” ( dotyczy kl. I ) we współpracy z PAN , „Pro-Futuro” i American Systems Innowacja pedagogiczna ; Cel projektu ; popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych wśród dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych metod i narzędzi ( tablica interaktywna, platforma e-learningowa ) Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska (nauczyciel kl. I) 2. mgr Renata Wójcik (koordynator projektu )

11 EDUSCIENCE PIKNIK NAUKOWY 15.11.2012 r.

12 EDUSCIENCE – PIKNIK NAUKOWY 15.11.2012 r.

13 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III termin : IX 2012 – VI 2013
PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-EDUKACYJNE „Bezpieczna droga do szkoły” i „Policja nie tylko dzieciom” ( we współpracy z KM policji Rzeszów ) Cel ; profilaktyka, wzrost poziomu bezpieczeństwa uczniów, Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Agata Świder

14 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III termin : IX 2012 – VI 2013
A. „Klub bezpiecznego puchatka” B. „Ratujemy i uczymy ratować” ( we współpracy z fundacją WOŚP) Cel ; profilaktyka prozdrowotna Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Agata Świder

15 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH I-III termin : IX 2012 – VI 2013
PROGRAMY PROMUJĄCE ZDROWE ODŻYWIANIE A. „Warzywa i owoce w szkole” B. „Szklanka mleka” ( we współpracy z RARR oraz firmą BOGAR ) Wszyscy uczniowie klas I-III Cel ; profilaktyka prozdrowotna Nauczyciele prowadzący : 1. mgr Bogumiła Dąbrowska 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Agata Świder

16 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI termin : IX 2012 – VI 2013
SZKOLNY PROGRAM ROZWOJU UZDOLNIEŃ I ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW SZKOLNY PROGRAM POPRAWY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W STANDARDZIE EGZAMINACYJNYM „Czytanie”, „Pisanie” ( zgodnie z wnioskami nadzoru pedagogicznego 2011/2012 )

17 PROJEKTY i PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W KLASACH IV-VI termin : IX 2012 – VI 2013
PILOTAŻOWY PROGRAM RZĄDU I MEN ; „CYFROWA SZKOŁA” Wartość projektu: ,11 zł. Efekty „twarde” ; sprzęt elektroniczny na wyposażeniu szkoły Efekty „miękkie” ; nowe formy pracy dydaktycznej , rozwój kompetencji ICT uczniów i kadry nauczycielskiej Nauczyciele prowadzący : 1. mgr inż. Bożena Drozdowska-Wnęk ; szkolny koordynator 2. mgr Renata Wójcik 3. mgr Agata Król-Drzał 4. mgr Barbara Lis 5. mgr Magdalena Fritz 6. mgr Krystyna Miłek 7. mgr Bartłomiej Wisz

18 Zajęcia lekcyjne z TIK Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Notebooki wykorzystywane są na zajęciach lekcyjnych w szkole przede wszystkim przez uczniów klasy IV – realizujących założenia nowej podstawy programowej. Szansę skorzystania z nowych technologii w edukacji mają również uczniowie klasy V i VI.

19 Korzyści z wykorzystywania TIK w czasie lekcji
Pomoce dydaktyczne pozwalają na wzbogacenie i urozmaicenie lekcji poprzez stosowanie wizualizacji i interaktywności. Nowoczesne metody pracy, pozwalają uczniom na lepsze przyswojenie wiedzy a lekcje z wykorzystaniem technologii multimedialnej są ciekawsze i bardziej atrakcyjne. Uczniowie chętniej się uczą i są bardziej aktywni w czasie lekcji ale co istotne także na zajęciach pozalekcyjnych np. dydaktyczno –wyrównawczych.

