Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzy główne wymiary etyki chrześcijańskiej to:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzy główne wymiary etyki chrześcijańskiej to:"— Zapis prezentacji:

1 Etyka chrześcijańska (główne podstawy teoretyczne sformułowane przez Św. Augustyna i Św. Tomasza)

2 Trzy główne wymiary etyki chrześcijańskiej to:
Etyka miłości bliźniego; Etyka świętości życia (a etyka jakości życia); Koncepcja prawa naturalnego;

3 Nie należy zapominać, że najważniejszą zasadą etyki chrześcijańskiej jest miłość Boga:
„Bo czy pragniesz czegoś więcej poza tym, żeby być szczęśliwym? A czy jest istota szczęśliwsza od człowieka, który znajduje upodobanie w niezachwianej, niezmiennej i najwznioślejszej prawdzie? […] Przeciwnie, upatrujemy w niej najwyższe dobro […]” św. Augustyn O wolnej woli

4 1. Etyka miłości bliźniego
Żąda, by każdego człowieka traktować z szacunkiem; Apeluje do uczuć życzliwości, współczucia i braterstwa; Wymaga dobrowolnego wyrzeczenia, ustępliwości (zrezygnuj z siebie!) i bezgranicznego wybaczania; Zgodnie z tą koncepcją, żaden człowiek nie jest moralnie zły, może być moralnie ślepy i niewrażliwy (źródłem zła są trudne warunki życia, poddanie się naciskom społecznym, ignorancja moralna, czy zły przykład); Niewyczerpana cierpliwość jest zatem największą cnotą;

5 Ewentualne błędy etyki miłości bliźniego
Od dobrych zawsze żąda więcej niż od złych; Każe pogodzić się z wszelką niegodziwością, pozwala ludziom perfidnym wielokrotnie popełniać te same błędy i wystawia jednostki wrażliwe na niezliczone cierpienia! Bezgraniczne wybaczanie też budzi wątpliwości.

6 2. Etyka świętości życia (a etyka jakości życia);
głosi niezbywalną wartość każdego ludzkiego życia, niezależnie od jego charakteru i jakości. Życie jest święte od momentu poczęcia aż do momentu śmierci i nikt nie ma prawa go przerywać. Jest wartością daną przez Boga i tylko On ma prawo decydować, kiedy ma się zacząć, a kiedy zakończyć. (w tym punkcie mieszczą się problemy tj.: in vitro, eutanazja, czy aborcja) Ewentualne istotne problemy: - kiedy następuje poczęcie?, kiedy następuje śmierć?, jaką wartość ma jakość ludzkiego życia?, czym jest ludzkie cierpienie?

7 3. Koncepcja prawa naturalnego
prawo naturalne jest częścią prawa odwiecznego; wpisane jest w naturę istot rozumnych i skłania je ku właściwemu działaniu i celowi. Wiemy już, że kwestia poznania prawa naturalnego inaczej przedstawia się u Augustyna a inaczej u Tomasza (kwestia iluminacji).

8 Czym jest prawo naturalne, co do treści?
Są to podstawowe zasady moralne (w tym przypadku chrześcijańskie), z którymi musi ponadto zgadzać się prawo stanowione.

9 DEKALOG – to oczywiście punkt centralny prawa naturalnego w myśli chrześcijańskiej
Stąd podkreśla się, że etyka chrześcijańska stanowi etykę kodeksową (odróżnianą od etyki sytuacyjnej) Za etyką kodeksową ma przemawiać jej prostota, tzn. kodeksy moralne z reguły są nieskomplikowane. Łatwość i komunikatywność przesądzają o ich popularności;

10 Dla odmiany Etyka sytuacyjna – kładzie nacisk na indywidualność, inicjatywę i wrażliwość moralną. Zakłada, że istnieje intuicja moralna, która wystarcza do rozróżnienia dobra od zła. (etyka kodeksowa w zasadniczej mierze wyklucza istnienie wrażliwości moralnej, tzn. uznaje, iż człowiek jest z natury bardzo niedoskonały, stąd potrzebuje wsparcia od czegoś zdecydowanie doskonalszego)

11 Czy etykę chrześcijańską można traktować w oderwaniu od wątku religijnego, jakim jest kwestia Boga?

12 Pozostanie (w aspekcie dwóch teorii etycznych: etyki cnoty oraz etyki chrześcijańskiej)
Jak interpretuje słabą wolę Sokrates a jak Arystoteles? Umiejętność wyszukiwania terminów skrajnych w kontekście Arystotelesa zasady złotego środka. Czym jest wymiar wspólnotowy dla etyki cnoty? Główne cechy etyki miłości bliźniego. Jaka jest różnica między etyką świętości życia a etyką jakości życia? Scharakteryzuj czym jest koncepcja prawa naturalnego. Na czym polega różnica między etyką kodeksową a etyką sytuacyjną?


Pobierz ppt "Trzy główne wymiary etyki chrześcijańskiej to:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google