Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza potrzeb i możliwości kształcenia rolniczego młodzieży w Wielkopolsce Poznań, 28 maja 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza potrzeb i możliwości kształcenia rolniczego młodzieży w Wielkopolsce Poznań, 28 maja 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza potrzeb i możliwości kształcenia rolniczego młodzieży w Wielkopolsce Poznań, 28 maja 2013 r.

2 Rolnictwo w Wielkopolsce: jeden z ważniejszych działów gospodarki regionu; największa w skali kraju produkcja rolnicza (16,4% produkcji rolniczej towarowej); 1,8 mln ha użytków rolnych (59% powierzchni ogólnej); średnia wielkość gospodarstwa rolnego – 13,47 ha (w Polsce ok. 10 ha); największa w skali kraju liczba zarejestrowanych grup producentów rolnych.

3 Mocne strony obszarów wiejskich województwa: duży potencjał i wysoka aktywność podmiotów gospodarczych oraz ludności; wysoka wydajność produkcji rolniczej; korzystna struktura demograficzna; wysoki poziom wykształcenia rolniczego mieszkańców; wysoki poziom kultury rolnej. Słabe strony obszarów wiejskich województwa: wysoka stopa bezrobocia (wysoki udział zatrudnionych w rolnictwie); dysproporcje gospodarcze i społeczne; słabo rozwinięty sektor usług pozarolniczych.

4 Wykształcenie osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Polsce (na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010).

5 Wykształcenie rolnicze osób kierujących indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w Polsce (na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010).

6 Polska Wielkopolska Wielkopolska jest na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby osób legitymujących się wykształceniem rolniczym.

7 Wykształcenie rolnicze - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 109) 1.Zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze : –technik rolnik; –technik ogrodnik; –technik architektury krajobrazu; –technik hodowca koni; –technik pszczelarz; –technik rybactwa śródlądowego; –technik weterynarii; –technik ekonomista (o spec. ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych lub rachunkowość i rynek rolny); –technik towaroznawca (o spec. surowce rolne); –technik agrobiznesu; –technik mechanizacji rolnictwa; –technik melioracji wodnych; –technik inżynierii środowiska i melioracji; –technik turystyki wiejskiej; –technik mechanik (o spec. maszyny i urządzenia rolnicze).

8 2.Zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie zasadnicze zawodowe : –rolnik; –ogrodnik; –pszczelarz; –mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych; –rybak śródlądowy; –mechanik maszyn rolniczych; –mechanik maszyn i urządzeń (o spec. maszyny i urządzenia rolnicze); –rolnik mechanizator.

9 Liczba uczniów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce z podziałem na organy prowadzące (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 organ prowadzącyjstinneogółemjstinneogółemjstinneogółemjstinneogółem lo18612452423136179484600225481663841052074316791507521866 lp136130916709412581199742220962000 tech1398736614353130183311334912797302130991285826613124 zsz1113239611528104633071077097522821003490202339253 suma45092559550687423705496478663992949094483838669557444243

10 Liczba uczniów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce [%] wg typów szkół (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) typ szkoły2009/20102010/20112011/20122012/2013 lo45,64%47,11%46,26%49,42% lp3,29%2,50%2,15%0,00% tech28,32%27,89%29,21%29,66% zsz22,74%22,50%22,38%20,91% suma100,00%

11 Liczba uczniów klas I w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce [%] wg typów szkół (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.)

12 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w technikach (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 liczba uczniów kl.I razem, w tym:50687478664483844243 organ prowadzącyjstogółemjstogółemjstogółemjstogółem technik agrobiznesu138 106 97 79 technik architektury krajobrazu659718530591419479423492 technik hodowca koni3456142112271241 t. inżynierii środowiska i melioracji14 15 0000 technik mechanizacji rolnictwa185 239 214 234 technik ogrodnik53 34 18 technik rolnik504546505 456473350 technik weterynarii55 91 95 96107 razem w zawodach rolniczych16421765153416021327141912121321

13 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w technikach w stosunku do liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych ogółem (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 technik agrobiznesu0,27%0,22% 0,18% technik architektury krajobrazu1,42%1,23%1,07%1,11% technik hodowca koni0,11%0,04%0,06%0,09% technik inżynierii środowiska i melioracji0,03% 0,00% technik mechanizacji rolnictwa0,36%0,50%0,48%0,53% technik ogrodnik0,10%0,07%0,08%0,04% technik rolnik1,08%1,06%1,05%0,79% technik weterynarii0,11%0,19%0,21%0,24% razem w zawodach rolniczych3,48%3,35%3,16%2,99%

14 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w technikach w stosunku do liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych ogółem (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.)