20 Klasa IV - zajęcia przyrody

21 Ćwiczenia interaktywne w klasie IV

22 Lekcja matematyki w klasie IV

23 Lekcja techniki w kl. V

24 Dzień otwarty projektu Cyfrowa Szkoła – ZAPRASZAMY
( czwartek ) Dzień otwarty projektu Cyfrowa Szkoła – ZAPRASZAMY

25 KONKURSY 2012/2013 SZKOLNE DLA KLAS IV-VI SZKOLNE DLA KLAS 0-III
Lp Nazwa konkursu Termin 1. Konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły” IX 2012 r 2. Konkurs muzyczny „Kolędy i Pastorałki” XII 2012 r. 3. Konkursy świetlicowe „Moje święta ” „Moi rodzice ” 4. Konkurs ekologiczny „Mały przyjaciel przyrody” IV 2013r. 5. Konkurs plastyczny „ Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” I 2013r. 6. Konkurs ortograficzny „Mały mistrz ortografii” V r. 7 Konkurs czytelniczy „Za górami za lasami” III 2013 Lp. Nazwa konkursu Termin 1. II szkolny konkurs ortograficzny III 2013 2. Gwiazdkowy turniej szachowy XII 2012 3. Plastyczny konkurs „Zgłobień – wiosną ” 4. Konkurs matematyczny „Tangramowy świat” IV 2013 5. Gminny konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej V 2013

26 KONKURSY POZASZKOLNE – SUKCESY
GMINNE POZAGMINNE Gminny Konkurs Plastyczny organizowany przez Bibliotekę Publiczną pt. ,,Jaka jest Ukraina” –wyróżnienie Sylwia Lib XVII Gminny Konkurs "Szopka Bożonarodzeniowa 2012" nagrody Marlena Mik (0) Wiktoria Michno (II), Faustyna Świder (II)  Gminny Konkurs Plastyczny : ,,Z pasją świat zdobywamy od uzależnień z daleka się trzymamy”, nagroda: Kacper Soja – kl . I XXIX Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Słupsku – I miejsce ( laureat ) Bernadetta Jakubowska uczennica klasy VI

27 XXIX Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w Słupsku –
Jury przewodniczy znana i lubiana poetka Wanda Chotomska. Zasiadają w nim także poeci, pisarze, dziennikarze, krytycy literaccy, poloniści oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Pomorskiej w Słupsku. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 493 szkoły z całej Polski oraz 34 szkoły polonijne. Łącznie nadesłano zestawów literackich Uroczysta gala i wręczenie nagród 20 maja 2013 roku w Polskiej Filharmonii Simfonia Baltica. Nagrodzone prace znajdą się w książce pokonkursowej pt. „Poprowadź mnie przez zielone ogrody”, którą otrzymają wszyscy laureaci. Wanda Chotomska nazwała ten konkurs największą imprezą kulturalną w Polsce poświęconą młodym talentom literackim i promującą dziecięcą twórczość.

28 SUKCESY SPORTOWE GMINNE POZAGMINNE
- I miejsce ; siatkówka dziewcząt ( drużyna ) II miejsce siatkówka chłopców II miejsce koszykówka dziewcząt - Gminne „Biegi przełajowe” , Bieg na 500m Maksymilian Lib – I miejsce, Kamila Pisarek – III miejsce, Koczynasz Miłosz – III miejsce ; Bieg na 1000 m Izabela Baran – I miejsce, Koczynasz Jonasz – III miejsce III miejsce półfinał powiatowy siatkówka dziewcząt ( drużyna ) - Wojewódzkie mistrzostwa lekkoatletyczne Daria Ciebiera – V miejsce ( piłeczka palant. ) Powiatowe „Indywidualne mistrzostwa lekkoatletyczne Daria Ciebiera – I miejsce, bieg na 60 m-Izabela Baran – IVm. skok wzwyż - Aleksandra Niedziałek – Vm.

