Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transformacja demograficzna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transformacja demograficzna"— Zapis prezentacji:

1 Transformacja demograficzna
i epidemiologiczna

2 Transformacja demograficzna utożsamiana jest zazwyczaj
z przedłużaniem się przeciętnego trwania życia społeczeństwa

3 Transformacja epidemiologiczna jest to nieprzerwany proces zmian sytuacji zdrowotnej ludności świata

4 Fazy transformacji epidemiologicznej:
choroby zakaźne wypadki i urazy choroby cywilizacyjne nowe zagrożenia (powstawanie nieznanych patogenów, narastanie lekooporności drobnoustrojów, zakażenia szpitalne, choroby psychiczne)

5 Wg prognoz ONZ do 2025 r. liczba ludności świata zwiększy się z 6,5 do do 7,9 mld.,
a w 2050 r. osiągnie poziom 9,3 mld. Wzrost liczby ludności jest bardziej wynikiem spadku umieralności, niż wzrostu rozrodczości.

6 Rzeczywista struktura ludności świata według kontynentów i krajów w roku 2004, oraz struktury przewidywane w latach 2025 i 2050 (w odsetkach) kontynenty/kraje lata Europa , , ,2 Indie ,0 17,2 17,6 Chiny ,3 18,6 15,5 Azja i Oceania (bez Indii i Chin) 23,8 25,0 25,5 Ameryka Północna , , ,9 Ameryka Łacińska i Karaiby , , ,4 Afryka ,8 16,6 20,9 Źródło: World Population Features. Long-Range World Population Projections Based on the 1998 Revision, United Nations, 1999; 2004 World Population Data Sheet of the Population Reference Bureau,

7 Dzietność i trwanie życia do 2030 r.
lata dzietność , , , ,2 trwanie życia ogółem 74,5 76, , ,0 mężczyźni 70,4 73, , ,6 kobiety 78,8 80, , ,3 Źródło: opracowanie Dr Irena Kowalska SG Handlowa Warszawa,Instytut Statystyki i Demografii

8 Ruch naturalny w Polsce w latach 1973-2003 (w tys.)
Lata U Z P N ,9 279,5 321,4 ,6 352,2 371,4 , 2 394,7 120,5 , ,2 -14,1 Źródło: Zestawienie na podstawie danych GUS

9 Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat
Urodzenia i zgony w latach oraz prognoza do 2030 r. Źródło: opracowanie Dr Irena Kowalska SG Handlowa Warszawa,Instytut Statystyki i Demografii

10 'World Health Statistics 2006' STATYSTYKA ZDROWIA NA ŚWIECIE 2006
Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat 'World Health Statistics 2006' STATYSTYKA ZDROWIA NA ŚWIECIE 2006 Aneks statystyczny POLSKA w tyś. - 5, 7 na tyś. ludności -0,1 Przyrost naturalny 1, 25 Dzietność kobiet 62,2 % Procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym w tym mężczyzn Liczba ludności źródło:WHO Statistical Information System (WHOSIS)

11 Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat
Aneks statystyczny POLSKA Średnio 65,8 Kobiety 68,5 Mężczyźni 63,1 Oczekiwana długość życia w zdrowiu (HALE) w latach Kobiety 82 Mężczyźni 204 Prawdopodobieństwo zgonu (na 1000) pomiędzy 15 a 60 rokiem życia Dziewczynki 8 Chłopcy 9 Prawdopodobieństwo zgonu (na 1000) poniżej 5 roku życia Średnia 74,7 Kobiety 78,4 Mężczyźni 70,6 Dalsza oczekiwana długość życia (w latach)

12 Przeciętne dalsze trwanie życia
3.5 lata 4.3 lata

13 Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat
Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 0 lat źródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W.