15 Liczba szkół, w których uruchomiono kształcenie rolnicze na poziomie klasy I technikum (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 technik agrobiznesu9996 technik architektury krajobrazu27 2326 technik hodowca koni5223 technik inżynierii środowiska i melioracji1100 technik mechanizacji rolnictwa89910 technik ogrodnik3231 technik rolnik29282918 technik weterynarii2445

16 Liczba uczniów klas I w zasadniczych szkołach zawodowych, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 liczba uczniów kl.I razem, w tym:50687478664483844243 organ prowadzącyjstogółemjstogółemjstogółemjstogółem mechanik-operator pojazd. i maszyn rol.143 131 111 113114 ogrodnik85 6783465927 rolnik501824568677236 razem w zawodach rolniczych278410243282224242176177

17 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w zasadniczych szkołach zawodowych w stosunku do liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych ogółem (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 mechanik-operator pojazdów i maszyn rol.0,28%0,27%0,25%0,26% ogrodnik0,17% 0,13%0,06% rolnik0,36%0,14%0,16%0,08% razem w zawodach rolniczych0,81%0,59%0,54%0,40%

18 Liczba uczniów klas I w zawodach rolniczych w zasadniczych szkołach zawodowych w stosunku do liczby uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych ogółem (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.)

19 Liczba szkół, w których uruchomiono kształcenie rolnicze na poziomie klasy I zasadniczej szkoły zawodowej (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 mechanik-operator pojazdów i maszyn rol.31292428 ogrodnik101299 rolnik19212218

20 Liczba słuchaczy szkół policealnych, w których uruchomiono kształcenie rolnicze w sem.I-II (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 organ prowadzącyjstogółemjstogółemjstogółemjstogółem technik agrobiznesu51 5776213400 technik architektury krajobrazu88138531671229900 technik hodowca koni04901801300 technik ogrodnik0010 22 00 technik pszczelarz20 0023 00 technik rolnik24029325833324444500 technik turystyki wiejskiej00000031152 technik weterynarii0100351718845363 razem w zawodach rolniczych399561378639339102476515

21 Liczba słuchaczy szkół policealnych, w których uruchomiono kształcenie rolnicze w sem.I-II (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.)

22 Liczba szkół policealnych, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych w sem. I-II (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 technik agrobiznesu2320 technik architektury krajobrazu6670 technik hodowca koni1110 technik ogrodnik0110 technik pszczelarz1010 technik rolnik13 200 technik turystyki wiejskiej0007 technik weterynarii1277

23 Liczba uczniów klas I techników uzupełniających, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 organ prowadzącyjstogółemjstogółemjstogółemjstogółem technik mechanizacji rolnictwa29 616468 26 technik ogrodnik32 27 29 technik rolnik147236180283164233188241 razem w zawodach rolniczych208297268374261330243296

24 Liczba uczniów klas I techników uzupełniających, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.)

25 Liczba techników uzupełniających, w których uruchomiono kształcenie w zawodach rolniczych na poziomie klasy I (opracowanie własne na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.) rok szkolny2009/20102010/20112011/20122012/2013 technik mechanizacji rolnictwa1432 technik ogrodnik1212 technik rolnik13141210

26 Liczba uczniów, którzy zdali egzamin i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 2009201020112012 zawody rolnicze przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin mechanik maszyn rolniczych22000000 mechanik-operator pojazd. i maszyn rol.11596706115212111596 ogrodnik6254422572324227 rolnik10895564592847668

27 Liczba uczniów, którzy zdali egzamin i uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 2009201020112012 zawody rolnicze przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin przystąpili do egzaminu zdali egzamin technik agrobiznesu489280232131242167194155 technik architektury krajobrazu1859024296492259540270 technik hodowca koni4741382645343533 technik inżynierii środowiska i melioracji191200267118 technik mechanizacji rolnictwa158947366245196224202 technik ogrodnik132791038981546538 technik pszczelarz000015800 technik rolnik1046702725532811527714520 technik rybactwa śródlądowego90000000 technik weterynarii67626124775710079 suma24391607164210952350154621161496

28 Liczba uczniów, którzy otrzymali dyplom [%] potwierdzający kwalifikacje zawodowe (opracowanie własne na podstawie raportu OKE w Poznaniu, zawierającego wyniki egzaminów zawodowych)

29 Zawody nadwyżkowe w województwie wielkopolskim (liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wyższa od liczby ofert pracy): –sprzedawca (więcej zarejestrowanych o 1 099 osób od przyjętych ofert), –technik ekonomista (średnia miesięczna nadwyżka 402), –mechanik pojazdów samochodowych (średnia miesięczna nadwyżka 212), –technik mechanik (średnia miesięczna nadwyżka 188), –technik rolnik (średnia miesięczna nadwyżka 126).

30

31 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Cel strategiczny 6: Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu Cele operacyjne: 6.10.Poprawa warunków dla rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolnego.

32 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Cel strategiczny 7: Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia Cele operacyjne: 7.1.poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji; 7.2.wsparcie szkolnictwa wyższego; 7.3.promocja przedsiębiorczości i zatrudnialności; 7.4.rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych; 7.5.wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz poprawa organizacji rynku pracy; 7.6.rozwój kształcenia ustawicznego.

33 Kierunki rozwoju edukacji rolniczej: 1.Wykorzystanie technologii IT; 2.Rolnictwo ekologiczne; 3.Odnawialne źródła energii; 4.Kreowanie pozarolniczych miejsc pracy; 5.Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców wsi (kształcenie ustawiczne); 6.Doradztwo zawodowe; 7.Współfinansowanie działań ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego.

34 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań e-mail: edukacja@umww.pledukacja@umww.pl


Pobierz ppt "Diagnoza potrzeb i możliwości kształcenia rolniczego młodzieży w Wielkopolsce Poznań, 28 maja 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google