Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Czy sektor MSP potrzebuje wsparcia publicznego w dostępie do finansowania inwestycji? Kontakt: WWW.ADPBR.PL ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o. ul. Suwalska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Czy sektor MSP potrzebuje wsparcia publicznego w dostępie do finansowania inwestycji? Kontakt: WWW.ADPBR.PL ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o. ul. Suwalska."— Zapis prezentacji:

1 1 Czy sektor MSP potrzebuje wsparcia publicznego w dostępie do finansowania inwestycji? Kontakt: WWW.ADPBR.PL ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o. ul. Suwalska 81, 60-461 Poznań Tel. +61 855 00 77 Dr Radosław Kałużny, ACCA Biegły rewident radoslaw.kaluzny@adpbr.pl

2 2 Istniejące możliwości finansowania podmiotów z sektora MSP Pożyczki gotówkowe … ale z reguły na małe kwoty? Kredyty bankowe … ale nie każdy je dostanie (zdolność kredytowa)? Leasing (w tym leasing zwrotny) … ale czy zawsze jest to opłacalne? Faktoring … ale z reguły zbyt drogi i tylko dla niektórych wierzytelności handlowych? Fundusze unijne … ale nie sfinansujemy całej inwestycji? Venture capital … ale nie wszystkie projekty mogą być w orbicie zainteresowań menadżerów funduszy? Business angels … ale skąd ich wziąć? Nowi właściciele … ale ryzyko rozwodnienia władzy w firmie A może własne oszczędności z lat ubiegłych … ale czy każdy je ma i może czekać?

3 3 Ponadto,... wiele podmiotów nie jest w stanie uzyskać wsparcia, zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju podmiotu, co wskazuje na istniejącą tzw. lukę finansową.

4 4 Wniosek (1) … Istnieje zapotrzebowanie na wsparcie podmiotów z sektora MSP. Ale czy wszystkich? Wydaje się, że wsparcie publiczne nie powinno być konkurencją dla istniejących rynkowych możliwości uzyskania wsparcia przy finansowaniu.

5 5 Wniosek (2) … Należy zmienić sposób wspierania podmiotów z sektora MSP chociażby poprzez przesunięcie wsparcia w stronę przedsięwzięć dotychczas nie kredytowanych przez banki, a gwarantowane przez publiczne fundusze poręczeń kredytowych. Dzięki temu fundusze poręczeń kredytowych mogą: – albo rozwinąć działalność na nowe obszary działalności, – albo efektywniej wykorzystywać przekazane zasoby.

6 6 Wniosek (3) … Należy wprowadzać inne, poza poręczeniami kredytowymi, instrumenty wsparcia podmiotów z sektora MSP: – Mikropożyczki, – Poręczenia faktoringowe, – Tworzenie funduszy inwestowania (w tym funduszy podwyższonego ryzyka – venture capital) samodzielnie, bądź wespół z inwestorami branżowymi), – Wsparcie quasi-kapitałowe / pożyczki podporządkowane.

7 7 Wniosek (4) … Nie można poprzestać na raz przeprowadzonej analizie zapotrzebowania na wsparcie w zakresie finansowania!!! Analizy takie muszą być przeprowadzane cyklicznie (najlepiej przy współudziale podmiotu zewnętrznego wobec jednostki samorządowej: np. uczelni wyższej, instytutu badawczego, firmy konsultingowej, konsorcjum), a ich wyniki powinny być przyczynkiem do ewentualnych korekt w zakresie świadczonego wsparcia dla sektora MSP.

8 8 Dziękuję za uwagę Kontakt: WWW.ADPBR.PL ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o. ul. Suwalska 81, 60-461 Poznań Tel. +61 855 00 77 radoslaw.kaluzny@adpbr.pl E-mail: radoslaw.kaluzny@adpbr.pl


Pobierz ppt "1 Czy sektor MSP potrzebuje wsparcia publicznego w dostępie do finansowania inwestycji? Kontakt: WWW.ADPBR.PL ADP Biegli Rewidenci Sp. z o.o. ul. Suwalska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google