Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonali uczniowie klasy II c

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonali uczniowie klasy II c"— Zapis prezentacji:

1 Wykonali uczniowie klasy II c
Wolontariat w Gimnazjum nr 1 w Strzelinie Wykonali uczniowie klasy II c Martyna Rajewska Aleksandra Słowik Kuba Koperski

2

3 Bycie wolontariuszem to wspaniała rzecz i bogate doświadczenie, gdyż dajemy od siebie to co możemy, żeby pomóc osobom niepełnosprawnym, a także dzieciom mającym trudności w nauce. Pomagamy także w zakresie kultury, sportu, ekologii, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, oraz prowadzimy wiele innych akcji. Wolontariat to tak wspaniała rzecz, bo pomoc innym i widok ich szczęścia to dla nas najcenniejsza nagroda.

4 Nasz największy sukces
Za nasz największy sukces uważamy zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt. Wiemy, że nasza pomoc jest dla nich bardzo ważna. Dużym sukcesem okazała się również akcja „Pola Nadziei”. Ważne jest również to, iż przez cały rok opiekujemy się grobami Żołnierzy Polskich, które wcześniej były zaniedbane.

5 Po raz pierwszy zaangażowaliśmy się w akcję charytatywną pod nazwą „Pola Nadziei”, która ma na celu wspieranie hospicjów opiekujących się osobami chorymi na nowotwory. W związku z tym nasi wolontariusze wiele razy przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na ten cel. Szkolna grupa teatralna przygotowała przedstawienie „Oskar i Pani Róża”, na którym również kwestowali nasi wolontariusze. Spektakl ten tematycznie wpisał się w kampanię „Pola nadziei”, ponieważ opowiada o najwyższych wartościach w życiu. Tym spektaklem zainaugurowaliśmy akcję, która rozpoczęła się w kwietniu na terenie gminy i powiatu. Prowadzimy również zbiórkę cebulek żonkili, które są symbolem nadziei chorych na nowotwory.

6 Problemem jest wytrwałość w działaniach wolontariatu, zadeklarowanych w umowach między opiekunami wolontariatu a wolontariuszami. Część osób odchodzi podając jako powód niemożność pogodzenia sobie nauki z obowiązkami wolontariatu.

7 Jakich rad udzielilibyśmy swoim kolegom i koleżankom, którzy dopiero debiutują jako wolontariusze?
Uśmiechaj się! Wolontariusz to osoba pozytywnie zakręcona. Pamiętaj o bezpieczeństwie. Przebywaj zawsze w towarzystwie innego wolontariusza, szczególnie podczas zbiórki pieniędzy. Wytrwale wykonuj swoją prace, twoja nagła rezygnacja może sprawić komuś zawód lub zaburzyć działalność wolontariatu. Pamiętaj, iż ta praca jest dobrowolna i nie przyniesie ci materialnych korzyści, natomiast przynosi satysfakcje z pomocy innym. Wolontariat nie może wpływać na twoje wyniki w nauce! Planuj pracę tak aby pogodzić pracę w wolontariacie i naukę. Bądź osobą, na której można polegać. Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się robić, nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

8 Czy udało nam się nakłonić innych do zaangażowania się w nasze działania?
Tak! Nakłoniliśmy wiele osób do zaangażowania się w sprawy wolontariatu. Bardzo chętne do pomocy okazały się w tym roku klasy pierwsze, było ich najwięcej. We wrześniu 2009r. kiedy została powołana „szkolna grupa wolontariatu” przynależność do niej zadeklarowało 17 osób. Dziś jest ich około dwa razy więcej. Nakłaniamy młodzież do działania w wolontariacie poprzez informacje umieszczone na szkolnej gazetce wolontariatu, organizację szkoleń dla wolontariuszy, organizowanych przez stowarzyszenie „Nowa Rodzina”, które koordynuje wolontariat w szkole w programie „My dla Świata”. Ponadto uczniowie wykazujący się dużym zaangażowaniem w wolontariat są nagradzani punktami z zachowania. Co roku odbywa się spotkanie z prezesem Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Strzelinie.

9 Kontynuacja współpracy z Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami w Strzelinie.
Jeśli zostanie wybudowane schronisko dla zwierząt na pewno będziemy w nim pomagać. W chwili uzyskania pełnoletności, rozpocząć współpracę jako członkowie różnych stowarzyszeń działających na rzecz ludzi chorych i potrzebujących, a także na rzecz zwierząt. Rozpocząć pracę w hospicjach przyszpitalnych. Pomoc dzieciom z problemami w nauce w świetlicach socjoterapeutycznych i w domach dziecka.

10 włączyć się w działania, których celem jest pomoc potrzebującym w różnych państwach europejskich,
zdobyć umiejętność współpracy i partnerstwa z młodzieżą innych krajów, w celu zmniejszenia zniszczeń środowiskowych dokonanych przez cywilizację

11 Nasze działania obejmują:
Prowadzenie zbiórki zniczy i stroików świątecznych na groby żołnierzy Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” Świadczenie pracy na rzecz bibliotek w Strzelinie: -Czynności ewidencyjno-inwentarzowe -Podstawowa praca przy księgozbiorze -Pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjno-kulturalnych, głownie dla młodego czytelnika Praca na rzecz Rodzinnego Domu Dziecka w Strzelinie -Organizacja czasu wolnego dzieci -Rozwijanie indywidualnych zdolności dzieci -Pomoc w odrabianiu lekcji Całoroczna opieka nad zaniedbanymi grobami Żołnierzy Polskich Nasi wolontariusze zawsze biorą udział w najpopularniejszej akcji wolontariuszy w Polsce czyli w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”

12 Zorganizowanie i przeprowadzenie akcji „I Ty Możesz Zostać Świętym Mikołajem”, oraz akcji „Wielkanocny Zajączek”, które miały na celu zbiórkę świątecznych darów dla dzieci ze świetlicy integracyjnej Współpraca z PCK- zbiórka żywności i środków czystości dla powodzian Współpraca z domem kultury w Strzelinie – pomoc przy organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych Praca w integracyjnej świetlicy socjoterapeutycznej w Strzelinie prowadzonej przez Strzelińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych -Pomoc dzieciom w nauce -Dekoracja pomieszczeń świetlicy -Asystowanie podczas gier i zabaw -Pomoc w organizacji zajęć gospodarstwa domowego (przygotowanie posiłków)

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wykonali uczniowie klasy II c"

Podobne prezentacje


Reklamy Google