Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY OCHRONY PRZYRODY W OKOLICY WAŁBRZYCHA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY OCHRONY PRZYRODY W OKOLICY WAŁBRZYCHA"— Zapis prezentacji:

1 FORMY OCHRONY PRZYRODY W OKOLICY WAŁBRZYCHA

2 FORMY OCHRONY PRZYRODY
Formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

3 W okolicy Wałbrzycha jest kilka zasługujących na szczególną uwagę form ochrony przyrody i są to:
Rezerwat przyrody ,,Góra Choina”, Rezerwat przyrody jeziorko Daisy, Rezerwat przyrody Przełomy pod Książem, Rezerwat Kruczy Kamień, Rezerwat Głazy Krasnoludków, Park Narodowy Gór Stołowych, Rezerwat przyrody Bukowa Kalenica.

4 REZERWAT PRZYRODY ,,GÓRA CHOINA”
Florystyczno-krajobrazowy rezerwat przyrody w Górach Sowich przylegający bezpośrednio do Bystrzycy o powierzchni 19,1 ha, położony jest na gnejsowym wzgórzu Choina (450m.n.p.m) porośnięty lasem mieszanym. Utworzony został żeby chronić prastary las bukowo-dębowy. Na szczycie stoi średniowieczny zamek Grodno. Rezerwat od południowej strony otaczają wody Bystrzyckiego Jeziora zaporowego.

5 WZGÓRZE CHOINA

6 LAS BUKOWO-DĘBOWY

7 JEZIORO BYSTRZYCKIE

8 REZERWAT PRZYRODY JEZIORKO DAISY
Geologiczno-leśny rezerwat przyrody wchodzący w skład Książańskiego Parku Krajobrazowego znajdujący się ok.5km od Wałbrzycha. Jego powierzchnia wynosi 7,11ha, główną atrakcję stanowi Zielone Jeziorko Daisy. Jeziorko to zalane wyrobisko kamieniołomu powstałe po eksploatacji wapieni. Oprócz ruin znajdują się nad nim wapienniki oraz dwa pomnikowe drzewa: lipa i buk.

9 Jeziorko Daisy

10 REZERWAT PRZYRODY PRZEŁOMY POD KSIĄŻEM
To leśny rezerwat przyrody częściowo położony na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Zajmuje powierzchnię 231,41 ha, ma wymiary ok. 2 km na ok. 1,5 km. Celem jego istnienia jest ochrona krajobrazu przełomów rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik. Prawie całość powierzchni rezerwatu pokrywa las, zbocza wąwozów są strome z licznymi skałkami, bogatą roślinnością i zwierzyną (m.in. Kruki, puchacze i dzięcioły). W skład rezerwatu włączono też podziemia Zamku Książ, w których zimowiska ma 8 gatunków nietoperzy.

11 PRZEŁOMY POD KSIĄŻEM

12 ROŚLINNOŚĆ I ZWIERZĘTA KSIĄŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

13 NIETOPERZE W KSIĄŻU

14 REZERWAT KRUCZY KAMIEŃ
Skalny rezerwat przyrody nieożywionej położony w pobliżu Lubawki ok. 30km. Od Wałbrzycha. Jego nazwa wiąże się z podobieństwem jednej ze skał do wizerunku kruka. Na powierzchni 10,21 ha ochroną objęte zostały efektowne krajobrazowo zbocza Kruczej Skały (681m) i okoliczne malownicze porfirowe skałki. Wysokość urwisk skalnych dochodzi do 30m.

15 KRUCZY KAMIEŃ

16 REZERWAT GŁAZY KRASNOLUDKÓW -,,GORZESZOWSKIE SKAŁKI”
To skalny rezerwat przyrody nieożywionej o powierzchni 9,04ha położony koło Gorzeszowa (między Krzeszowem, a Mieroszowem). Jest to obszar, na którym znajduje się labirynt skalny, w którym natura ukształtowała skały w formie grzybów, ambon, wież, maczug, bastionów o wysokości 5-30m. Znajduje się tu też pomnik przyrody-diabelska maczuga.

17 GŁAZY KRASNOLUDKÓW

18 PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH
Jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski położony w rejonie przygranicznym polsko- czeskim w Sudetach Środkowych. Został utworzony w celu ochrony jedynego w Polsce przykładu gór płytowych z ich wymyślnymi kształtami skał oraz labiryntami. Na terenie Parku występują rzadkie rośliny chronione takie jak: sosna błotna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, dziewięćsił bezłodygowy.

19 PARK NARODOWY GÓR STOŁOWYCH

20 ROŚLINY CHRONIONE W PARKU NARODOWYM GÓR STOŁOWYCH
Dziewięćsił bezłodygowy Wawrzynek wilczełyko

21 REZERWAT PRZYRODY BUKOWA KALENICA
Leśny rezerwat przyrody w Sudetach wchodzący w skład Parku Krajobrazowego Gór Sowich leżący w gminie Bielawa. Obejmuje szczyty Kalenicy i Słonecznej oraz ich zbocza chroniąc starodrzew bukowy i jaworowy wraz z innymi rzadkimi roślinami. Na szczególną uwagę zasługują występujące w tych partiach Sudetów- muflony. Są to dziko żyjące owce (podobne do domowych, ale nieco większe).

22 BUKOWA KALENICA

23 MUFLON


Pobierz ppt "FORMY OCHRONY PRZYRODY W OKOLICY WAŁBRZYCHA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google