Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEJŚCIE OD FILOZOFII PRZYRODY DO FILOZOFII MORALNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEJŚCIE OD FILOZOFII PRZYRODY DO FILOZOFII MORALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 PRZEJŚCIE OD FILOZOFII PRZYRODY DO FILOZOFII MORALNEJ
Pluraliści i eklektyczni filozofowie przyrody Empedokles Anaksagoras Atomiści (Demokryt) Eklektyczni filozofowie przyrody (Diogenes z Apolonii i Archelaos z Aten) II. Sofiści. Przejście od filozofii przyrody do filozofii moralnej Geneza problematyki moralnej Powstanie, natura i cele ruchu sofistycznego Protagoras Gorgiasz Prodikos z Keos Hippiasz i Antyfon Eryści i sofiści politycy (Kritiasz, Trazymach z Chalcedonu)

2 ZARYS CZASOWY FILOZOFII STAROŻYTNEJ
okres naturali-styczny o. humanistyczny o. Wielkich syntez okres szkół hellenistycznych Okres syntetyczno-mistyczny

3 ZARYS CZASOWY

4 ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY FILOZOFAMI

5 EMPEDOKLES. 4 „elementy”
(Parmenides) Brak ruchu Wieczny ruch (Hieraklit) arché Powietrze Ogień Woda

6 EMPEDOKLES. 4 „elementy”
Powietrze Ogień Woda Ziemia

7 EMPEDOKLES. Miłość i nienawiść
Powietrze Ogień Woda Nienawiść (rozdziela) Miłość (łączy) Ziemia

8 ANAKSAGORAS Z KLADZOMEN. HOMOIOMERIE
(Parmenides) Nieruchome Niezniszczalne wieczne Wzrost i zanik (Hieraklit) Nasiona (Homoiomerie)

9 ATOMIŚCI. DEMOKRYT (Parmenides) Nieruchome Niezmienne
Łączenie i rozpad (Hieraklit) Zmienne Atomy

10 EKLEKTYCZNI FILOZOFOWIE PRZYRODY. UPADEK FILOZOFII PRZYRODY
DIOGENES Z APOLLONII ARCHELAOS Z ATEN

11 GENEZA PROBLEMATYKI MORALNEJ
1. NOWE UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE: KRYZYS ARYSTOKRACJI KONFRONTACJA OBYCZAJÓW ZW. Z ROZSZERZANIEM SIĘ HANDLU 2. REFLEKSJA MORALNA PRZED FILOZOFIĄ MORALNĄ: MORALNOŚĆ (POSTĘPOWANIE MORALNE) PRZEKONANIA MORALNE FILOZOFIA MORALNA SIEDMIU MĘDRCÓW

12 KULTURA HUMANISTYCZNA
RUCH SOFISTYCZNY KULTURA HUMANISTYCZNA ETYKA POLITYKA RETORYKA SZTUKA JĘZYK RELIGIA WYCHOWANIE

13 PROTAGORAS RELATYWIZM 1. ZASADA HOMO-MENSURA:
„CZŁOWIEK JEST MIARĄ WSZYSTKICH RZECZY, ISTNIEJĄCYCH, ŻE ISTNIEJĄ, I NIEISTNIEJĄCYCH, ŻE NIE ISTNIEJĄ.” 2. UTYLITARYZM: DOBRO= TO, CO POŻYTECZNE

14 GORGIASZ NIHILIZM 1. NIHILIZM: A) NIE ISTNIEJE BYT
B) NAWET GDYBY ISTNIAŁ, NIE BYŁBY POZNAWALNY C) NAWET GDYBY BYŁ POZNAWALNY, NIE MOGŁBY BYĆ PRZEKAZANY ANI WYJAŚNIONY INNYM 2. WSZECHMOC SŁOWA I RETORYKA

15 PRODIKOS Z KEOS ODKRYCIE SYNONIMIKI: ODRÓŻNIANIE SYNONIMÓW
I PRECYZYJNE OKREŚLANIE ICH ODCIENI ZNACZENIOWYCH 2. UTYLITARYZM ETYCZNY I MIT „HERAKLESA NA ROZDROŻU”

16 NATURALISTYCZNY NURT SOFISTYKI
HIPPIASZ I ANTYFON NATURALISTYCZNY NURT SOFISTYKI PRAWO NATURA

17 ERYŚCI I SOFIŚCI POLITYCY
IMMORALIZM

18 PRODIKOS „HERAKLES NA ROZDROŻU”
? CO OBIECUJE CNOTA? CO OBIECUJE NIEPRAWOŚĆ? JAKA JEST PODSTAWOWA RÓŻNICA POMIĘDZY DROGĄ CNOTY A NIEPRAWOŚCI?


Pobierz ppt "PRZEJŚCIE OD FILOZOFII PRZYRODY DO FILOZOFII MORALNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google