Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PW NAGLAK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PW NAGLAK"— Zapis prezentacji:

1 Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PW NAGLAK
ul. Borecka 33a Koźmin Wielkopolski Zespół konsultantów: Robert Lewicki Michał Jędrzejczak Jarosław Piszczek

2 Plan prezentacji: Charakterystyka branży Analiza SWOT
Analiza benchmarkingowa Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży
Produkcja maszyn rolniczych pozostaje w ścisłej zależności od popytu krajowego. Wstąpienie Polski do UE nie spowodowało dotychczas istotnych zmian na rynku maszyn rolniczych. Wraz ze zwiększoną produkcją i sprzedażą ciągników nastąpiło znaczne ożywienie zarówno produkcji, jak i sprzedaży większości innych środków mechanizacji rolnictwa. Mimo kryzysu międzynarodowego odczuwalnego także na polskim rynku oczekuje się wzrostu rynku, między innymi dlatego, że UE przekaże na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 15,5 miliarda euro do 2013 roku.

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim krótki czas wdrożenia do produkcji nowego produktu, wysoki stosunek jakości do ceny oferowanych wyrobów, doświadczenie (kwalifikacje pracowników, know-how). Słabe strony to m. in. niedostateczna ilość miejsca na rozwój, niewystarczająca liczba nowoczesnych maszyn. Wśród możliwości wyróżniono m.in rozbudowę hal produkcyjnych i zakup nowoczesnych maszyn oraz obniżenie kosztów produkcji. Największe zagrożenia to nasycenie rynku oraz nasilający się rynek konkurencji. Strategia firmy jest agresywna - wykorzystanie efektu synergii między mocnymi stronami organizacji i szansami w otoczeniu.

5 Analiza benchmarkingowa
Wyniki przedsiębiorstw branży metalowej PW NAGLAK Przywództwo (1) 55% 50% Polityka i strategia (2) 47% 49% Zarządzanie ludźmi (3) 44% Zarządzanie zasobami i partnerstwo (4) 53% 48% Zarządzanie procesami (5) 43% Satysfakcja klientów (6) 46% Satysfakcja zatrudnionych (7) 38% Wpływ na otoczenie (8) 42% Efekt końcowy (9) 45% Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa.

6 Wnioski, rekomendacje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NAGLAK jest rozwijającym się przedsiębiorstwem, które wykorzystuje szanse jakie stwarza otoczenie. Rekomenduje się: unowocześnienie posiadanych linii technologicznych zakup sterowanych numerycznie maszyn inwestycje w nowoczesne urządzenia i transfer technologii Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach: konkursu na Działanie 1.2. „Wsparcie rozwoju MSP” działania 4.3 POIG


Pobierz ppt "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa PW NAGLAK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google