29 WYCHOWANIE I OPIEKA AKTYWIZACJA UCZNIÓW
Uczniowie klas 0-III oraz IV-VI brali udział w akcjach charytatywnych ,,Sprzątanie Świata” ,,Góra grosza”, ,,Pomóż i Ty”, ,,Święty Mikołaj to również Ty” ,, wykonywali kartki świąteczne na rzecz Podkarpackiego Hospicjum Dziecięcego w Rzeszowie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klas I-III przygotowali koncert charytatywny . Szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Klub Bezpiecznego Puchatka” – projekt uczy dzieci zachowania zasad bezpieczeństwa . Projekt „Zachowaj trzeźwy umysł” Radosne i bezpieczne ferie 2013 ; udział 25 uczniów Zgłobieńskie Święto Szkoły – r., zabawy i konkursy - prezentacja dorobku szkoły ( rodzice i uczniowie klas 0 – VI ) Lekcja multimedialna dotycząca funduszy europejskich we współpracy z UM ; X 2012 r. Lekcja multimedialna we współpracy z PR Rzeszów „ Obrzędy i zwyczaje Podkarpacia ” ; XI 2012r. Konkurs wiedzy, dotyczący znajomości przepisów ruchu drogowego – III 2013 r. ( uczniowie klas IV – VI )

30 WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA
ORGANIZACJA/ INSTYTUCJA DZIAŁANIA 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Bieżące diagnozowania uczniów ( 5 diagoz ) 2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Kontynuacja programu współpracy 3. Związek Komunalny „Wisłok” Udział uczniów w konkursach i akcjach ekologicznych 4. Liga Ochrony Przyrody Szkolne koło LOP 30 uczniów , działania na rzecz ochrony środowiska 5. REBA i ATOL ( organizacje ekologiczne ) Zbiórki baterii i makulatury ( 200 kg ) 6. Bank Spółdzielczy Niechobrz SKO ; 7. WTZ „Sprawni inaczej” Zgłobień Zajęcia integracyjne ( przedstawienie ) 8. Policja – komenda miejska Rzeszów , komenda Boguchwała Prelekcje , pogadanki ( 2 x w roku ) , udział w konkursach 9. Koło łowieckie „Rogacz” Niechobrz Dokarmianie zwierząt, zbiórka karmy ( 50 kg )

31 WSPÓŁPRACA ŚRODOWISKOWA
ORGANIZACJA/ INSTYTUCJA DZIAŁANIA 10.Gminna biblioteka publiczna Działania w zakresie popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci 11. Hospicjum dla dzieci w Rzeszowie Udział w akcji charytatywnej XII 2012, organizacja w szkole środowiskowego koncertu na rzecz chorych dzieci XII 2012 12. SST „Lubcza” Współorganizacja zawodów sportowych 13. Rada Sołecka i OSP Zgłobień Dofinansowanie do budżetu ( RS )

32 Nasz dzień – edukacja przez zabawę
Ważymy i mierzymy Podróżujemy

33 Nasz dzień – obiad w stołówce szkolnej
Jemy zdrową zupkę I drugie danie

34 Uroczyście obchodzimy każdą okazję
Mikołajki Bal karnawałowy

35 Po zakończonych zajęciach:
Bawimy się w świetlicy szkolnej Odwiedzamy bibliotekę

36 INWESTYCJE REMONTOWE WYDATKI OGÓŁEM ; 49 967,48 zł.
Najważniejsze inwestycje : Remont sali zaplecza i dwóch sal lekcyjnych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wymiana płyty chodnikowej Drenaż boiska sportowego Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pod inwestycję : kanalizacja deszczowa

37 ZAŁOŻENIA INWESTYCYJNE 2013
Najważniejsze inwestycje : Przełożenie ciągu kanalizacji deszczowej Rozbudowa placu zabaw w ramach projektu „Radosna Szkoła” ( ,00 zł / połowa Gmina ) Wymiana podłogi i remont sali zajęć oddziału zerowego

38 Serdecznie zapraszamy


Pobierz ppt "Zapraszam Państwa do obejrzenia prezentacji :"

Podobne prezentacje


Reklamy Google