Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Las Kabacki Jeśli chcesz przeżyć przygodę do lasu wyruszaj dziś w drogę ale najpierw trochę o tym co ciebie tam spotka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Las Kabacki Jeśli chcesz przeżyć przygodę do lasu wyruszaj dziś w drogę ale najpierw trochę o tym co ciebie tam spotka."— Zapis prezentacji:

1 Las Kabacki Jeśli chcesz przeżyć przygodę do lasu wyruszaj dziś w drogę ale najpierw trochę o tym co ciebie tam spotka

2 Informacje Ogólne Ochronę prawną, ze względu na swoje wartości przyrodniczo-krajobrazowe, teren ten uzyskał na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 19 z 1980 r., pod pozycją 94. Ochroną objęto 902,68 ha terenu. Jest to rezerwat krajobrazowy. Położony on jest na płaskim terenie urozmaiconym we wschodniej części wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Pięknym akcentem krajobrazowym jest wysoka skarpa nad pradoliną Wisły, która jest jednocześnie granicą najbardziej na wschód wysuniętej części rezerwatu. Las Kabacki położony jest w południowej części Warszawy, na terenie dzielnicy Ursynów, pomiędzy dużymi arteriami komunikacyjnymi, ulicami Puławską i Łukasza Drewny. Celem ochrony jest fragment Skarpy Warszawskiej wraz ze zespołem leśnego grądowym. Jest to także rezerwuar świeżego powietrza dla otaczających osiedli mieszkaniowych, wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji oraz edukacji, z których to dóbr mieszkańcy chętnie i często korzystają, szczególnie, że dojazd, poza autobusami miejskimi dodatkowo ułatwiło metro. Już z oddali, szczególnie gdy jedzie się ulicą Puławską jest dobrze widoczna panorama zwartego kompleksu leśnego graniczącego od południa z gminami Piaseczno i Konstancin-Jeziorna. Jest to największy na Mazowszu rezerwat przyrody. Ma on nie tylko ogromne znaczenie przyrodniczo-krajobrazowe, ale i historyczne. Ochronę prawną, ze względu na swoje wartości przyrodniczo-krajobrazowe, teren ten uzyskał na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r., które zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 19 z 1980 r., pod pozycją 94. Ochroną objęto 902,68 ha terenu. Jest to rezerwat krajobrazowy. Położony on jest na płaskim terenie urozmaiconym we wschodniej części wzniesieniami pochodzenia wydmowego. Pięknym akcentem krajobrazowym jest wysoka skarpa nad pradoliną Wisły, która jest jednocześnie granicą najbardziej na wschód wysuniętej części rezerwatu. Las Kabacki położony jest w południowej części Warszawy, na terenie dzielnicy Ursynów, pomiędzy dużymi arteriami komunikacyjnymi, ulicami Puławską i Łukasza Drewny. Celem ochrony jest fragment Skarpy Warszawskiej wraz ze zespołem leśnego grądowym. Jest to także rezerwuar świeżego powietrza dla otaczających osiedli mieszkaniowych, wspaniałe miejsce wypoczynku i rekreacji oraz edukacji, z których to dóbr mieszkańcy chętnie i często korzystają, szczególnie, że dojazd, poza autobusami miejskimi dodatkowo ułatwiło metro. Już z oddali, szczególnie gdy jedzie się ulicą Puławską jest dobrze widoczna panorama zwartego kompleksu leśnego graniczącego od południa z gminami Piaseczno i Konstancin-Jeziorna. Jest to największy na Mazowszu rezerwat przyrody. Ma on nie tylko ogromne znaczenie przyrodniczo-krajobrazowe, ale i historyczne.krajobrazowe11 sierpnia1980 Monitorze PolskimharezerwatwydmowegoWisłyUrsynówSkarpy WarszawskiejmetroPiaseczno Konstancin-JeziornaMazowszukrajobrazowe11 sierpnia1980 Monitorze PolskimharezerwatwydmowegoWisłyUrsynówSkarpy WarszawskiejmetroPiaseczno Konstancin-JeziornaMazowszu

3 Historia Las Kabacki to także miejsce historyczne, związane z losami naszego kraju. Tutaj znajdują się miejsca straceń i mogiły partyzanckie z ostatniej wojny. W latach 1943- 1944 chroniły się tu grupy partyzanckie i był to teren ćwiczeń oddziałów AK, szczególnie tajnych podchorążówek. W okresie powstania warszawskiego koncentrowały się tu, stąd atakowały i odbierały broń zrzutową oddziały AK zgrupowania "Grzymały". Te z nich, którym udało się przebić przez linie niemieckie stały się podstawą obrony dolnego Mokotowa. Las Kabacki to także miejsce historyczne, związane z losami naszego kraju. Tutaj znajdują się miejsca straceń i mogiły partyzanckie z ostatniej wojny. W latach 1943- 1944 chroniły się tu grupy partyzanckie i był to teren ćwiczeń oddziałów AK, szczególnie tajnych podchorążówek. W okresie powstania warszawskiego koncentrowały się tu, stąd atakowały i odbierały broń zrzutową oddziały AK zgrupowania "Grzymały". Te z nich, którym udało się przebić przez linie niemieckie stały się podstawą obrony dolnego Mokotowa.naszego kraju partyzanckie1943 1944AKpowstania warszawskiegoniemieckieMokotowanaszego kraju partyzanckie1943 1944AKpowstania warszawskiegoniemieckieMokotowa

