Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMOWANIE p o w t ó r k a

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMOWANIE p o w t ó r k a"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMOWANIE p o w t ó r k a

2 Programowanie Co to jest algorytm ?
Jak wyglądają podstawowe bloki do przedstawiania graficznej postaci algorytmu ? Narysuj schemat blokowy algorytmu rozwiązywania równania kwadratowego. Narysuj schemat blokowy znajdywania wartości minimalnej lub maksymalnej w n elementowej tablicy.

3 Programowanie W jaki sposób na serwerze student możemy umieścić własną stronę domową (podaj katalog, plik główny strony i adres url) ? Jak wygląda struktura dokumentu w języku html. Napisz fragment kodu źródłowego w języku html tworzącego stronę o tytule „Moja strona” i przedstawiającą grafikę z pliku zdjecie.jpg oraz link do strony głównej uczelni. Na końcu strony należy umożliwiający wysłanie listu do właściciela strony.

4 Programowanie Napisz fragment kodu źródłowego w języku html tworzącego stronę o tytule „Moja tabela” zawierającą tabelę o 2 wierszach i 3 kolumnach. Kolejne komórki tabeli powinny zawierać cyfry od 1 do 6. Opisz działanie następujących poleceń systemu UNIX: ls, cp, mv, cat. Opisz działanie polecenia chmod na przykładzie: chmod 761 dane.txt W jaki sposób przy pomocy polecenia mail możemy wysłać i odebrać pocztę elektroniczną. Opisz działanie następujących operatorów wykorzystywanych w systemie UNIX: >, >>, <, |

5 Programowanie Jak w systemie UNIX rozpoznajemy pliki wykonywalne.
Jak wygląda struktura kodu źródłowego programu w języku ANSI C. Pokaż przykład deklaracji zmiennej lokalnej i globalnej. Jaki wpływ sposób deklaracji ma na wartość początkową zmiennej. Opisz budowę funkcji w języku C. Czym różni się prototyp od predefinicji funkcji? Pokaż przykład. Pokaż przykład przekazywania parametrów funkcji przez wartość (sposób domyślny dla języka C).

6 Programowanie Pokaż przykład przekazywania parametrów funkcji przez wartość (sposób domyślny dla języka C). Opisz działanie (na przykładzie) pętli typu for. Opisz działanie (na przykładzie) pętli typu while Opisz działanie (na przykładzie) pętli typu do while Opisz działanie (na przykładzie) instrukcji warunkowej if Opisz działanie (na przykładzie) instrukcji wyboru switch Napisz program w języku C znajdujący wartość minimalną lub maksymalną w 10 elementowej tablicy liczb zmiennopozycyjnych pojedynczej precyzji.

7 Programowanie Napisz program w języku C zerujący wartości w 10 elementowej tablicy liczb typu int, a następnie uzupełniający je kwadratami ich indeksów. Napisz program w języku C wypisujący na konsoli wartości parametrów jego wywołania. Napisz program w języku C otwierający plik test.txt i wypisujący jego zawartość na konsoli. Co rozumiesz pod pojęciami stdin i stdout. Jak korzystać z tych urządzeń. Wymień znane ci rodzaje otwarcia pliku.

8 Programowanie Jeśli w programie wystąpi sekwencja: i = 30; printf(”%d”, ++i ); Jaka wartość i zostanie wyświetlona i dlaczego ? Jeśli w programie wystąpi sekwencja: i = 30; printf(”%d”, i++ ); Jaka wartość i zostanie wyświetlona i dlaczego ? Opisz na przykładzie działanie funkcji printf Opisz na przykładzie działanie funkcji scanf Jakie przekształcenia mogą wystąpić w funkcji printf, wymień i opisz 4 z nich? Pokaż przykład wykorzystania dyrektywy preprocesora #define Pokaż przykład dostępu do elementu tablicy poprzez wskaźnik i poprzez indeks

9 Programowanie Jeśli w programie występują dwie zmienne i oraz j których wartości są odpowiedni równe i=1 oraz j=10, napisz fragment kodu zamieniający wartości tych zmiennych (j=1; i=10) Opisz algorytm sortowania wektora metodą bąbelkową. Jakie wartości wyświetli funkcja printf w programie jak poniżej: int a = 5, *b; b = &a; *b *= *b; printf(”%d %d”, a, 2**b);

10 Programowanie


Pobierz ppt "PROGRAMOWANIE p o w t ó r k a"

Podobne prezentacje


Reklamy Google