Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla"— Zapis prezentacji:

1 Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla
Bezpieczeństwo w sieci Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla Szkoły Podstawowej w Stróżach

2 Spis treści Wstęp Cele Formy i sposoby realizacji
Realizacja programu a) Zadania dla ucznia b) Zadania dla nauczyciela c) Zadania dla rodziców Oczekiwane osiągnięcia Ewaluacja Bibliografia

3 Wstęp Obecnie dostęp do Internetu, stał się powszechny nie tylko dla dorosłych ale w dużej mierze i dla dzieci. To okno na świat niesie ze sobą nieograniczone informacje. Jego zaletą jest nieprzerwana praca sieci, możliwość korzystania z niej w dowolnych porach, praca w tempie dostosowanym do potrzeb i indywidualnych możliwości osoby uczącej się. Można wykorzystywać go jako narzędzie wspierające proces uczenia się. Jednak mimo wielu zalet niesie on również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników. Dzieci korzystające z sieci komputerowej narażone są również na kontakt z niebezpiecznymi treściami, których w Internecie nie brak. By temu przeciwdziałać i zapewnić bezpieczne korzystanie z Internetu został opracowany program profilaktyczny, który jest propozycją działań jakie można podjąć na terenie szkoły, aby uchronić podopiecznych przed zagrożeniami. Jest on adresowany do uczniów nauczycieli i rodziców naszej szkoły, gdyż także oni nie zawsze zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesna technika informacyjna.

4 Cele Cel ogólny Głównym celem programu jest profilaktyka zagrożeń i przygotowanie uczniów do bezpiecznego poruszania się w sieci. Cele szczegółowe - Zapoznanie uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu. - Wyrabianie umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz przeciwdziałania im. - Wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie. - Uświadamianie korzyści wypływających z właściwego korzystania z sieci. Zapoznanie rodziców z powszechnością treści szkodliwych zamieszczonych na stronach internetowych. - Informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie - Przedstawienie rodzajów zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu (uzależnienie od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobami niebezpiecznymi, dostęp do treści sprzecznych z normami wychowania, nieumiejętność odróżniania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość, nieuczciwość). Uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu.

5 Formy pracy Pogadanki z uczniami i rodzicami
Zajęcia z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa w sieci w klasach I-III Pogadanki z uczniami i rodzicami - lekcje pokazowe w klasach IV-VI Gazetki ścienne Przygotowanie scenek sytuacyjnych na kółku informatycznym Pokaz filmu o bezpieczeństwie w sieci przygotowanego przez uczniów Opracowanie scenariuszy zajęć bezpieczeństwa w sieci Prace plastyczne Udział kolejnych uczniów w projekcie Internet -wykorzystanie płyty Udział uczniów w ogólnopolskich konkursach o tematyce bezpieczeństwa w sieci w tym DBI 2012 - Szkolenie e-learingowe dla uczniów

6 Zadania dla ucznia Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni komputerowej oraz zasadami bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu Pokazanie i omówienie zasad działania programu „Opiekun Ucznia” - chroniącego użytkownika przed „nieodpowiednimi” stronami w Internecie, Opracowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej „Dziecko w sieci” jako materiał dydaktyczny dla klas młodszych Przygotowanie gazetki ściennej na DBI pod hasłem „Bezpieczeny Internet Przygotowanie prac plastycznych – plakatów w programie Paint nt. z zakresu Bezpieczna szkoła Przygotowanie przez uczniów scenki sytuacyjnej „Nigdy nie wiadomo kto jest p drugiej stronie” Udział uczniów w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez portale edukacyjne 8. Szkolenia e-learningowe już od najmłodszych: necio.pl – zabawa w Internet dla przedszkolaków (klasa 0) Poznaj bezpieczny Internet klasy I-III (kolejni nie przeszkoleni uczniowie) - Bezpieczna Przygoda z Internetem kl IV-VI (kolejni uczniowie)

7 Zadania dla nauczyciela
Przeprowadzenie zajęć na temat bezpiecznego korzystania z Internetu na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Praktyczne zapoznanie z programami antywirusowymi i zabezpieczającymi Ukazanie uczniom stron ukazujących jak bezpiecznie korzystać z Internetu: zamieszczonymi na stronie szkoły. Wykorzystanie na swoich lekcjach materiałów dydaktycznych zamieszczonych na powyższych stronach internetowych a także realizacja projektu Internet , przeszkolenie uczniów z zakresu bezpieczeństwa, udział w konkursie dla n-li. Nadzorowanie pracy uczniów przygotowujących prezentacje i multimedialne i prace plastyczne Przygotowanie wspólnie z uczniami prezentacji nt. „Praca biblioteki szkolnej” Przeprowadzenie konkursu informatycznego na najlepszą prezentację multimedialną „Bezpieczny Internet” Przygotowanie uczniów do kursów e-learingowych na platformie - odpowiedzialni wychowawcy i n-l informatyki Opracowanie materiałów i ulotek dla rodziców o bezpieczeństwie w Internecie. Organizacja szkolenia rady pedagogicznej z zakresu bezpieczeństwa 11. Realizacja zadań projektu w zakresie profilaktyki „Szkoła bez przemocy”

