Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miejski w Sosnowcu

Коpie: 1
Urząd Miejski w Sosnowcu Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel , fax

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miejski w Sosnowcu"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miejski w Sosnowcu
Urząd Miejski w Sosnowcu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel , fax 1

2 Informacje o Projekcie
Projekt Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

3 Projekt otrzymał promesę dofinansowania z
środków Unii Europejskiej w wysokości ,67 zł Całkowity koszt Projektu szacowany jest na ,23 zł

4 Opis Projeku Projekt obejmuje budowę sieci publicznej dla świadczenia usług publicznych on-line na obszarze Gminy Sosnowiec. Projekt zakłada realizację następujących rodzajów zadań: budowę infrastruktury szkieletowej dostępu do szerokopasmowego Internetu połączenie siecią lokalną na bazie wybudowanej infrastruktury szkieletowej instytucji gminnych i ważnych jednostek użyteczności publicznej, utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu, utworzenie centrum zarządzania siecią i wyposażenie go w infrastrukturę teleinformatyczną. Projekt ma pozytywny wpływ na rozwój sektora usług bazujących na dostępie do Internetu, w szczególności: e-administracja, e-learning, e-working, e-health

5 Opis Projektu 2 Niniejszy projekt polega na budowie sieci transmisji danych, która zapewnieni powszechny, szerokopasmowy i bezpieczny dostępu do Internetu na terenie Gminy Sosnowiec dla wszystkich jednostek miejskich zlokalizowanych w strefie działania sieci. Zakłada się stworzenie szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu wykonanej w oparciu o techniki światłowodowe i transmisję radiową. W planowanej inwestycji przewiduje się budowę 244 Punktów Dostępowych (PD - jednostek miejskich) oraz jednego Centrum Przetwarzania Danych. 244 PD mieścić się będą w 185 budynkach. Medium transmisyjnym w węźle rdzeniowym sieci będzie światłowód w technologii 10 Gigabit Ethernet, natomiast w węzłach szkieletowych II stopnia w technologii 1Gigabit Ethernet. 26 PD uzyska dostęp do siec za pomocą systemu radiowego WiMax

6 Cel Projektu Celem głównym projektu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec polegającego na budowie Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej jest stworzenie warunków do efektywnego rozwoju społeczeństwa informacyjnego we wschodniej części województwa śląskiego – Zagłębiu Dąbrowskim, a w szczególności na terenie Gminy Sosnowiec, a także poprawa jakości, efektywności i ilości usług z zakresu administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną. Projekt ma za zadanie zapewnić mieszkańcom Gminy Sosnowiec możliwość korzystania z Internetu szerokopasmowego.

7 Produkty Projektu W ramach projektu powstaną:
74 km sieci światłowodowej 1 stacja systemu radiowego WiMAX zasilająca 26 jednostek miejskich. 1 centrum zarządzania siecią. 9 infokiosków 38 Hot Spotów Do sieci zostanie przyłączonych 244 jednostek miejskich, znajdujących się w 185 lokalizacjach.

8

9

10 PIAP PIAP - publiczny punkt dostępu do Internetu.
Rozróżnia się trzy rodzaje: infokioski zewnętrzne i wewnętrzne, telecentra – komputery PC w specjalnie wydzielonych miejscach, hot-spoty – urządzenia dostępowe służące do rozdziału sygnału internetowego.

11 PIAPy - infokioski - Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 3 Klimontów Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Biblioteka Główna Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 15 Mec Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Sportowa Boiska Piłkarskie "Niwka" Muzeum w Sosnowcu Sosnowieckie Centrum Sztuki -Zamek Sielecki Miejski Klub "Maczki" w Sosnowcu Powiatowy Urząd Pracy Dworzec PKP

12

13 PIAP - Hot Spot PD Nazwa instytucji ulica nr 4
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3 Maja 41 11 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Sportowa "MILOWICE" Baczyńskiego 12 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 19 Milowice 14 Miejski Klub im. J. Kiepury w Sosnowcu Będzińska 6 15 Miejska Biblioteka Publiczna im.Gustawa Daniłowskiego Filia nr 17 Pogoń 22-24 21 Muzeum w Sosnowcu Chemiczna 30 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kryta Pływalnia "Klimontów" Dobrzańskiego mjra 99 32 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 11 Ostrowy Przedszkole Miejskie Nr 31 Gałczyńskiego 38 33 Miejski Dom Kultury "Kazimierz" Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 10 Kazimierz Główna 19 34 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 2 Rudna IV Gospodarcza 39 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 8 Grota Roweckiego gen. 23 68 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 1 Środula Kossaka 10a  77 Miejski Klub "Maczki" w Sosnowcu Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 13 Maczki Krakowska 26 80 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 3 Klimontów Kraszewskiego 2 83 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dom "Sportowca" Kresowa 96 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 5 Walcownia Maliny 14a 97 Urząd Miejski w Sosnowcu Małachowskiego 3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion Piłkarski im.J. Ciszewskiego Mireckiego Al. 31 100 Modrzejowska

14 PIAP - Hot Spot 101 Urząd Miejski w Sosnowcu Mościckiego 14 108
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Sportowa Boiska Piłkarskie "Niwka" Orląt Lwowskich 70 113 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Oddział dla Dzieci i Młodzieży Parkowa 1a 118 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego nr 20 Stary Sosnowiec Piłsudskiego marsz. 27 132 Powiatowy Urząd Pracy Rzeźnicza 12 137 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 18 Juliusz Spadochroniarzy 6 158 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Warszawska 166 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 6 Niwka Wojska Polskiego 172 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 12 Porąbka Zagórska 3 174 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Stadion Zimowy Zamkowa 4 175 Sosnowieckie Centrum Sztuki -Zamek Sielecki 2 177 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Filia nr 4 Sielec 9 182 Miejska Biblioteka Publiczna im. Gustawa Daniłowskiego Biblioteka Główna Zegadłowicza 2/1 184 Zwycięstwa Al. 20 186 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kryta Pływalnia i Siłownia "Żeromskiego" Żeromskiego 5 188 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Widowiskowo-Sportowa 199 Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny 202 Miejski Zakład Usług Komunalnych Egzotarium Kresowa 1 205 Centrum Informacji Miejskiej Modrzejowska

15 Technologia Budowy W warstwie szkieletowej sieć budowana
będzie w postaci kanalizacji teletechnicznej 2r+1 składającej się z rurociągu dwóch rur HDPE Ø40/3,7. oraz rury osłonowej typu DVK/DVR Ø110 znajdującej się nad rurociągiem. W rurociągu będzie znajdował się kabel światłowodowy o 192 włóknach.

16 Technologia Budowy W warstwie dystrybucyjnej (sieć szkieletowa II stopnia) sieć budowana będzie w postaci kanalizacji teletechnicznej 2r składającej się z rurociągu dwóch rur HDPE Ø40/3,7 W rurociągu będzie znajdował się kabel światłowodowy o 96 włóknach.

17

18 Korzyści z posiadania sieci
Zwiększenie konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych co może doprowadzić do spadku cen na usługi telekomunikacyjne. Możliwość budowy nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa obywateli.

19 Korzyści z posiadania sieci
Możliwość wdrożenia szeregu e-usług z zakresu: ochrony zdrowia, transportu, rynku pracy itp. Zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej

20 Kontakt Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Tel

21 Urząd Miejski w Sosnowcu
Urząd Miejski w Sosnowcu Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Gmina Sosnowiec Sosnowiec | aleja Zwycięstwa 20 tel , fax 21


Pobierz ppt "Urząd Miejski w Sosnowcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google