14 RAPORT O STANIE ZDROWIA NA ŚWIECIE 2004
Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat Państwa Członkowskie WHO wg. Regionu (Europa) i przedziału umieralności Białoruś, Estonia, Węgry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Federacja Rosyjska, Ukraina Europa z niską umieralności dzieci i wysoką umieralnością dorosłych EUR – C Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Gruzja, Kyrgistan, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Tadzikistan, Macedonia, Turcja, Turkmenistan, Uzbekistan Europa z niską umieralności dzieci i dorosłych EUR – B Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, WielkaBrytania Europa z bardzo niską umieralności dzieci i dorosłych EUR - A Państwa członkowskie opis Region

15

16 Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce (na 100 tys
Zgony z powodu chorób układu krążenia w Polsce (na 100 tys. mieszkańców)

17

18 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia
źródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W.

19 Standaryzowany współczynnik zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca
Źródło: Zdrowie Publ 2002; 112 (1) Wojtyniak B., Goryński P., Seroka W.

20 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu chorób naczyń mózgowych

21

22 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu nowotworów złośliwych

23 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu raka płuca

24 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu raka piersi i raka szyjki macicy

25

26 Standaryzowany współczynnik zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn urazów i zatruć

27 Zgony z przyczyn zewnętrznych w grupie wiekowej 15- 54

28 Zgony z powodu wybranych przyczyn, Polska 1959-2000

29 Współczynnik zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych

30 ZAPADALNOŚC NA 100 000 LUDNOŚCI
Gruźlica ZAPADALNOŚC NA LUDNOŚCI

31 Wirusowe zapalenie wątroby: typu B - ogółem
ZAPADALNOŚC NA LUDNOŚCI

32 Wirusowe zapalenie wątroby typu C - ogółem
ZAPADALNOŚĆ NA LUDNOŚCI

33 AIDS - Zespół nabytego upośledzenia odporności
ZAPADALNOŚC NA LUDNOŚCI

34 Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat
Zakażenia HIV, zachorowania na AIDS i zgony chorych na AIDS w latach Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat

35 Zachorowania na AIDS rozpoznane w latach 2001-2005, według grupy ryzyka

36 Średnia roczna liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV
w latach , według województw

37 Liczba zachorowań oraz liczba zgonów z powodu grypy w latach 1975 - 2005

38 Zapadalność oraz umieralność z powodu grypy (na 100 tys
Zapadalność oraz umieralność z powodu grypy (na 100 tys. ludności) w latach

39 Liczba zachorowań na grypę w sezonach (wrzesień-sierpień) 1974/5 - 2005/6 wg miesięcy

40 Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat
Liczba zachorowań na zawał serca ludności Warszawy w wieku (badanie Pol-Monica Warszawa) Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku O lat

41 OGÓLNOPOLSKIE BADANIE CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ OGÓLNEJ 2003 R.
Hospitalizowani wg płci1, wieku2 i miejsca zamieszkania3 Liczebności i współczynniki na ludności Dane dla Polski zostały oszacowane na podstawie województw: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego,Lubuskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Śląskiego,Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego

42 Częstość palenia tytoniu w Polsce w latach 1974-2002

43 Rozkład BMI według płci, Polska 2000

44 Podsumowanie Przyrost naturalny w Polsce jest ujemny
Wzrasta średnia długość życia kobiet i mężczyzn Średnio kobiety żyją dłużej od mężczyzn, Wartość wsp. zgonów niemowląt ulega od lat obniżeniu (w 2003 r. 7/1000 żywych urodzeń)

45 Wsp. umieralności mężczyzn jest większy niż kobiet
Wsp. umieralności mieszkańców wsi jest większy niż mieszkańców miast Struktura przyczyn zgonów: Prawie 50% spowodowanych jest chorobami uk. krążenia, Zgony z powodu nowotworów złośliwych stanowią ponad 20% ogólnej liczby zgonów Zgony z powodu przyczyn zewnetrznych stanowią 7% zgonów

46 Zapadalność na gruźlicę spada
Zapadalność na WZW typu B uległa obniżeniu po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień ochronnych Zapadalność na WZW typu C

47 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Transformacja demograficzna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google