4 Fauna i Flora Pomimo strat jakie poniósł on w okresie wojennym zachował się tu wielogatunkowy drzewostan, często o charakterze piętrowym oraz bogate runo. Są tu duże obszary porośnięte starodrzewiem 120-160 letnim z licznymi pomnikowymi dębami, sosnami i bukami. W górnym piętrze drzewostanu występuje dąb szypułkowy, sosna, brzoza brodawkowata, osika, ale również buk, modrzew, lipa drobnolistna, klon zwyczajny oraz jesion wyniosły i wiąz górski. W starych drzewostanach dolne piętro tworzą takie drzewa jak lipa, dąb, grab i klon. Zdarzają się też jabłonie, grusze i trześnie. W warstwie krzewów występuje też leszczyna. W bogatym runie, można spotkać bardzo rzadkie już rośliny, objęte ochroną gatunkową jak lilia złotogłów, widłak babimór, turzyca drżączkowata oraz wspaniałe łany konwalii majowej. Bogate środowisko roślinne sprzyja bogactwu występujących tu zwierząt. Spotkać tu można sarny, dziki, lisy, borsuki, łasice, kuny leśne i domowe, jeże, z ptaków: myszołowa, kobuza, pustułkę, krogulca, puszczyka, sowę uszatą, dzięcioła zielonego i dzięcioła czarnego, grubodzioba, krzyżodzioba, gila i inne. Z ciekawszych zwierząt można tu też wymienić rzekotkę drzewną, padalca i zaskrońca. Dla ułatwienia zwiedzania rezerwatu i jego bezpieczeństwa jak również bezpieczeństwa turystów wyznaczone są szlaki turystyczne, którymi należy się poruszać. Pomimo strat jakie poniósł on w okresie wojennym zachował się tu wielogatunkowy drzewostan, często o charakterze piętrowym oraz bogate runo. Są tu duże obszary porośnięte starodrzewiem 120-160 letnim z licznymi pomnikowymi dębami, sosnami i bukami. W górnym piętrze drzewostanu występuje dąb szypułkowy, sosna, brzoza brodawkowata, osika, ale również buk, modrzew, lipa drobnolistna, klon zwyczajny oraz jesion wyniosły i wiąz górski. W starych drzewostanach dolne piętro tworzą takie drzewa jak lipa, dąb, grab i klon. Zdarzają się też jabłonie, grusze i trześnie. W warstwie krzewów występuje też leszczyna. W bogatym runie, można spotkać bardzo rzadkie już rośliny, objęte ochroną gatunkową jak lilia złotogłów, widłak babimór, turzyca drżączkowata oraz wspaniałe łany konwalii majowej. Bogate środowisko roślinne sprzyja bogactwu występujących tu zwierząt. Spotkać tu można sarny, dziki, lisy, borsuki, łasice, kuny leśne i domowe, jeże, z ptaków: myszołowa, kobuza, pustułkę, krogulca, puszczyka, sowę uszatą, dzięcioła zielonego i dzięcioła czarnego, grubodzioba, krzyżodzioba, gila i inne. Z ciekawszych zwierząt można tu też wymienić rzekotkę drzewną, padalca i zaskrońca. Dla ułatwienia zwiedzania rezerwatu i jego bezpieczeństwa jak również bezpieczeństwa turystów wyznaczone są szlaki turystyczne, którymi należy się poruszać.drzewostan runostarodrzewiemdębamisosnamibukamidąb szypułkowybrzoza brodawkowata osikamodrzewlipa drobnolistnaklon zwyczajny jesion wyniosływiąz górskilipagrabjabłonie gruszeleszczynalilia złotogłówwidłak babimórturzyca drżączkowatakonwaliiśrodowiskozwierzątsarnydzikilisy borsukiłasicekuny leśnedomowejeżeptakówmyszołowakobuza pustułkękrogulcapuszczykasowę uszatądzięcioła zielonego dzięcioła czarnegogrubodziobakrzyżodziobagilarzekotkę drzewnąpadalcazaskrońcadrzewostan runostarodrzewiemdębamisosnamibukamidąb szypułkowybrzoza brodawkowata osikamodrzewlipa drobnolistnaklon zwyczajny jesion wyniosływiąz górskilipagrabjabłonie gruszeleszczynalilia złotogłówwidłak babimórturzyca drżączkowatakonwaliiśrodowiskozwierzątsarnydzikilisy borsukiłasicekuny leśnedomowejeżeptakówmyszołowakobuza pustułkękrogulcapuszczykasowę uszatądzięcioła zielonego dzięcioła czarnegogrubodziobakrzyżodziobagilarzekotkę drzewnąpadalcazaskrońca

5 Lilia Złotogłów o Lilia złotogłów Lilium martagon (leluja, maślaczka, zawojek) Okazała roślina cebulkowa, do 1,8m wysokości. Występuje w lasach, zaroślach, miejscach trawiastych. Naturalnie występowała od Francji ku południowemu wschodowi. Zadomowiła się miejscami również bardziej na północy. W Polsce w Karpatach i Sudetach im dalej na północ tym rzadsza. Dawniej używana w ziołolecznictwie. Obecnie często uprawiana w ogrodach.

