Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową ?"— Zapis prezentacji:

1 Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową ?
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w DĘBLINIE Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową ? 1

2 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE „Nadpobudliwość psychoruchowa to zaburzenie dynamiki procesów nerwowych, które charakteryzuje znaczna przewaga procesu pobudzenia nad procesem hamowania.” 2

3 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Przyczyny nadpobudliwości: - słabość procesów nerwowych, - zachwianie ich równowagi, - zakłócenie ruchliwości tych procesów, - wystąpienie czynnika uszkadzającego ośrodkowy układ nerwowy w życiu płodowym i podczas porodu, - uszkodzenia układu nerwowego przez upadki, choroby zakaźne, ciężkie choroby, 3

4 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Przyczyny nadpobudliwości: - niespokojna atmosfera w domu, - niekonsekwencja w wychowaniu, niekonwencjonalne wychowanie, - trudności ekonomiczne, - brak czasu dla dziecka, - grupy rówieśnicze. 4

5 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Nadpobudliwość może przejawiać się w trzech sferach: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej. 5

6 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Typowe objawy nadpobudliwości w sferze ruchowej : wzmożona ekspansja ruchowa i niepokój ruchowy. ruchliwość, - bieganie, - skakanie, - krzyk, - niezręczność, - brak dokładności, precyzji. - częste wiercenie i kręcenie się. 6

7 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Typowe objawy nadpobudliwości w sferze poznawczej : brak możliwości skupienia się na jednej rzeczy, ciągłe rozproszenie, odwracanie się, rozmowa z kolegami, nie słucha co się dzieje, zwraca uwagę na każdy szmer, zaburzenie koncentracji, wzmożona wyobraźnia. 7

8 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Typowe objawy nadpobudliwości w sferze emocjonalnej : zwiększona wrażliwość na działające bodźce konfliktowość, trudności w przystosowaniu się do wymagań szkolnych, obrażanie się, drażliwość, agresja, łatwość w przechodzeniu od płaczu do śmiechu, lękliwość. 8

9 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Dziesięć podstawowych próśb dziecka nadpobudliwego: 1. Pomóż mi skupić się na jednej czynności. 2. Chcę wiedzieć, co się zdarzy za chwilę. 3. Poczekaj na mnie, pozwól mi się zastanowić. 4. Jestem w kropce, nie potrafię tego zrobić, pokaż mi wyjście z tej sytuacji. 5. Chciałbym od razu wiedzieć, czy to, co robię, jest zrobione dobrze. 9

10 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Dziesięć podstawowych próśb dziecka nadpobudliwego: 6. Dawaj mi tylko jedno polecenie naraz. 7. Przypomnij mi, żebym się zatrzymał i pomyślał. 8. Dawaj mi małe zadania do wykonania, kiedy cel jest daleko gubię się. 9. Chwal mnie choć raz dziennie, bardzo tego potrzebuję. 10. Wiem, że potrafię być męczący, ale czuję, ze rosnę, kiedy okazujesz mi, jak mnie kochasz !? 10

11 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Standardy postępowania z dziećmi z objawami nadpobudliwości psychoruchowej Organizuj dzieciom środowisko zewnętrzne, Dziecko nadpobudliwe potrzebuje więcej zrozumienia , tolerancji i cierpliwości ze strony dorosłych, Wprowadzaj porządek i rutynę, Ograniczaj bodźce, Mów jasno i wyraźnie, Staraj się planować, Przewiduj za dziecko wydarzenia, Zadbaj o miejsce pracy dziecka, 11

12 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Standardy postępowania z dziećmi z objawami nadpobudliwości psychoruchowej Kąpiel jako doskonały moment do relaksu i wyciszenia, Staraj się interweniować w sytuacjach konfliktowych, Staraj się dostosować tempo pracy i zabawy do możliwości psychofizycznych dziecka, Zapewnij dziecku specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, Daj dziecku szansę wypowiadania się, Staraj się budzić zainteresowania dziecka, 12

13 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Standardy postępowania z dziećmi z objawami nadpobudliwości psychoruchowej Bądź elastycznym rodzicem, Nie obwiniaj się, Ucz się skutecznych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach, Staraj się konfrontować dziecko z konsekwencjami swoich zachowań, Staraj się współpracować ze szkołą, Możesz, po konsultacji z lekarzem podawać leki, Baw się razem z dzieckiem, 13

14 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE Standardy postępowania z dziećmi z objawami nadpobudliwości psychoruchowej Przypominaj dziecku o pewnych obowiązkach, Podsuwaj dziecku rozwiązania alternatywne. 14

15 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE W terapii nadpobudliwości psychoruchowej możemy wyróżnić następujące grupy działań: psychoedukacja: poradnictwo dla rodziców i nauczycieli, modyfikowanie postaw rodzicielskich, psychoterapia indywidualna; zmiana metod wychowawczych: pozytywne wzmocnienie, zwracanie uwagi na dziecko nie tylko w sytuacjach, gdy jest niegrzeczne, angażowanie dziecka w drobne prace domowe i życie rodziny, poświęcanie dziecku więcej czasu, terapia w grupie rówieśników, terapia rodzin; 15

16 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE W terapii nadpobudliwości psychoruchowej możemy wyróżnić następujące grupy działań: dostosowanie metod nauczania do możliwości dziecka: częste przerwy w pracy dostosowane do czasu możliwej pełnej koncentracji, posadzenie dziecka z nadpobudliwością w pierwszej ławce, uporządkowanie miejsca pracy, angażowanie dziecka w działania ruchowe, gdy tylko to jest możliwe, tworzenie specjalnych i indywidualnych programów edukacyjnych; farmakoterapia – stosowanie leków pod kontrolą lekarza. 16

17 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
w DĘBLINIE DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracowała: Jolanta Kutera 17


Pobierz ppt "Jak pomóc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google