Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdy taki żółwik Przejdzie przez ekran, to znak że za chwilę zmieni się slajd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdy taki żółwik Przejdzie przez ekran, to znak że za chwilę zmieni się slajd."— Zapis prezentacji:

1

2 Gdy taki żółwik Przejdzie przez ekran, to znak że za chwilę zmieni się slajd.

3 Blokiem specjalizacyjnym nazywamy zestaw dwugodzinnych poszerzeń programu nauczania trzech przedmiotów. Zajęcia poszerzające program realizowane są w klasie II i III.

4 Wybór bloku specjalizacyjnego rozpoczynamy od wyboru jednego z trzech przedmiotów podstawowych - matematyki, biologii lub historii i każdy z tych przedmiotów kreuje odpowiedni blok.

5 W klasach realizujących program DELF jednym z przedmiotów bloku jest obowiązkowo poszerzenie programu nauczania języka francuskiego (w skrócie oznaczonego DELF)

6 Oprócz wyboru bloku można zadeklarować dodatkowo wybór poszerzenia dowolnego przedmiotu (również spoza bloku) - w tym przypadku o przyjęciu do grupy decyduje prowadzący zajęcia

7 Pierwszy przedmiot bloku MATEMATYKA Drugi i trzeci przedmiot bloku wybrany z przedmiotów INFORMATYKAFIZYKACHEMIA GEOGRAFIAHISTORIA

8 MATEMATYKA INFORMATYKA FIZYKA MATEMATYKA INFORMATYKA CHEMIA MATEMATYKA INFORMATYKA GEOGRAFIA MATEMATYKA INFORMATYKA HISTORIA

9 MATEMATYKA CHEMIA HISTORIA MATEMATYKA CHEMIA FIZYKA MATEMATYKA CHEMIA GEOGRAFIA MATEMATYKA GEOGRAFIA FIZYKA

10 MATEMATYKA HISTORIA FIZYKA MATEMATYKA HISTORIA GEOGRAFIA MATEMATYKA GEOGRAFIA FIZYKA

11 Pierwszy przedmiot bloku MATEMATYKA Drugi przedmiot bloku INFORMATYKA FIZYKA CHEMIA GEOGRAFIA HISTORIA Trzeci przedmiot bloku J.POLSKIJ.ANGIELSKIJ. FRANCUSKI J. NIEMIECKIJ.HISZPAŃSKI

12 MATEMATYKA INFORMATYKA J.POLSKI MATEMATYKA INFORMATYKA J.ANGIELSKI MATEMATYKA INFORMATYKA J.FRANCUSKI MATEMATYKA INFORMATYKA J.NIEMIECKI MATEMATYKA INFORMATYKA J.HISZPAŃSKI

13 MATEMATYKA FIZYKA J.POLSKI MATEMATYKA FIZYKA J.ANGIELSKI MATEMATYKA FIZYKA J.FRANCUSKI MATEMATYKA FIZYKA J.NIEMIECKI MATEMATYKA FIZYKA J.HISZPAŃSKI

14 MATEMATYKA CHEMIA J.POLSKI MATEMATYKA CHEMIA J.ANGIELSKI MATEMATYKA CHEMIA J.FRANCUSKI MATEMATYKA CHEMIA J.NIEMIECKI MATEMATYKA CHEMIA J.HISZPAŃSKI

15 MATEMATYKA GEOGRAFIA J.POLSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA J.ANGIELSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA J.FRANCUSKI MATEMATYKA GEOGRAFIA J.NIEMIECKI MATEMATYKA GEOGRAFIA J.HISZPAŃSKI

16 MATEMATYKA HISTORIA J.POLSKI MATEMATYKA HISTORIA J.ANGIELSKI MATEMATYKA HISTORIA J.FRANCUSKI MATEMATYKA HISTORIA J.NIEMIECKI MATEMATYKA HISTORIA J.HISZPAŃSKI

17 Pierwszy przedmiot bloku BIOLOGIA Drugi i trzeci przedmiot bloku wybrany z przedmiotów FIZYKACHEMIAGEOGRAFIA

18 BIOLOGIA CHEMIA FIZYKA BIOLOGIA GEOGRAFIA CHEMIA BIOLOGIA FIZYKA GEOGRAFIA

19 Pierwszy przedmiot bloku BIOLOGIA Drugi przedmiot bloku FIZYKACHEMIAGEOGRAFIA Trzeci przedmiot bloku J.POLSKIJ.ANGIELSKIJ. FRANCUSKI J. NIEMIECKIJ.HISZPAŃSKI

20 BIOLOGIA FIZYKA J.POLSKI BIOLOGIA FIZYKA J.ANGIELSKI BIOLOGIA FIZYKA J.FRANCUSKI BIOLOGIA FIZYKA J.NIEMIECKI BIOLOGIA FIZYKA J.HISZPAŃSKI

21 BIOLOGIA CHEMIA J.POLSKI BIOLOGIA CHEMIA J.ANGIELSKI BIOLOGIA CHEMIA J.FRANCUSKI BIOLOGIA CHEMIA J.NIEMIECKI BIOLOGIA CHEMIA J.HISZPAŃSKI

