Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2005 ANKIETA. WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE STYCZEŃ 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2005 ANKIETA. WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE STYCZEŃ 2006."— Zapis prezentacji:

1 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2005 ANKIETA. WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE STYCZEŃ 2006

2 Realizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach w 2005 roku. Ogółem na zajęcia pozalekcyjne i naukę pływania z budżetu miasta przeznaczono w 2005 roku kwotę : 1.290.142,00 zł. Kwota ta została podzielona w następujący sposób : 399.374,00 złotych - zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach.775,00 złotych - zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach o charakterze specjalnym. 604.302,00 złotych - nauka pływania uczniów klas II szkół publicznych oraz treningi klas pływacki Zespołu Szkół Sportowych 15.691,00 złotych - nauka pływania uczniów klas II szkół specjalnych 30.000,00 złotych - nauka pływania uczniów klas II szkół niepublicznych Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne rozdysponowane zostały zgodnie z zasadą w której pod uwagę została wzięta liczba oddziałów, osiągnięcia szkół i placówek. W przypadku szkół podstawowych i gimnazjów dodatkowo podzielono kwotę 100 tys. złotych dla szkół, które w organizacji roku szkolnego 2004/2005 - osiągnęły współczynnik określony w standardzie koszalińskim (bon oświatowy). Dodatkowe środki zostały rozdzielone pomiędzy następujące szkoły: SP Nr 3, SP Nr 18, G Nr 6, G Nr 7 i G Nr 9. Na pokrycie kosztów nauki pływania w 2005 roku dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz klas sportowych w Zespole Szkół Sportowych - z budżetu miasta przekazano ogółem 649.993,00 zł. Dzięki środkom przekazywanym każdego roku przez władze miasta Koszalina - wszyscy uczniowie klas II szkół podstawowych są objęci powszechną nauką pływania. Środki finansowe zostały przeznaczone na cały rok budżetowy 2005 i były w dyspozycji dyrektorów szkół i placówek.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Wnioski z przeprowadzonej analizy materiałów przekazanych przez dyrektorów szkół : Zajęcia pozalekcyjne wiążą się z ponoszeniem przez Miasto znacznych nakładów finansowych na ten cel. Dyrektorzy stwierdzają, że środki te są zbyt małe w stosunku do potencjalnych możliwości szkół. Duża część młodzieży uczestniczy w zajęciach rekreacyjno - sportowych. Ma to bardzo dobrą stronę, gdyż wpływa na poprawę rozwoju fizycznego młodzieży i w znacznej mierze wypełnia ich czas wolny. Dużą popularnością cieszą się koła komputerowe w gimnazjach i szkołach podstawowych. Część szkół dysponuje dwiema pracowniami komputerowymi. Możliwości internetu, kultura korzystania z jego zasobów, umiejętność samych uczniów, innowacyjne programy wprowadzane już od klas drugich szkół podstawowych, pozwalają mieć nadzieję na szeroko rozumianą - powszechną edukacją informatyczną uczniów. W szkołach podstawowych w zajęciach pozalekcyjnych biorą udział generalnie dzieci od klasy IV wzwyż. Limit godzin pozalekcyjnych nie pokrywa potrzeb dzieci klas młodszych Zbyt małe środki finansowe nie pozwalają zaspokoić większego wachlarza zainteresowań. Zapotrzebowanie jest zależne od poziomu szkoły tzn. podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna. Wiele kół ma powiązanie z profilem placówki stąd koła: elektroniczne, ekonomiczne, budowlane itp. W placówkach gimnazjalnych i ponadpodstawowych dominują koła przedmiotowe, które rozwijają zainteresowania, pogłębiają wiedzę potrzebną w późniejszej edukacji w tym również i wyborze kierunku studiów. Duża zmiana nastąpiła w obrębie zajęć innych w ramach których, bardzo duża ilość godzin jest przeznaczana na zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, reedukacyjne. Wszyscy dyrektorzy stwierdzają, że zajęcia pozalekcyjne wpływały na poprawę wyników nauczania i rozwinęły zainteresowania uczniów.

14 ANKIETA DLA UCZNIÓW. 1. Wymień kółka zainteresowań funkcjonujące w szkole : 2. Czy uczestniczysz w zajęciach jakiegoś kółka w szkole? 3. Jeśli tak, to w jakim ? 4. Jeśli uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych, to dlatego, że : 5. Określ w skali od 0 do 10 atrakcyjność zajęć w których uczestniczysz (maks. 3 wybory) 6. Jeśli nie uczestniczysz w kółku zainteresowań to dlatego, że : 7. Na jakie kółka chętnie byś chodził(a), gdyby były w szkole ? : 8. Czy uczestniczyłeś(łaś) w zajęciach dodatkowych (edukacyjnych, sportowych, artystycznych, których organizatorem nie jest Twoja szkoła ?

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Wnioski wynikające z Ankiety: 1. W większości uczniowie znają istniejące w szkołach koła zainteresowań i uczestniczą w nich; 2. W szkole są organizowane różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne niezbędne dla rozwoju intelektualnego, fizycznego oraz kulturalnego uczniów i młodzież z nich korzysta; 3. Zadaniem szkoły jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego poziomu zajęć edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach i poziomach edukacji, ale przede wszystkim wszechstronny i prawidłowy rozwój ucznia; Tę szansę stwarzają zajęcia pozalekcyjne, które należy kontynuować; 4. Nie wszystkie koła spełniają oczekiwania uczniów, gdyż szukają oni dodatkowych ofert w formie zajęć organizowanych poza szkołą; 5. Należałoby się zastanowić nad międzyszkolną ofertą zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez wyjątkowych entuzjastów określonej formy w celu umożliwienia skorzystania szerszej grupie uczniów, którzy w swojej placówce nie mają takiej możliwości.


Pobierz ppt "ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2005 ANKIETA. WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO W KOSZALINIE STYCZEŃ 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google