8 Zadania dla rodziców Poinformowanie rodziców na spotkaniu o realizowanym programie profilaktycznym szkoły „Bezpieczeństwo dziecka w sieci”. Wzbogacenie wiedzy na temat Internetu, zagrożeń i bezpieczeństwa dziecka w Internecie Przedstawienie i zapoznanie rodziców z programami zabezpieczającymi zainstalowanymi w naszej szkole „Opiekun Ucznia” oraz ukazanie innych np.. „Beniamin”, „Cenzor” itp. Udział rodziców w zajęciach warsztatowych poświęconych bezpieczeństwu Przestrzeganie w domu zasad zawartych z uczniami na temat bezpieczeństwa w Internecie 6. Współpraca ze szkołą informacja i kursach e-lerningowych

9 Oczekiwane osiągnięcia
Uczeń: zna regulamin pracowni komputerowej i zna zasady bezpiecznego korzystania z Internetu jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu, dba o swoje bezpieczeństwo w sieci, - wie, co to jest oprogramowanie antywirusowe - wie, jakich informacji nie powinien podawać, - zna swoje prawa jako użytkownika Internetu, potrafi wyszukać i oddzielić interesujące go informacje od niepotrzebnych, ma świadomość, że nie wszystkie strony internetowe mogą zawierać nieprawdziwe dane wie jak zachować się i komu zgłaszać pojawiające się niebezpieczeństwo. - będzie umiał korzystać z platformy e-learingowej

10 Nauczyciel: dba o równy dostęp wszystkich uczniów do komputera i Internetu - dba o bezpieczny dostęp do sieci, dba o zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego, - kontroluje, po jakich obszarach sieci uczeń się porusza, - uczy jak prawidłowo korzystać z sieci - promuje adresy internatowe dotyczące profilaktyki - zapoznaje z szerokimi możliwościami Internetu, zachęca ucznia do rozwijania zainteresowań za pośrednictwem Internetu wskazując pozytywne walory Internetu - rozwija aktywność poznawczą i twórczą dziecka.

11 jego dziecko z Internetu
Rodzic: - jest świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania przez jego dziecko z Internetu - zapewnia dziecku bezpieczny dostęp do Internetu, rozmawia z dzieckiem o zagrożeniach, jakie może nieść globalna sieć, wspólnie z dzieckiem surfuje po Internecie szukając potrzebnych informacji - zna adresy internetowe dotyczące profilaktyki - rozumie potrzebę korzystania z Internetu.

12 Ewaluacja Sprawdzenie, czy program osiągnął zamierzony cel opierać się będzie na obserwacji uzyskiwanych efektów. Przeprowadzona zostanie też ankieta oraz konkurs sprawdzający wiadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i wiedzy dotyczącej sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami.

13 Opis programu zabezpieczającego Szkołą od kilku lat korzysta z programu zabezpieczającego „Opiekun ucznia”. Jest on sprawdzonym programem zapewniającym bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostęp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę nadzorującą komputer oraz ogranicza dostęp do wybranych funkcjonalności (m.in.: komunikatory, listy dyskusyjne, ściąganie plików z sieci na komputer, poczta , reklamy i animacje). Pozwala również na elastyczne definiowanie blokowanych treści, monitorowanie stron odwiedzanych przez użytkownika oraz ustalanie dopuszczalnego czasu dostępu do sieci. Program przeznaczony jest przede wszystkim do ochrony dzieci i młodzieży przed szkodliwymi treściami w Internecie. Chociaż bywa i tak że nie wszędzie może być on wykorzystywany, dlatego tak ważne jest realizowanie programów profilaktycznych. Każdy komputer jest zabezpieczony programem antywirusowym „Kasperky”

14 Opracowanie programu profilaktycznego:
Elżbieta Soska Sylwia Żychowska przy współpracy nauczyciela opracowującego Szkolny Program Profilaktyczny


Pobierz ppt "Profilaktyczny program w zakresie bezpieczeństwa w Internecie dla"

Podobne prezentacje


Reklamy Google