Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Komentarz do raportu „State of world population 2005” opublikowanego 12.10.2005 przez UNFPA
Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa 12 Październik 2005

2 Raport Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych stwierdza, że:
Na świecie istnieje obecnie alarmujący poziom ubóstwa, który dotyczy około połowy ludności świata i w znacznym stopniu determinuje długość i jakość życia. New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

3 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
I dalej, że: Milenijne Cele Rozwoju, określone w 2000 roku wyznaczyły kierunek pozytywnych zmian w zmniejszeniu ubóstwa i jego skutków o połowę do roku 2015 New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

4 UNFPA „State of world population 2005”
Raport podkreśla, że jest to możliwe do osiągnięcia poprzez wsparcie roli kobiet oraz ludzi młodych w zakresie wszystkich aspektów zdrowia prokreacyjnego i stworzenie im równych szans i lepszych warunków życia i rozwoju. New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

5 Raport pokazuje Polskę na tle innych krajów poprzez wskaźniki:
Umieralności Edukacji Zdrowia prokreacyjnego New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

6 Wskaźniki umieralności:
Umieralność okołoporodowa Zgony matek Średnia długość życia New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

7 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
Wskaźniki edukacji: % analfabetyzmu powyżej 15 roku życia Ukończone wykształcenie podstawowe Wykształcenie średnie New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

8 Wskaźniki zdrowia prokreacyjnego:
Płodność (urodzenia żywe w odniesieniu do liczby kobiet w wieku lat) Stosowanie metod planowania rodziny a/ jakakolwiek metoda b/ nowoczesne metody 3.Częstość zakażeń HIV (%) w populacji lat New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

9 Umieralność okołoporodowa : liczba zgonów/ 1000 żywych urodzeń
Świat: 55 / 162 – 3 / Kraje rozwinięte 8 Kraje słabo rozwinięte 94 Europa 9 Polska 8 New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

10 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
Komentarz: Ogólne współczynniki umieralności okołoporodowej wykazują od 1950 do 2004 roku wyraźny spadek. Jednak w ostatnich kilku latach trend ten uległ zahamowaniu. Dalszy spadek UO jest możliwy nie tylko przez poprawę sytuacji zdrowotnej, ale przede wszystkim społeczno-ekonomicznej ludności zamieszkałej w województwach o wysokich wskaźnikach bezrobocia i związanego z tym ubóstwa New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

11 Zgony matek : liczba zgonów/ 100.000 żywych urodzeń
Afryka 25 – 2000 Azja 10 – 1000 Europa Polska 13 New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

12 Przeważająca liczba zgonów matek jest w Polsce do uniknięcia poprzez:
Opracowanie i wdrożenie efektywniejszych metod opieki perinatalnej w systemie referencyjnym Doskonalenie monitorowania i audytów trójstopniowej selektywnej opieki perinatalnej na poziomie krajowym New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

13 Średnia długość życia :
Świat K – M – 63.7 Kraje rozwinięte K – M – 72.2 Kraje słabo rozwinięte K – 52.7 M – 50.8 Polska K – M – 70.7 New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

14 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
Zmiany stanu zdrowia ludności Polski zależą głównie od zmiany stylu życia, profilaktyki i promocji prozdrowotnych zachowań New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

15 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
Rak szyjki macicy – poważny problem zdrowia publicznego i prokreacyjnego w Polsce Zła sytuacja epidemiologiczna Brak krajowych programów profilaktyki raka szyjki macicy New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

16 % analfabetyzmu powyżej 15 roku życia :
Afryka K: 14 – 90% M: 6 – 82% Azja K: 3 – 69% M: 2 – 50% Europa K: % M : 0 – 6% Polska - brak danych w raporcie New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

17 Ukończone wykształcenie podstawowe:
Afryka K: 38 – 100% M: 24 – 98 % Azja K: 59 – 100% M: 49 – 100% Europa K: % M : 77 – 100% Polska - K: 96% M: 89% New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

18 Wykształcenie średnie:
Afryka K: 5 – 100% M: 6 – 100 % Azja K: 19 – 100% M: 24– 100% Europa K: % M : 81 – 100% Polska - K: 87 % M: 91% New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

