Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Panel sterowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Panel sterowania."— Zapis prezentacji:

1 Panel sterowania

2 Dla użytkownika komputera istotna jest umiejętność ustalenia w systemie najważniejszych parametrów konfiguracyjnych. Informacje dotyczące systemu znajdziemy w panelu sterowania. Panel sterowania to grupa narzędzi, których używa się do zmiany ustawień sprzętu i oprogramowania. Możliwe jest dokonanie zmian wszystkich ustawień komputera, poczynając od dodania programów i czcionek, a na dostosowaniu pulpitu kończąc. W ten sposób możemy przystosować środowisko pracy do swoich potrzeb.

3 System Tutaj dowiadujemy się o ogólnych właściwościach systemu (wersja zainstalowanego systemu operacyjnego, pamięć RAM, procesor), jakie urządzenia są zainstalowane w komputerze. Możemy sprawdzić profile sprzętu oraz wydajność systemu, a także pozyskać wiele innych informacji o systemie. Informacje te uzyskamy także klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, która znajduje się na pulpicie i wybierając z menu podręcznego Właściwości.

4

5 Czcionki Każda czcionka, którą wykorzystujemy w pracy z komputerem, musi być zainstalowana. Właśnie w tym miejscu wykonuje się tę czynność, można podejrzeć kroje czcionek już zainstalowanych lub usuwać czcionki.

6 Data/Godzina Użytkownik może tu uzyskać informacje, jak dokonywać zmian oraz zmieniać datę i godzinę w systemie, jak również strefę czasową.

7 Ekran Użytkownik może dostosować wygląd Pulpitu do własnych upodobań, wybrać tapetę lub deseń, wygaszacz ekranu. Może ustalić wygląd poszczególnych elementów ekranu, zastosować schematy, zmienić wybrane efekty wizualne czy kolorystykę elementów okna programu. Możliwa jest także zmiana rozdzielczości ekranu.

8

9 Kompozycje pulpitu Niektóre systemy operacyjne mają zainstalowane gotowe kompozycje związane z wyglądem pulpitu, a także wraz ze wszystkimi pozostałymi jego elementami np. wygaszaczem ekranu, wskaźnikiem myszy, tapetami pulpitu, ikonami, kolorami czy typem i rozmiarem czcionek.

10 Dźwięki W tej opcji przypisuje się dźwięki zdarzeniom lub zmienia dźwięki systemowe i programowe. Użytkownik może zmienić standardowo przypisane dźwięki systemowe, które skojarzone są z określonymi zdarzeniami. Do każdego zdarzenia użytkownik może sam przypisać dźwięk z pliku lub wykorzystać gotowe schematy.

11 Klawiatura oraz Opcje regionalne i językowe*
Użytkownik ma możliwość ustalenia układu języka klawiatury (ustalenie powinno być następujące: polski (programisty)). Dzięki temu ustawieniu można swobodnie używać znaków charakterystycznych dla naszego alfabetu, np. ą, ę, ć, itd. W opcjach klawiatury można także decydować o częstotliwości migania kursora na ekranie oraz częstotliwości powtarzania znaków lub ustalić stopień ich opóźnienia.

12

13 Multimedia Właściwości multimediów pozwalają dokonać najważniejszych ustawień związanych z: audio, wideo, midi, muzyką CD oraz sterownikami urządzeń multimedialnych. Użytkownik może zdecydować, czy chce mieć regulator głośności na pasku zadań, czy nie.

14 Modemy Użytkownik może zainstalować modem, dokonać konfiguracji ustawień, sprawdzić jego właściwości, dokonać diagnostyki, jak również określić sposób wybierania numerów.

15 Opcje internetowe Użytkownik może dokonać wyboru sposobu połączenia z siecią Internet, ustalić poziom zabezpieczenia, wybrać programy dla usług internetowych. Znajdują się tam również informacje o plikach tymczasowych, odwiedzanych stronach czy adres strony domowej (możemy jako stronę główną wybrać dowolną stronę, często stroną domową jest strona portalu informacyjnego).

16

17 Mysz Ustawienia myszy uwzględniają preferencje osób praworęcznych i leworęcznych, bowiem dają możliwość przełączania przycisków myszy. Dodatkowo można ustalić szybkość podwójnego kliknięcia, wygląd wskaźnika, szybkość ruchu oraz pokazywanie śladu wskaźnika.

18 Dodaj/Usuń programy W tym miejscu możemy instalować i odistalować programy, które znajdują się w naszym komputerze, dodawać nowe składniki systemu operacyjnego, a w systemach operacyjnych Windows 9x i Windows Millennium także tworzyć dysk startowy.

19 Ustawienia regionalne bądź Opcje regionalne i językowe*
Wiele programów korzysta z ustawień międzynarodowych. Zmiana ustawień regionalnych ma wpływ na sposób wyświetlania dat, godzin, walut i liczb w tych programach.

20 Sieć bądź Połączenia sieciowe*
Możliwość konfiguracji komputera w sieci lokalnej.

21 Użytkownicy Możliwa jest konfiguracja więcej niż jednego użytkownika. Każdy użytkownik może ustawić swoje własne hasło oraz indywidualny wygląd pulpitu, ikon itp.

22 Dodaj nowy sprzęt Użytkownik chcąc dodać nowy sprzęt, np. drukarkę, skaner, modem lub inne, włącza kreator, który pomaga zainstalować oprogramowanie wybranego sprzętu.

23 Opcje zasilania W tym ustawieniu przedstawiony jest schemat zasilania o ustawieniach optymalnych dla naszego komputera. Użytkownik może ustawić przedział czasu, po którym nastąpi wyłączenie monitora czy twardego dysku.

24 Opcje ułatwień dostępu
Dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pozwalają na łatwiejszą obsługę systemu dzięki możliwości sygnalizowania klawiszy dźwiękiem, lub kierowania wskaźnikiem myszy z klawiatury.

25 Zapora Windows


Pobierz ppt "Panel sterowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google