Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lekkie metodologie wytwarzania oprogramowania Raport z gry planistycznej Jakub Nowak Przemysław Warzyński.

Коpie: 1
Lekkie metodologie wytwarzania oprogramowania Raport z pierwszej iteracji i planowania drugiej iteracji Jakub Nowak Przemysław Warzyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lekkie metodologie wytwarzania oprogramowania Raport z gry planistycznej Jakub Nowak Przemysław Warzyński."— Zapis prezentacji:

1 Lekkie metodologie wytwarzania oprogramowania Raport z gry planistycznej Jakub Nowak Przemysław Warzyński

2 Historie użytkownika Tytuł: Notatka - okno Numer: 1 Opis: Wyświetlana na pulpicie w ładnym okienku, możliwość dynamicznej zmiany wielkości notatki. Estymata: 5 Priorytet: Must

3 Historie użytkownika cd. Tytuł: Notatka-zawartość Numer: 2 Opis: Ma zawierać treść notatki oraz tytuł (nie koniecznie) Estymata: 2 Priorytet: Must

4 Historie użytkownika cd. Tytuł: Notatka – tekst Numer: 3 Opis: Zmieniać wielkość czcionki, treść powinna być zawijana, dla całej notatki powinien istnieć scroll, powinno dać się zmieniać pogrubienie. Estymata: 3 Priorytet: Could

5 Historie użytkownika cd. Tytuł: Notatka – listowanie Numer: 4 Opis: Powinna istnieć możliwość szybkiego punktowania notatek przy pomocy skrótu klawiszowego. Estymata: 3 Priorytet: Would

6 Historie użytkownika cd. Tytuł: Notatka – interakcja Numer: 5 Opis: Opis: powinny istnieć skróty klawiszowe dla podstawowych funkcji – kopiuj, wklej zapisz, wytnij, esc, Estymata: 5 Priorytet: Could

7 Historie użytkownika cd. Tytuł: Notatka - tło Numer: 6 Opis: Tło powinno mieć zmieniany kolor. Estymata: 2 Priorytet: Could

8 Historie użytkownika cd. Tytuł: Notatka – szybkie stwarzanie notatki Numer: 7 Opis: Powinna tworzyć się notatkę poprzez dwukrotne kliknięcie ikonki aplikacji w tray. Estymata: 2 Priorytet: Could

9 Historie użytkownika cd. Tytuł: Zamykanie notatek Numer: 8 Opis: Powinien istnieć guzik (zamknij - krzyżyk) po kliknięciu którego notatka znika z pulpitu. Estymata: 2 Priorytet: Would

10 Historie użytkownika cd. Tytuł: Notatka- usuwanie Numer: 9 Opis: Powinna istnieć możliwość bezpiecznego( z potwierdzeniem) usuwania notatek. Estymata: 4 Priorytet: Must

11 Historie użytkownika cd. Tytuł: Tray Numer: 10 Opis: Istnieje ikonka działającej aplikacji w tray-u przy pomocy której mamy dostęp do poszczególnych opcji( menu kontekstowe) Estymata: 5 Priorytet: Must

12 Historie użytkownika cd. Tytuł: Przywrócenie zamkniętych notatek Numer: 11 Opis: Powinna istnieć możliwość przywracania zamkniętych notatek poprzez pojedyncze kliknięcie w tray-u. Estymata: 3 Priorytet: Would

13 Historie użytkownika cd. Tytuł: Synchronizacja notatek Numer: 12 Opis: Powinno dać się posiadać te same notatki na różnych komputerach tak by zmiana na jednym powodowała zmiany na innych. Ale powinno dać się powiedzieć które chcemy wysłać a które nie. Estymata: 20 Priorytet: Must

14 Historie użytkownika cd. Tytuł: Dodawanie notatek znajomym Numer: 13 Opis: Powinien istnieć prosty mechanizm przy pomocy którego można dodawać notatki na pulpit określonym osobą – poprzez wybranie opcji w stylu dziel notatkę, gdzie podaje się listę osób do których notatka ma być wysłana. Estymata: 20 Priorytet: Could

15 Historie użytkownika cd. Tytuł: Panel konfiguracyjny – dodatkowe opcje Numer: 14 Opis: Po wciśnięciu ikonki aplikacji mają się pokazywać różne opcje konfiguracyjne dotyczące: wyglądu( kolor tła, czcionka, rozmiar itp.), autostartu. Estymata: 3 Priorytet: Must

16 Historie użytkownika cd. Tytuł: Panel konfiguracyjny - synchronizacja Numer: 15 Opis: Po wciśnięciu ikonki aplikacji mają się pokazywać różne opcje konfiguracyjne dotyczące: adresu miejsca gdzie synchronizowane są notatki, polityki synchronizacji( konflikty wynikające z synchronizacji), sposób działania w przypadku braku połączenia z internetem. Estymata: 10 Priorytet: Must