6 Widłak Goździsty Widłak goździsty - Lycopodium clavatum – jest kolejnym borowym przedstawicielem roślin chronionych. Preferuje siedliska suche i prześwietlone. Podobnie jak inne widłaki jest byliną, czyli rośliną wieloletnią. Tworzy długie, gęsto ulistnione pędy, czołgające się po ziemi. Widłak goździsty - Lycopodium clavatum – jest kolejnym borowym przedstawicielem roślin chronionych. Preferuje siedliska suche i prześwietlone. Podobnie jak inne widłaki jest byliną, czyli rośliną wieloletnią. Tworzy długie, gęsto ulistnione pędy, czołgające się po ziemi.

7 Konwalia Majowa Konwalia majowa (Convallaria maialis) Roślina wytwarza długie, pełzające kłącza. W węzłach liczne korzenie. Pęd kwiatostanowy otoczony w nasadzie 2 – 3 eliptycznojajowatymi, jaskrawozielonymi liśćmi o unerwieniu równoległym. Kwiaty dzwonkowate (o sześciu odgiętych ząbkach), zebrane w jednostronne grono umieszczone w szczytowej części łodygi. Owocem jest kulista, czerwona jagoda. Konwalia majowa (Convallaria maialis) Roślina wytwarza długie, pełzające kłącza. W węzłach liczne korzenie. Pęd kwiatostanowy otoczony w nasadzie 2 – 3 eliptycznojajowatymi, jaskrawozielonymi liśćmi o unerwieniu równoległym. Kwiaty dzwonkowate (o sześciu odgiętych ząbkach), zebrane w jednostronne grono umieszczone w szczytowej części łodygi. Owocem jest kulista, czerwona jagoda. Konwalia majowa Konwalia majowa

8 Obiekty na terenie lasu Ciekawostką turystyczną jest stojąca na skraju lasu leśniczówka z II poł. XIX w. – zabytek kultury. Ciekawostką turystyczną jest stojąca na skraju lasu leśniczówka z II poł. XIX w. – zabytek kultury.leśniczówkaXIXleśniczówkaXIX W południowo-wschodniej części lasu położony jest park rozrywki w Powsinie, graniczy z nim ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk. Obiekty te są popularnymi miejscami wypoczynku i istotnie zwiększają pieszy oraz rowerowy ruch w granicach rezerwatu. W południowo-wschodniej części lasu położony jest park rozrywki w Powsinie, graniczy z nim ogród botaniczny Polskiej Akademii Nauk. Obiekty te są popularnymi miejscami wypoczynku i istotnie zwiększają pieszy oraz rowerowy ruch w granicach rezerwatu.Powsinieogród botanicznyPolskiej Akademii NaukPowsinieogród botanicznyPolskiej Akademii Nauk W pobliżu zachodniej krawędzi lasu znajduje się natomiast Pomnik Ofiar Katastrofy Lotniczej samolotu "Tadeusz Kościuszko" z 9 maja 1987 roku. W pobliżu zachodniej krawędzi lasu znajduje się natomiast Pomnik Ofiar Katastrofy Lotniczej samolotu "Tadeusz Kościuszko" z 9 maja 1987 roku.Katastrofy Lotniczej samolotu "Tadeusz Kościuszko"Katastrofy Lotniczej samolotu "Tadeusz Kościuszko" Na terenie lasu znajduje się również jednostka wojskowa odpowiedzialna za obronę powietrzną stolicy. Na terenie jednostki znajduje się wielokondygnacyjne podziemne centrum dowodzenia i analizy sytuacji. Według informacji znajdujących się na tabliczce przy wejściu do jednostki – na terenie tejże jednostki, polskim naukowcom udało się złamać szyfr Enigmy Na terenie lasu znajduje się również jednostka wojskowa odpowiedzialna za obronę powietrzną stolicy. Na terenie jednostki znajduje się wielokondygnacyjne podziemne centrum dowodzenia i analizy sytuacji. Według informacji znajdujących się na tabliczce przy wejściu do jednostki – na terenie tejże jednostki, polskim naukowcom udało się złamać szyfr EnigmyEnigmy


Pobierz ppt "Las Kabacki Jeśli chcesz przeżyć przygodę do lasu wyruszaj dziś w drogę ale najpierw trochę o tym co ciebie tam spotka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google