Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,W OLONTARIUSZ. W OLONTARIUSZ – TO OSOBA, KTÓRA DOBROWOLNIE, OCHOTNICZO I BEZ WYNAGRODZENIA WYKONUJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI ORAZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,W OLONTARIUSZ. W OLONTARIUSZ – TO OSOBA, KTÓRA DOBROWOLNIE, OCHOTNICZO I BEZ WYNAGRODZENIA WYKONUJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI ORAZ."— Zapis prezentacji:

1 ,,W OLONTARIUSZ

2 W OLONTARIUSZ – TO OSOBA, KTÓRA DOBROWOLNIE, OCHOTNICZO I BEZ WYNAGRODZENIA WYKONUJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI ORAZ OSÓB INDYWIDUALNYCH WYKRACZAJĄC POZA WIĘZI KOLEŻEŃSKO - RODZINNE.

3

4

5

6 H ISTORIA WOLONTARIUSZKI M ADZI

7 M OJĄ PRZYGODĘ Z WOLONTARIATEM ROZPOCZĘŁAM W KWIETNIU 2008 R, KIEDY TO PO RAZ PIERWSZY WZIĘŁAM UDZIAŁ W SPRZEDAŻY BAŚNIOWYCH ZAPAŁEK ORGANIZOWANEJ PRZEZ FUNDACJĘ,,D ZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI.

8 We wrześniu 2008r. Wstąpiłam do Szkolnego Klubu Wolontariusza, który działa w Zespole Szkół Nr 7 w Tychach. Opiekunkami Klubu są: p. Marta Małyszek- Kamińska (pedagog szkolny) p. Dominika Palka p. Klaudia Kuć p. Katarzyna Gretka

9 W S ZKOLNYM K LUBIE W OLONTARIUSZA ANGAŻUJE SIĘ WE WSZYSTKIE AKCJE CHARYTATYWNE TAKIE JAK :

10 - KWESTY NA RZECZ H OSPICJUM W T YCHACH ORAZ PCK

11 - P OMOC HOSPICJUM W TYCHACH W PRZEPROWADZENIU,, DNIA DZIECKA

12 - U CZESTNICZENIE W AKCJI,,P OLA N ADZIEI

13 - ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI POD PATRONATEM TPD

14 - ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH DLA DZIECI O DDZIAŁU D ZIECIĘCEGO S ZPITALA W OJEWÓDZKIEGO W T YCHACH

15 - IMPREZY CHARYTATYWNE NA TERENIE SZKOŁY M. IN.:,,N IEPRZECIĘTNI, PROMUJĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU

16 P OZA TYM NALEŻĘ DO M IKOŁOWSKIEGO C ENTRUM WOLONTARIATU, W KTÓRYM ANGAŻUJĘ SIĘ :

17 - W ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH DLA DZIECI W ZHP

18 - OPIEKOWANIE SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNĄ DZIEWCZYNKĄ A LICJĄ

19 - ORAZ JAKO WOLONTARIUSZ WOŚP- A.

20 T A PRACA DAJE MI DUŻĄ SATYSFAKCJĘ ORAZ MOTYWACJĘ DO TEGO, ABY ROBIĆ COŚ POŻYTECZNEGO, NAWIĄZYWAĆ NOWE ZNAJOMOŚCI, BYĆ POTRZEBNYM ORAZ ZDOBYĆ NOWE DOŚWIADCZENIA I UMIEJĘTNOŚCI.

21 O SIĄGNIĘCIA WOLONTARIUSZKI

22 Z DOBYCIE TYTUŁU :,,W OLONTARIUSZ R OKU 2009

23 W YRÓŻNIENIE W KONKURSIE,,B ARWY W OLONTARIATU

24 ,,T YLKO ŻYCIE POŚWIĘCONE INNYM WARTE JEST PRZEŻYCIA


Pobierz ppt ",,W OLONTARIUSZ. W OLONTARIUSZ – TO OSOBA, KTÓRA DOBROWOLNIE, OCHOTNICZO I BEZ WYNAGRODZENIA WYKONUJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ ORGANIZACJI I INSTYTUCJI ORAZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google