Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin.

Коpie: 1
Egzamin. Zasady dopuszczenia do egzaminu 1.Należy z zajęć laboratoryjnych uzyskać co najmniej 35 pkt. za projekt && 65 pkt. za regularne zajęcia. 2.Jeśli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin."— Zapis prezentacji:

1 egzamin

2 Zasady dopuszczenia do egzaminu
Należy mieć zaliczone ćwiczenia

3 Zasady na egzaminie Należy z zajęć laboratoryjnych uzyskać co najmniej 51 pkt. za zajęcia laboratoryjne. Jeśli nie, to nie można przystąpić do egzaminu, należy poprawić zajęcia laboratoryjne i przystąpić w drugim terminie (pierwsza poprawka) i/lub trzecim (II poprawka), Jeśli do I poprawki nie będzie spełniony pkt. 1, to warunek krótkoterminowy (wymagana jest zgoda prowadzącego zajęcia laboratoryjne – czyli wiara prowadzącego zajęcia, że osoba rokuje szanse na spełnienie pkt. 1) – termin zwykle do połowy/końca kwietnia – zależy od dziekana Jeśli nie będzie zgody lub dana osoba nie uzyska w tym czasie zaliczenia, to skreślenie z liczby studentów, decyzję podejmuje dziekan (skoro podejmuje, to być może nie skreśli, ale wątpię).

4 Typy zadań – problem algorytmiczny
Dany jest ciąg n znaków. Opracuj algorytm (w postaci schematu blokowego) znajdowania najkrótszego i najdłuższego podciągu zawierającego same cyfry. Algorytm powinien również zwrócić długości tych podciągów. Rozwiązanie w postaci podprogramu zapisz w języku C++. Nie można używać typu tablicowego.

5 Tablice Dana jest tablica zawierająca punkty z przestrzeni R3. Napisz program w języku C/C++, który umożliwi wprowadzenie danych oraz wypisze parami indeksy tych punktów, których odległość jest największa.

6 Tablice Dana jest tablica prostokątna o wymiarach nxm. Napisz program, który dla danych zapisanych w tej tablicy utworzy dwie nowe tablice jednowymiarowe: jedna zawiera elementy powyżej sredniej, a druga poniżej średniej.

7 Tablice struktur Napisz program, który dla danej struktury o budowie: nazwisko, miasto, brutto będzie: wypisywał osoby mające brutto powyżej średniej. Wypisywał średnie dla poszczególnych miast. Dostępne są: Warszawa, Siedlce, Kraków.

8 Typy zadań – podprogramy jako parametry
Napisz podprogram w języku C/C++, który będzie obliczał Parametrami podprogramu mają być: nazwa funkcji, argument x oraz dokładność obliczeń. Podaj także przykładowy program korzystające z tej procedury w celu obliczenia wartości dla następujących funkcji: x2, sin(x) i . Wyboru dokonuje użytkownik w momencie uruchomienia programu.

9 biblioteki Zaimplementuj w języku C/C++ podstawowe operacje na tablicach. Przyjmij, że takimi operacjami są: ·        wstawianie elementu do tablicy, ·        zliczanie liczby elementów w tablicy, ·        stwierdzenie, czy zadany element znajduje się w tablicy, ·        dowolną inną operację. Rozwiązanie przedstaw w postaci biblioteki. Podaj przykład programu korzystającego z tej biblioteki

10 Typ tablicowy, moduły W języku C/C++ napisz moduł, który wykonuje najważniejsze operacje na tablicy (wstawienie elementu, usunięcie elementu, obliczenie sumy, elementu max. I minimalnego, wprowadzenie danych do tablicy). Podaj przykładowy program, korzystający z tego modułu.

11 Typ plikowy, rekurencja
Zaimplementuj w języku C/C++ podstawowe operacje na plikach. Przyjmij, że takimi operacjami są: ·        znajdowanie ilości elementów pliku elementowego, ·        ustawianie znacznika pliku w wybranym miejscu pliku elementowego, ·        zapisywanie zawartości pliku w odwrotnej kolejności Rozwiązanie przedstaw w postaci modułu. Podaj przykładowy program wykorzystujący zaprogramowane operacje. W rozwiązaniu należy wykorzystać rekurencję.

12 Metoda zstępująca, typ wskaźnikowy
Dany jest ciąg n-elementowy. Napisz program wypisujący najdłuższy podciąg arytmetyczny i najdłuższy podciąg geometryczny. W rozwiązaniu nie wolno korzystać z typu tablicowego.

13 Metoda zstępująca, pliki tekstowe, biblioteki
W pliku tekstowym, w poszczególnych wierszach, znajdują się informacje o nazwisku, adresie, brutto (liczba całkowita 4 znakowa) oraz podatek (liczba całkowita 3 znakowa). Przyjmij, że dochód=brutto-podatek. Napisz program w języku Java, który: ·        Obliczy ilość osób o dochodzie >= od średniej z dochodu, ·        Obliczy ilość osób mieszkających w Siedlcach, ·        Wypisze Nazwisko i Adres osób o minimalnym i maksymalnym dochodzie. Użyj metody zstępującej.

14 Przykład trudnego zadania
Korzystając ze wzoru na szereg Taylora napisz w języku C/C++ podprogram, który będzie obliczał wartość funkcji f(x). Podaj przykład programu wywołującego ten podprogram. Uwaga: Funkcja musi być parametrem. Wskazówki: Wzór na szereg Taylora: Wzór na i-tą pochodną:

15 Biblioteki, metoda zstępująca
Napisz program w języku C/C++ symulujący n-krotny wybór pięciu kart z talii 24-kartowej i badający częstotliwość wystąpienia poszczególnych układów pokerowych (karty tego samego koloru i tworzące sekwens, np. 10, Walet, Dama, Król, As w pikach). W rozwiązaniu zastosuj metodę zstępującą.


Pobierz ppt "Egzamin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google