22 BIOLOGIA GEOGRAFIA J.POLSKI BIOLOGIA GEOGRAFIA J.ANGIELSKI BIOLOGIA GEOGRAFIA J.FRANCUSKI BIOLOGIA GEOGRAFIA J.NIEMIECKI BIOLOGIA GEOGRAFIA J.HISZPAŃSKI

23 Pierwszy przedmiot bloku BIOLOGIA Drugi przedmiot bloku J.POLSKI Trzeci przedmiot bloku J.ANGIELSKIJ. FRANCUSKI J. NIEMIECKIJ.HISZPAŃSKI

24 BIOLOGIA J.POLSKI J.FRANCUSKI BIOLOGIA J.POLSKI J.HISZPAŃSKI BIOLOGIA J.POLSKI J.NIEMIECKI BIOLOGIA J.POLSKI J.ANGIELSKI

25 Pierwszy przedmiot bloku HISTORIA Drugi i trzeci przedmiot bloku wybrany z przedmiotów WIEDZA O KULTURZEJ.POLSKIJ.ANGIELSKI J.FRANCUSKIJ. NIEMIECKI J.HISZPAŃSKI GEOGRAFIAWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

26 HISTORIA WIEDZA O KULTURZE J.POLSKI HISTORIA WIEDZA O KULTURZE J.ANGIELSKI HISTORIA WIEDZA O KULTURZE J.FRANCUSKI HISTORIA WIEDZA O KULTURZE J.HISZPAŃSKI HISTORIA WIEDZA O KULTURZE J.NIEMIECKI HISTORIA WIEDZA O KULTURZE GEOGRAFIA

27 HISTORIA J.POLSKI J.ANGIELSKI HISTORIA J.POLSKI J.FRANCUSKI HISTORIA J.POLSKI J.HISZPAŃSKI HISTORIA J.POLSKI J.NIEMIECKI HISTORIA J.POLSKI GEOGRAFIA

28 HISTORIA J.ANGIELSKI J.FRANCUSKI HISTORIA J.ANGIELSKI J.HISZPAŃSKI HISTORIA J.ANGIELSKI J.NIEMIECKI HISTORIA J.ANGIELSKI GEOGRAFIA

29 HISTORIA J.NIEMIECKI J.FRANCUSKI HISTORIA J.NIEMIECKI J.HISZPAŃSKI HISTORIA J.NIEMIECKI GEOGRAFIA HISTORIA J.HISZPAŃSKI J.FRANCUSKI HISTORIA GEOGRAFIA J.HISZPAŃSKI HISTORIA J.FRANCUSKI GEOGRAFIA

30 HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE J.POLSKI HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE J.ANGIELSKI HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE J.HISZPAŃSKI

31 HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE J.FRANCUSKI HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE J.NIEMIECKI HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE GEOGRAFIA

32 Pierwszy przedmiot bloku MATEMATYKA Drugi przedmiot bloku DELF Trzeci przedmiot bloku INFORMATYKA FIZYKA CHEMIA GEOGRAFIA HISTORIA

33 MATEMATYKA DELF INFORMATYKA MATEMATYKA DELF GEOGRAFIA MATEMATYKA DELF CHEMIA MATEMATYKA DELF FIZYKA MATEMATYKA DELF HISTORIA

34 Pierwszy przedmiot bloku BIOLOGIA Drugi przedmiot bloku Trzeci przedmiot bloku J.ANGIELSKI J.POLSKI J. NIEMIECKIJ.HISZPAŃSKI DELF

35 BIOLOGIA DELF J.POLSKI BIOLOGIA DELF J.HISZPAŃSKI BIOLOGIA DELF J.NIEMIECKI BIOLOGIA DELF GEOGRAFIA

36 Pierwszy przedmiot bloku BIOLOGIA Drugi przedmiot bloku Trzeci przedmiot bloku FIZYKACHEMIAGEOGRAFIA DELF

37 BIOLOGIA DELF FIZYKA BIOLOGIA DELF CHEMIA BIOLOGIA DELF GEOGRAFIA

38 Pierwszy przedmiot bloku HISTORIA Drugi przedmiot bloku Trzeci przedmiot bloku WIEDZA O KULTURZEJ.ANGIELSKI J.POLSKI J. NIEMIECKIJ.HISZPAŃSKIWOS DELF

39 HISTORIA DELF WIEDZA O KULTURZE HISTORIA DELF J.ANGIELSKI HISTORIA DELF J.POLSKI HISTORIA DELF J.HISZPAŃSKI HISTORIA DELF J.NIEMIECKI HISTORIA DELF GEOGRAFIA HISTORIA DELF WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

40 Życzymy przemyślanych wyborów. Twój wybór może decydować o Twojej przyszłości


Pobierz ppt "Gdy taki żółwik Przejdzie przez ekran, to znak że za chwilę zmieni się slajd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google