19 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
Obecne pokolenie osób młodych (15 – 24 lat) jest największe w historii: Na świecie żyją prawie 3 miliardy osób poniżej 25 roku życia 85% tych osób żyje w krajach biednych Z tej grupy ponad 500 milionów żyje za mniej niż 2 dolary dziennie New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

20 Wsparcie dla osób młodych (15 – 24 lat):
„każdy rok kształcenia się matki odpowiada za zmniejszenie o 5 – 10% wskaźnika śmiertelności dzieci do piątego roku życia” New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

21 Wsparcie dla osób młodych (15 – 24 lat) = większe inwestowanie w:
Edukację Rozwój umiejętności Zdrowie Prokreacyjne Możliwości zatrudnienia New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

22 Urodzenia / 1000 kobiet w wieku 15 – 19 lat
Świat Kraje rozwinięte Kraje słabo rozwinięte 119 Europa 19 Polska 15 New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

23 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
Komentarz: Polska od kilkunastu lat przeżywa regres demograficzny o niespotykanej sile W Polsce w 1983 roku urodziło się 723,6 tys. dzieci podczas gdy w , a więc w ciągu 20 lat liczba urodzeń spadła o połowę New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

24 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
Komentarz: Obecnie odległość, która nas dzieli od prostej zastępowalności pokoleń jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie do niej powrócić przez najbliższe 5 lat, nawet jeżeli państwo złagodziłoby już w najbliższym czasie dyskryminację podatkową osób wychowujących dzieci. Natomiast, gdyby przez dłuższy czas utrzymywał się przeciętny współczynnik dzietności zbliżony do 1.24 to każda kolejna generacja będzie o 40 % mniej liczna od generacji swoich rodziców. (Stanisław Kluza, Instyt.Stat. i Demog. SGH – Opinie z ) New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

25 Stosowanie metod planowania rodziny
Świat Wszystkie: nowoczesne: 54 2. Kraje rozwinięte Wszystkie: nowoczesne: 55 3. Kraje słabo rozwinięte Wszystkie: nowoczesne: 20 New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

26 Stosowanie metod planowania rodziny
4. Europa Wszystkie: nowoczesne: 49 5. Polska Wszystkie: nowoczesne: 19 New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

27 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
komentarz: Zwiększenie dostępu do poradnictwa w zakresie metod planowania rodziny oraz nowoczesnych środków antykoncepcyjnych New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

28 Częstość zakażeń HIV (%) w populacji 15 – 19 lat
Afryka K: 3 – 43 % M: 0,1 – 35,7 % Azja K: 0,1 – 1,6% M: < 0,1– 3,7% Europa K: < 0,1 – 0,7% M : 0,1– 1,4% Polska - brak danych w raporcie ale K: ok. 27 % New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

29 Risk of vertical transmission Warsaw Study, 2004
*3 infected children received ZDV after delivery; no ARV for mother Since 1994 Children with prophylaxis Children without prophylaxis Total Children HIV- infected 6 36 42 Children not infected 131 173 137 78 215 Risk of vertical transmission 6/137 4 %* 36/78 46,15% 42/215 19,5% T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

30 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
komentarz: Zwiększenie dostępu do bezpłatnego testowania kobiet w kierunku zakażeń HIV oraz upowszechnienie skutecznych metod profilaktyki zakażeń odmatczynych HIV New HIV Infection total 5.8mill/ 5.2 mill adults/2.1mill women; Reproductive aged women: 1/3 pregnant women in zimbabwe (up to 60%) #people with HIV/AIDS: total 33.4 mill; 32.2 mill adults; 13.8 women; 1.2 mill <15yo West/Central Africa: up to 10-15% prevalence East Africa: up to 15-25% prevalence Southern Africa: up to 40+% (MAP, 1998; UNAIDS/WHO, 1998) Caribbean, Central America, South America: 0.1-5% Asia: 1-5% (UNAIDS/WHO, 1998) HIV1 vs. HIV2 Heterosexual vs. IVDU transmission circumcision T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005

31 T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005
Dziękuję za uwagę T.Niemiec, Warszawa, UNFPA,2005


Pobierz ppt "Doc. dr hab. Tomasz Niemiec Instytut Matki i Dziecka Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google