17 Historie użytkownika cd. Tytuł: Panel konfiguracyjny - dodawanie użytkowników Numer: 16 Opis: Jako część panelu konfiguracyjnego – powinno zawierać tabelkę użytkowników oraz grupy, którymi możemy odpowiednio zarządzać. (dodawać, usuwać) Estymata: 5 Priorytet: Could

18 Historie użytkownika cd. Tytuł: Wysyłanie – odbieranie zaproszeń Numer: 17 Opis: Należy stworzyć mechanizm przy pomocy którego można prosić o możliwość wysyłania notatek do danego użytkownika i akceptowania go lub nie. Estymata: 4 Priorytet: Could

19 Historie użytkownika cd. Tytuł: Automatyczne włączanie po uruchomieniu komputera Numer: 18 Opis: Należy stworzyć opcje w menu konfiguracyjnym przy pomocy którego można definiować czy aplikacja ma uruchomić się wraz ze startem systemu. Estymata: 3 Priorytet: Would

20 Historie użytkownika cd. Tytuł: Zamykanie aplikacji Numer: 19 Opis: Powinna istnieć opcja- zakończ, która zakańcza działanie aplikacji definitywnie (zamyka połączenia, nie nasłuchuje na przychodzące informacje od innych użytkowników). Powinna się ona znajdować z menu rozwijalnym ikonki naszej aplikacji w tray-u. Estymata: 2 Priorytet: Should

21 Plan iteracji Iteracja 1 (Estymata 48) Notatka(nr 1) [5]Notatka-zawartość( nr 2)[2] Notatka-usuwanie(nr 9)[4] Synchronizacja notatek(nr 12)[20] Panel konfiguracyjny- synchronizacja( nr 15)[10] Tray(nr 10)[5] Zamykanie aplikacji (nr 19) [2] Iteracja 2 (Estymata 47) Dodawanie notatek znajomym(nr 13)[20] PK – dodawanie użytkowników( nr 16)[5] Wysyłanie/odbieranie zaproszeń( nr 17)[8] Przywracanie notatek( nr 11)[3] Zamykanie notatek( nr 8)[2] Szybkie stwarzanie notatki(nr 7)[2] Iteracja 3 (Estymata 17) Notatka – tekst( nr 4)[3]Notatka-listowanie (nr 5)[3]Autostart( nr 18)[3] Notatka – tekst(nr 3)[3]Notatka – tło(nr 6)[2] PK- dodatkowe opcje(nr 14)[3]

22 Rozpiska zadań – Iteracja 1 Notatka( nr 1) Lp.ZadanieEstymata 1Stworzenie okna notatki wyświetlanego na pulpicie.3.5 2Umożliwienie dynamicznej zmiany rozmiaru okna notatki.1.5

23 Rozpiska zadań – Iteracja 1 cd. Notatka - zawartość( nr 2) Lp.ZadanieEstymata 1Umożliwienie zapisania tekstu w notatce.1 2.Zapisanie treści notatki lokalnie.1

24 Rozpiska zadań – Iteracja 1 cd. Notatka - usuwanie( nr 9) Lp.ZadanieEstymata 1Usunięcie notatki wraz z jej treścią( lokalnie).1.5 2Dodanie w menu kontekstowym możliwości usuwania notatki.2.5

25 Rozpiska zadań – Iteracja 1 cd. Synchronizacja notatek( nr 12) Lp.ZadanieEstymata 1Dodanie w menu kontekstowym możliwości wysłania/pobrania oraz usunięcia notatki z serwera. 2.5 2Wysłanie notatki na serwer.2.5 3Usunięcie niespójności(na serwerze może istnieć tylko jedna notatka o takiej samej treści) 1.5 4Pobranie notatki z serwera.2.5 5Aktualizacja notatki( aktualizacja treści notatki która jest już na serwerze jeżeli użytkownik wysłał notatkę ze zmieniona treścią) 2 6Usunięcie notatki z serwera.2 7Przygotowanie odpowiedniego serwera.7

26 Rozpiska zadań – Iteracja 1 cd. Panel konfiguracyjny - synchronizacja( nr 15) Lp.ZadanieEstymata 1Stworzenie GUI panelu konfiguracyjnego.4.5 2Umożliwienie wprowadzania adresu serwera.1 3Ustalenie polityki synchronizacji( na życzenie, co jakiś czas)3 4Ustalenia zachowania aplikacji w przypadku braku połączenia z serwerem. 1.5

27 Rozpiska zadań – Iteracja 1 cd. Tray (nr 10) Lp.ZadanieEstymata 1Stworzenie GUI tray-a.3 2Dodanie menu kontekstowego do tray-a2

28 Rozpiska zadań – Iteracja 1 cd. Zamykanie aplikacji (nr 19) Lp.ZadanieEstymata 1Dodanie opicji zamykania w menu kontekstowym tray-a0.5 2Poprawne zamkniecie aplikacji1.5


Pobierz ppt "Lekkie metodologie wytwarzania oprogramowania Raport z gry planistycznej Jakub Nowak Przemysław Warzyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google