Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek mięsny na przykładzie sektora wieprzowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek mięsny na przykładzie sektora wieprzowego"— Zapis prezentacji:

1 Rynek mięsny na przykładzie sektora wieprzowego
Górka Dariusz, Glinka Roksana, Gawroński Jarosław, Baran Michał – MST III gr. 1

2 Wstęp… Dominującą pozycję w strukturze spożycia mięsa w Polsce (podobnie jak i w produkcji) zajmuje wieprzowina (ok. 60%), mięso drobiowe stanowi ok. 25%, a wołowe – ok. 10%; udział mięsa baraniego, koziego, króliczego, końskiego oraz dziczyzny nie przekracza kilku procent.

3 Ze sprzedaży zwierząt i produktów zwierzęcych pochodzi ponad połowa przychodów pieniężnych w gospodarstwach rolnych, a udział żywca wieprzowego w produkcji towarowej polskiego rolnictwa wynosi około 25%, podczas gdy np.: udział mleka wynosi 18,8%, a zbóż tylko 11,5%.

4 Okres po wejściu Polski do UE był bardzo korzystny dla produkcji i przetwórstwa mięsa wieprzowego. W tym czasie sektor ten należał do najszybciej rozwijających się działów polskiej gospodarki żywnościowej.

5 Na rozwój sektora mięsnego miały wpływ:
Wzrost spożycia mięsa i popytu krajowego, Duże ożywienie w handlu zagranicznym, szybki wzrost eksportu produktów mięsnych, łatwiejszy dostęp do zewnętrznych źródeł zasilania surowcowego oraz rozwój powiązań rynku krajowego z rynkami zagranicznymi

6 Wzrost produkcji po wejściu do UE…
Wzrost spożycia mięsa o 10 kg na osobę, Trzykrotny wzrost wartości eksportu sektora mięsnego (w ,5 mld euro), Wzrost wartości obrotów firm mięsnych o ponad 50%, Prawie dwukrotnie wyższa wartość inwestycji, Trzykrotny wzrost zysku firm mięsnych.

7 Trochę statystyki… Pogłowie trzody chlewnej w obecnej chwili wynosi ~14 mln sztuk, W tym liczba loch to 1,4 mln (10%), Spożycie wieprzowiny to 42 kg/osobę w 2008 roku, jest około 8 razy większe od spożycia wołowiny i prawie 2,5 razy większe od spożycia drobiu Średnia cena skupu żywca to 3,5-4,5 zł/kg.

8 Lata Pogłowie Ubój trzody w mln sztuk: w mln sztuk w % pogłowia 2001 17,1 22,0 128 2002 18.7 23,0 123 20O3 18,6 25,3 136 2004 17,0 23,2 2005 18.1 23.1 2006 18,9 24,6 130 2007 18,1 24,7 2008 15,4 21,9 141 2009 14,3 19,0 b) 133 b) 2010 b) ok. 15,0 19,5

9 Spadek produkcji… Z wieloletnich doświadczeń wynika, że chów trzody jest opłacalny, gdy relacja cen trzoda: żyto jest znacznie szersza niż 1:8. Od jesieni 2006 do jesieni 2008 potrafiła wynosić 1:5, a więc była dramatycznie niska.

10 Cena żywca wyrażona w kg żyta…

11 Z czynników pośrednich obniżających produkcję wieprzowiny można wyróżnić:
Moda na zdrowe odżywianie, Wzrost spożycia drobiu, Wzrost spożycia surowców pochodzenia roślinnego.

12 Spadek pogłowia żywca…

13 Handel na rynku mięsa…

14 Handel zagraniczny… Obecnie eksport mięsa wieprzowego wynosi 76,7 tys. ton. W porównaniu do roku 2008 spadł on aż o około 41%. Natomiast w sprzedaży przetworów wieprzowych utrzymuje się tendencja wzrostowa o ok. 6%.

15 Eksport mięsa wieprzowego (w tys. ton)

16 Import mięsa wieprzowego
Import mięsa wieprzowego wadze produktu wynosi obecnie 243,5 tys. ton jest on o 55,8 tys. ton większy w porównaniu do roku ubiegłego. Jego ceny wyniosły 1,78 euro/kg. W przypadku kupna przetworów wieprzowych notowany jest sukcesywny spadek.

17 Import mięsa wieprzowego ( w tys. ton)

18 Bibliografia http://rolnicy.com/przemysl-miesny/

19 Koniec… Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Rynek mięsny na przykładzie sektora wieprzowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google