Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZABEZPIECZANIE I PRZECHOWYWANIE AKT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZABEZPIECZANIE I PRZECHOWYWANIE AKT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM"— Zapis prezentacji:

1 ZABEZPIECZANIE I PRZECHOWYWANIE AKT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI Archiwum Państwowe w Poznaniu - Pracownia Konserwacji Materiałów Archiwalnych

2 R o z p o r z ą d z e n i e M i n i s t r a K u l t u r y z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Dziennik Ustaw 2002, nr 167, poz. 1375

3 Przepisy Rozporządzenia dotyczące zabezpieczenia i konserwacji materiałów archiwalnych
§ 13, pkt. 6 Koszty związane z przygotowaniem i konserwacją materiałów archiwalnych oraz ich przekazaniem ponosi jednostka organizacyjna przekazująca materiały

4 Przepisy Rozporządzenia dotyczące zabezpieczenia i konserwacji materiałów archiwalnych
§ Przekazywane materiały n a l e ż y: 1) przesznurować w teczkach po usunięciu spinaczy i innych elementów metalowych, 2) umieścić w odpowiednich opakowaniach, wykonanych z materiałów chroniących przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym lub biologicznym 3) zapakować w pudła lub paczki w postaci ustalonej w porozumieniu z dyrektorem właściwego archiwum państwowego, w zależności od rodzaju materiałów archiwalnych, zaopatrzone w etykiety z nazwą j.o

5 Rozporządzenie Min. Kultury z 15 lutego 2005 r
Rozporządzenie Min. Kultury z 15 lutego 2005 r w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców Dz. U. 2005, nr 32, poz. 284 budynek, w którym mieści się archiwum powinien być usytuowany na terenie suchym, położonym powyżej poziomu zalewowego pobliskich rzek, jezior pomieszczenie nie może być zawilgocone oraz znajdować się w nieprzystosowanej piwnicy lub strychu budynku

6 Pomieszczenie powinno być:
Rozporządzenie Min. Kultury z 15 lutego 2005 r w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców Dz. U. 2005, nr 32, poz. 284 Pomieszczenie powinno być: wyposażone w ognioodporne drzwi i pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmową, zabezpieczone przed włamaniem, bez instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, bez przedmiotów nie związanych z przechowywaniem dokumentacji

7 Rozporządzenie Min. Kultury z 15 lutego 2005 r
Rozporządzenie Min. Kultury z 15 lutego 2005 r w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców Dz. U. 2005, nr 32, poz. 284 W pomieszczeniach, w których przechowuje się dokumentację na nośniku papierowym należy utrzymywać odpowiednie warunki wilgotności: 45-60% i temperatury: 14-20oC Dobowe wahania mogą wynosić do 5% warunki wilgotności i temperatury trzeba codziennie kontrolować i zapisywać

8 Używać światła sztucznego (świetlówek)
Rozporządzenie Min. Kultury z 15 lutego 2005 r w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców Dz. U. 2005, nr 32, poz. 284 Dokumentację należy chronić przed kurzem, infekcją grzybów pleśniowych oraz zniszczeniami spowodowanymi przez owady i gryzonie Używać światła sztucznego (świetlówek) Eliminować światło słoneczne (żaluzje, zasłony, folie przeciw promieniom UV

9 PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
Przyczyny fizykochemiczne: światło słoneczne i sztuczne, temperatura, wilgotność, kurz, pyły przemysłowe, gazy spalinowe: SO2, NO2

10 PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
Przyczyny biologiczne: bakterie, grzyby, owady, gryzonie

11 PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH
Przyczyny mechaniczne: niewłaściwe ułożenie akt na regałach, nieostrożne korzystanie z akt, przesyłanie pocztą, translokacja

12 Uszkodzenia mechaniczne. Zniszczone krawędzie kart bloku księgi

13 Uszkodzenie mechaniczne spowodowane przez owady

14 Uszkodzenie mechaniczne spowodowane przez gryzonie

15 Destrukcja papieru spowodowana przez mikroorganizmy

16 Destrukcja papieru spowodowana przez pleśnie

17 Plamy foxingowe (obecność związków żelaza w papierze)

18 Zbrązowiały, kruchy papier – zakwaszenie papieru

19 Postępujące niszczenie bloku książki spowodowane puszystą destrukcją

20 Zanieczyszczenia powierzchniowe
Zanieczyszczenia powierzchniowe. Jaśniejsze obszary oczyszczone mechanicznie.

21 Przebarwienie spowodowane przez zaciek i rozwój pleśni

22 Zżółknięta, „rozkładająca się” taśma samoprzylepna, powodująca destrukcję dokumentu, na którym została naklejona. Korespondencja Radziwiłłów, XVI wiek

23 Suszenie mokrych książek tradycyjną metodą przez przekładanie kartek suchymi papierami


Pobierz ppt "ZABEZPIECZANIE I PRZECHOWYWANIE AKT W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google